KOMUNIKATË PËR MEDIA – Nga masat e sforcuara gjysmë milion euro borxhe të paguara dje

Trajtimi i borxheve të tatimpaguesve vazhdon të mbetet njëri ndër prioritetet e institucionit të ATK-së, për çfarë menaxhmenti i ATK-së në vazhdimësi është duke punuar dhe duke ndërmarrë masa për zvogëlimin e stokut të borxheve. Vetëm ditën e djeshme Departamenti i Mbledhjes së Detyrueshme ka ndërmarrë veprime të masave të sforcuara tek nëntë (9) biznese, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Hetimet tatimore vlerësojnë mbi 6 milion euro qarkullim të fshehur nga tre sektor specifik

Administrata Tatimore e Kosovës po vazhdon me monitorimin e personave juridik/bizneseve dhe personave fizike, të cilët përfitojnë nga rrjetet sociale, kriptovalutat, si dhe nga pjesa e shpronësimeve. Vetëm gjatë kësaj periudhe nga Departamenti i Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës janë identifikuar 6.1 milion euro qarkullim nga sektorët e lartcekur, të cilat sipas legjislacionit tatimor në fuqi …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së prezanton të arriturat e institucionit për gjashtë muajt e parë të vitit 2022

Niveli i lartë i inkasimit të të hyrave, rritja e efektit në trajtimin e borxheve, orientimi në përmirësimin e përmbushjes tatimore, ishin vetëm disa nga pikat e prezantuara në konference për media, si të arritura në institucionin e Administratës Tatimore të Kosovës për gjashtë muajt e parë të këtij viti.   Në këtë konferencë Ministri …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Menaxhimi i përmbushjes së deklarimit tatimor

Administrata Tatimore e Kosovës është duke marrë pjesë në punëtorin e organizuar nga Banka Botërore për shkëmbimin e përvojave në menaxhimi e përmbushjes së deklarimit tatimor. Përmes kësaj punëtorie synon të paraqesë qasje për të siguruar norma të larta të deklarimit në kohë për tatimet kryesore (Tatimi mbi të Ardhurat Personale (TAP), Tatimi mbi të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Diskutim mbi digjitalizimin e Administratës Tatimore të Kosovës

Oda Amerikane në bashkëpunim me Programin e USAID për Qeverisje Ekonomike në Kosovë mbajti ngjarjen mbi ‘Dixhitalizimin e Administratës Tatimore e Kosovës: Diskutim me Drejtorin e Përgjithshëm të ATK-së’, në të cilën u diskutuan të arriturat e deritanishme të Administratës Tatimore të Kosovës në digjitalizimin, automatizimin dhe përmirësimin e shërbimeve të tatimpaguesve, si dhe hapat …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK prezanton projektin për trajtimin e mallit pa origjinë dhe mungesës në stoqe

Projekti i radhës i cili nis së implementuari është projekti i përmbushjes “Mungesa në Stoqe & Malli pa Origjinë ”, i cili ka për qëllim të përmirësojë përmbushjen tatimore në sektorin e tregtisë me shumicë, duke përfshirë të gjithë faktorët që ndikojnë dhe ndikohen nga ky sektor në mënyrë më të fokusuar dhe më të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK me trend pozitiv të të hyrave edhe në muajin maj

Institucioni i ATK-së ka vazhduar me trendin e mbledhjes së të hyrave duke tejkaluar pritshmërit edhe të muajit maj. Krahas planit për periudhën janar-maj 2022  janë  mbledhur 35.6 milion euro apo 12.8% më shumë se projeksioni. Këtë ritëm të inkasimit sigurisht e ka mundësuar përkushtimi maksimal i menaxhmentit dhe stafit të ATK-së, duke realizuar shume …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK arrin që t’i mbledh edhe mbi 1 milion euro të tjera borxhe tatimore

Departamenti i Mbledhjes së Detyrueshme ka vazhduar me aktivitete të intensifikuara për mbledhjen e borxheve. Aktiviteti i masave të sforcuara është i dyti me radhë brenda pak ditëve, ku dje me datë 31 maj 2022 janë ndërmarr veprime tek 22 subjekte biznesore, të cilët kishin obligim ndaj ATK-së 2.9 milion euro. Veprimet e mbledhësve tatimor …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK arrin që t’i mbledh edhe mbi 1 milion euro të tjera borxhe tatimore

Departamenti i Mbledhjes së Detyrueshme ka vazhduar me aktivitete të intensifikuara për mbledhjen e borxheve. Aktiviteti i masave të sforcuara është i dyti me radhë brenda pak ditëve, ku dje me datë 31 maj 2022 janë ndërmarr veprime tek 22 subjekte biznesore, të cilët kishin obligim ndaj ATK-së 2.9 milion euro. Veprimet e mbledhësve tatimor …