Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Periudha TM4/2018(Tetor,Nëntor,Dhjetor)
Shkarko listën e fituesve Lista e fituesve – Periudha TM4/2018
Data e tërheqjës së Numrave Potencial Fitues 07.02.2019
Data publikimit të listës në web 08.02.2019
Numrat Potencial Fitues (NPF) 26 68 17
Numri i qytetarëve fitues 1385 fitues 21 fitues 1371 fitues
Afati për dorëzimin e plikos Nga 11 Shkurt – deri 15 Shkurt 2019
Pages:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11