Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Njoftimin për Tatimpagues – Lidhur me afatet për fiskalizim

Administrata Tatimore e Kosovës është e përkushtuar në realizimin e detyrave dhe obligimeve që dalin nga legjislacioni tatimor dhe plani strategjik i ATK-së. Kontribut të veçantë në ngritjen e mirëqenies për të gjithë qytetarët e Kosovës,  kanë të gjithë tatimpaguesit që i kryejnë me obligimet e tyre tatimore konform kërkesave të legjislacionit tatimor, të aplikueshëm …

TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO Organises Seminar WITH TAXPAYERS

TOPIC: Annual Declaration, PD, CD, DO, Reporting purchases over 500€, Withhold Tax, etc. Reimbursement Procedures Seminar take place: In these seminares are invited to participate taxpayers (business organizations, NGO`s or their representatives), representatives of permanent units, accountatns and concerned citizens, in the view of being informed on how to conduct Annual Declaration, PD, CD, DO, …

Notice to Taxpayers – Verification of the books and records of businesses

Tax Administration, reminds all business that are required to keep books and records in conformity with tax legislation. Businesses, which create and keep documentation improperly, such as: the sale without designation-natural persons, purchases by natural persons, non-documentation and fictional-documentation, commodities without origin, inflating costs, issuing fiscal bill by distributors, underestimation of the price of imports, …

Njoftim për tatimpagues – Zona A e ndaluar për organizimin e Lojërave të Fatit në Komunën e Prishtinës

Administrata Tatimore e Kosovës bazuar në ligjin 04/L-080 si dhe udhëzimin administrativ ( NR. 3/2013) të këtij ligji kërkon nga të gjitha subjektet që organizojnë lojërat e fatit që të respektojnë ligjin për lojërat e fatit, respektimin e distancës prej objekteve edukativo–arsimore, institucioneve historike, fetare dhe të pronës komunale. Bashkangjitur gjeni hartën ‘Zonën A për …

Komunikatë për media – Tejkalohet planifikimi i të hyrave për vitin 2013

Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës Behxhet Haliti, ndër të tjera theksoj; “planifikimi i aktiviteteve gjatë punës tonë është shumë dimensional  dhe në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare, ku ATK përmendet si shembull i mirë nga institucionet ndërkombëtare,  të cilat e monitorojnë punën e saj. Në këto plane nga faza fillestare …

Notice for taxpayers – Registration of goods in stocks

Registration records of goods include the following indicators:   Registration of goods should be held with the cost price. Tax Administration of Kosovo, reminds all taxpayers who do not respect the deadline to register goods in stock, they will be subject to the penalties prescribed by the Kosovo Tax Legislation. Tax Administration of Kosovo   …

Notice to taxpayers – Reporting purchases over 500 €

All persons engaged in the business, who are taxed on real income The Government and the Municipalities of the Republic of Kosovo NGOs, Public Institutions and similar Organizations Universities, hospitals and other public or private institutions, regardless of whether they are registered for VAT or not, etc. Reporting is done online from the TAK website …

Njoftim për tatimpagues – Kërkesë për respektimin e ligjit për lojërat e fatit nr 04L-080

Administrata Tatimore e Kosovës inkurajon tatimpaguesit e subjekteve të Lojërave të Fatit për respektimin e këtij ligji në të kundërtën  do të ndërmerr të gjitha veprimet ligjore që kërkesat ligjore të zbatohen në përpikëri dhe në të gjitha rastet ku konstatohen shkeljet do të zbatoje masat ndëshkimore deri te mbyllja e veprimtarisë dhe tërheqjen e …

Verification of the Tax certificate

Thus, Institutions which accept Tax certificate during case review when is required evidence on the person’s status in TAK, have opportunity to verify if that Tax certificate is identical with the status of that person in Tax Administration of Kosovo, on the date that the certificate is issued. Verification of the Tax certificate can be …