Komunikatë për media – Takimi i radhës me miqtë e ATK-së

z. Haliti duke i falënderuar përfaqësuesit e institucioneve për bashkëpunimin deri më tani, ka shprehur gatishmërinë e ATK-së për vazhdimin e bashkëpunimit edhe në të ardhmen, për arritjen e sukseseve të përbashkëta. Ai pastaj shpalosi progresin e arritur për periudhën Janar-Shtator 2014: Në vitin 2014, ATK ka vazhduar me realizimin e objektivave sipas planeve strategjike …

Komunikatë për Media – Beqaj: Lufta kundër ekonomisë joformale dhe evazionit fiskal prioritet i Qeverisë së Kosovës

Ministri i Financave, Besim Beqaj ka thënë sot se lufta kundër ekonomisë joformale dhe evazionit fiskal janë prioritete të Qeverisë së Republikës se Kosovës. Duke folur në konferencën Parandalimi dhe luftimi i ekonomisë joformale , pastrimit te parave, financimit te terrorizmit dhe krimeve financiare, ministri Beqaj ka theksuar se parandalim më i vendosur/këmbëngulës i ekonomisë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përfaqësues nga ATK pjesëmarrës në gjysmë maratona tradicionale

Të dielën ne Prishtinë është organizuar gjysmë maratona tradicionale ndërkombëtare që simbolizon vlerat e paqes, tolerancës, dhe bashkëjetesës. Pjesëmarrës në këtë garë ishin përfaqësues, individ dhe personalitete të ndryshme, në mesin e të cilëve ishin pjesëmarrës edhe përfaqësues nga Administrata Tatimore e Kosovës-ATK. Garuesit që e përfunduan garën u shpërblyen me certifikata, me emrin dhe …

Komunikatë për Media – Inaugurohet Qendra moderne për shërbim të tatimpaguesve në Mitrovicë

Vlerësojmë lartë punën e Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) në ofrimin e shërbimeve të reja në fushën e digjitalizimit që do të ju lehtësoj punën qytetarëve dhe tatimpaguesve për të marrë shërbime më të shpejta dhe të sakta të cilat kërkohen nga ATK-ja, ka deklaruar sot në Mitrovicë ministri i Financave Besim Beqaj me rastin …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi seminar me OJQ

Administrata Tatimore e Kosovës, gjatë javës së kaluar, në bashkëpunim me Shoqatën – Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës, ka mbajtur Seminar për Organizatat Jo Qeveritare, të cilat janë të anëtarësuara në Shoqatën – Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës. Temat të cilat u prezantuan/trajtuan në këtë seminar për OJQ, ishin: Tatimi në …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Konfiskimin i pasurisë për mos pagesës të borxheve ndaj ATK-së

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se me qëllim të inaksimit të borxheve tatimore ka ndërmarrë një sërë aktivitetesh për konfiskimin e pasurisë bazuar në ligjin Nr.03/L-222 Për Administratën Tatimore dhe Procedurat nenit 34-Mase për marrje pasurie, paragrafi 1 citojmë: “Në qoftë se një person i cili është i detyruar të paguajë një lloj tatimi …

Komunikatë për media – Dogana dhe ATK thellojnë bashkëpunimin në luftimin e parregullsive në sektorin e lojërave të fatit

Mbështetur në këtë plan po ndërmerren të gjitha veprimet ligjore për lokalet e lojërave të fatit të cilat gjinden në afërsi të objekteve edukative-arsimore, të institucioneve historike fetare dhe të pronës komunale, se nuk do të lejohet asnjë operim i kësaj veprimtarie i cili është në kundërshtim me dispozitat ligjore të Ligjit 04/L-080 dhe U.A. …

Komunikatë për media – Aksione shtesë në veprimtaritë e lojërave të fatit

Administrata Tatimore e Kosovës ka bërë rreth 864 vizita te bizneset e lojërave të fatit duke  përfshirë vizitat vëzhguese, përmbushëse dhe të tjera për aktivitetet e subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e lojërave të fatit, njëkohësisht. ATK-ja ka njoftuar te  gjitha bizneset e lojërave të fatit se ato biznese të cilat kanë pika në afërsi të …

Komunikatë për media – ATK e përkushtuar të siguroj transparencë dhe trajtim të barabartë

Administrata Tatimore të Kosovës i siguron të gjithë qytetaret e Republikës se Kosovës se ne vazhdimësi do të jetë e përkushtuar në arritjen e objektivave dhe misionit të saj për ofrimin e shërbimeve profesionale, transparente dhe në Administratën Tatimore të Kosovës do te këtë vend vetme për zyrtar me integritet të lart moral dhe profesional. …

Komunikatë për Media – ATK-ja, vazhdon aksionin për mbylljen e subjekteve dhe njësive të palicencuara të lojërave të fatit në Regjionin e Pejës

Administrata Tatimore e Kosovës, – Drejtorati i Lojërave të Fatit me asistim të Policisë së Kosovës-Njësia e Krimeve Ekonomike dhe Inspektoratit Komunal të Pejës, prej datës 03.03.2011 deri më 05.03.2011, kanë zhvilluar aksionin për mbylljen e subjekteve dhe njësive të pa licencuara që merren me aktivitete të Lojërave të Fatit (LF) në Komunën e Pejës. …