ATK thërret në takim palët e interesit

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK thërret në takim palët e interesit

Takimet e rregullta konsultative me palët e interesit janë çdoherë të nevojshme për diskutimin dhe marrjen e rekomandimeve nga ana e tyre,  për rritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj tatimpaguesve, njëherësh edhe përmirësimin e infrastrukturës ligjore. Një takim i tillë është mbajt sot, ku ATK ka organizuar tryezë diskutimi me palët e interesit, si dhe …

Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar z.Nicholas Abbott vizitoj ATK-në

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar z.Nicholas Abbott vizitoj ATK-në

Sot ambasadori i  Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë z.Nicholas Abbott ka vizituar Administratën Tatimore të Kosovës, me ç ‘rast është pritur nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj dhe bashkëpunëtorët e tij. Qëllimi i kësaj vizite ishte ritheksimi i mbështetjes nga ana e shtetit Britanik, si dhe vazhdimi i bashkëpunimit të mëtejshëm më fokus në zhvillimin …

Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar jep donacion 5 vetura për ATK-në

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar jep donacion 5 vetura për ATK-në

Sot në Drejtorin e Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës në ATK, Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë ka dhuruar 5 vetura, të cilat do të jenë në dispozicion për shfrytëzim nga kjo drejtori. Të pranishëm në ceremoninë e pranimit të këtij donacioni ishin përfaqësuesi i Administratës Tatimore dhe Doganore të Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK tejkalon planin e të hyrave janar-maj 2021 për 23.9 milion euro

Vazhdon trendi i rritjes së të hyrave nga Administrata Tatimore e Kosovës, ku nga muaji janar deri në maj 2021 është arritur që të inkasohen 23.9 milion euro me shumë së plani i paraparë, ndërsa nëse krahasojmë parametrat e njëjtë me vitin paraprak kemi arritur të kemi performancë tejet premtuese, duke rritur inkasimin për 56.8 …

Mbahet takimi vjetor rajonal për administrimin e të hyrave

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Mbahet takimi vjetor rajonal për administrimin e të hyrave

Sot përmes platformës virtuale është mbajtur takimi vjetor koordinues lidhur me administrimin e të hyrave dhe reformat në menaxhimin e financave publike në Evropën Juglindore ku janë adresuar reformat në Administratën Tatimore të Kosovës. Ky program i zhvillimit të kapaciteteve të FMN-së mbështetet nga BE dhe Zvicra. Pjesë e këtij takimi si çdo vit tjetër …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 953 tatimpagues deri më tani kanë aplikuar për heqje të ndëshkimeve

Sipas Vendimit Nr. 04/60  të marrë nga Qeveria e Republikës së Kosovës për heqjen (faljen) e ndëshkimeve për të gjithë tatimpaguesit, të cilët kryejnë pagesën e plotë të tatimit bazë (kryegjësë) dhe interesit, deri më tani numri i tatimpaguesve të cilët kanë aplikuar për të përfituar nga ky vendim është 953, kurse ndëshkimi i falur …

Tryeze diskutimi me bizneset

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Tryezë diskutimi me bizneset

Me ftesë të Odës Ekonomike Amerikane sot në një tryezë diskutimi me bizneset ka marr pjesë Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj. Temë e këtij diskutimi ishin problematikat me të cilat po ballafaqohen bizneset në vendin tonë dhe zgjidhjet që mund të ofrohen në raport bashkëpunimi me Administratën Tatimore të Kosovës. Në hapje të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Ri-fillon punën Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj

Sot Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj, ri-filloj punën, me ç’rast ka mbajtur takim me menaxhmentin e lartë, në të cilin u diskutuan aktivitetet në vijim, planet dhe objektivat për këtë vit. Bazuar në vendimin e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës , i cili ka konstatuar se shkarkimi i drejtorit Murtezaj …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 15.8 milion euro të hyra më shumë së planifikimi për katër muajt e parë të vitit 2021

Përveç ofrimit të shërbimeve ndaj tatimpaguesve, inkasimi i të hyrave është njëri ndër prioritetet kryesore të Administratës Tatimore të Kosovës. ATK, për katër muajt e parë të këtij viti është duke shënuar trend shumë pozitivë në inkasimin e të hyrave, ku ky trend i inkasimit ka tejkaluar edhe pritshmërit që ATK ka pasur për periudhën …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK inkason 36.2% më shumë borxhe tatimore se në tremujorin e parë të vitit 2020

Trajtimi dhe mbledhja e borxheve tatimore të krijuara nga tatimpaguesit është njëri ndër prioritetet kryesore të Administratës Tatimore të Kosovës, për të cilën fushë edhe është punuar mjaft shumë në reformimin e departamentit, i cili trajton borxhet tatimore. Ku qëllimi kyç i konsolidimit të Mbledhjes së Detyrueshme është përmirësimi i performancës së menaxhimit të borxheve …