Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

ATK ka vazhduar me aktivitete për ngritjen e përformancës

Në vazhdën e aktiviteteve që ka Administrata Tatimore e Kosovës, këto ditë kanë përfunduar disa aktiviteteve me ç’rast njëri ka të bëjë me takimin e zhvilluar, me datën 29 korrik, mes ATK-së, Ministrisë së Financave, Dogana e Kosovës, FMN-së, Bankës Botërore, ECLO, USAID, DFID dhe GIZ, ku temë e diskutimit ka qen vendosja e qëllimeve të gjëra për Strategjinë e Përmbushjes për vitin 2011 – 2015.
Gjatë këtij takimi është bërë prezentimi i Strategjisë së Përmbushjes (ekzistuese), si dhe pikave për hartimin e Strategjisë së Përmbushjes 2012.

Qëllimi i këtij takimi ishte pasqyrimi i punës dhe përvojave të cilat do të jenë të nevojshme për zhvillimin e një strategjie moderne.

Aktivitet tjetër mjaft i rëndësishëm që ka filluar nga  data 11 korrik dhe ka përfunduar me  29 korrik , është trajnimi i organizuar nga EUCTA me temën “E drejta  Penale  Tatimore në Kosovë”,  ku përveç zyrtareve të  ATK –së pjesëmarrës ishin edhe Prokuroret komunal të disa prokurokurive të Kosovës.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte se si të implementohet  Neni 63 në praktikë nga ana e ATK-së dhe Prokurisë.

Gjithashtu, me datë 22 korrik drejtori i përgjithshëm i Administratës Tatimore, z.Behxhet Haliti, ka mbajtur takim me menaxhentin e ATK-së, lidhur me të arriturat  sfidat  dhe zotimet e marra  për përmbushjen e objektivave të parapara për këtëvitë.

Administrata Tatimore e Kosovës vazhdimisht është duke zhvilluar aktivitete  që kanë të bëjnë  me procedura të ndryshme brenda saj.