Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Periudha TM4/2017(Tetor,Nëntor,Dhjetor)
Shkarko listën e fituesve Lista e fituesve – Periudha TM4/2017
Data e tërheqjës së Numrave Potencial Fitues 08.02.2018
Data publikimit të listës në web 09.02.2018
Numrat Potencial Fitues (NPF) 74 137 83
Numri i qytetarëve fitues 553 fitues 159 fitues 537 fitues
Afati për dorëzimin e plikos Nga 14 Shkurt – deri 16 Shkurt 2018
Pages:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11