Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Periudha TM3/2019(Korrik,Gusht,Shtator)
Shkarko listën e fituesve Lista e fituesve – Periudha TM3/2019
Data e tërheqjës së Numrave Potencial Fitues 07.11.2019
Data publikimit të listës në web 08.11.2019
Numrat Potencial Fitues (NPF) 55 87 15
Numri i qytetarëve fitues 159 fitues 1 fitues 1345 fitues
Afati për dorëzimin e plikos Nga 11 Nëntor – deri 15 Nëntor 2019
Pages:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11