Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Drejtori i Përgjithshëm z.Behxhet Haliti, vazhdon vizitat në zyrat regjionale të ATK-së

Në vazhdën e vizitave të planifikuara në zyrat regjionale të ATK-së, drejtori i përgjithshëm i ATK-së, Behxhet Haliti, ka vizituar regjionin e Gjakovës, Prizrenit dhe Ferizajt.
Në këto takime drejtori i përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës z.Behxhet Haliti, foli për të arriturat dhe sfidat në gjashtëmujorin e parë dhe kërkoj angazhim të vazhdueshëm me qëllim të ofrimit të shërbimeve kualitative për tatimpaguesit dhe përmbushjes së objektivave të parashikuara.

Administrata Tatimore e Kosovës, është e përkushtuar në trajtimin e barabartë të të gjithë tatimpaguesve, gjithashtu ATK-ja është e palëkundur në qëndrimet e saj në zbatimin e plotë të legjislacionit tatimor, në mënyrë që të krijoj kushte më të mira për zhvillimin e biznesit në Kosovë, theksoi drejtori i përgjithshëm z.Behxhet Haliti.

Njëherësh, z.Haliti, shtoi se janë adaptuar procedurat e reja për alokimin e numrave fiskal në të gjitha regjionet e ATK-së, me ç’rast numri fiskal mund të merret në ditën e aplikimit.

Ndër të tjera, z.Haliti porositi zyrtarët e ATK-së, që të kenë parasysh  se efikasiteti dhe angazhimi i pandërprerë, janë  mënyrat e vetme të cilat  kontribuojnë  drejtpërdrejt në ndërtimin e shtetit  dhe njëherit  në ngritjen e  standardeve jetësore të popullit të Kosovës.

z.Haliti,  gjatë këtyre vizitave ka zhvilluar takim me kryetarin e komunës së Gjakovës dhe udhëheqës komunal të komunës së Prizrenit dhe Ferizajt, si dhe menaxherët e zyrave regjionale të Odës Ekonomike të Kosovës, ndërmjet të cilëve është diskutuar për ngritjen e bashkëpunimit, kryesisht në pjesën e barrës tatimore që kanë të bëjnë me komunat.

Këto vizita po realizohen në kuadër të Planifikimit  të Vizitave nëpër  zyrat regjionale të ATK-së, me qëllim të analizimit të punës dhe mundësisë së ngritjes së efikasitetit.