KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK renditet e para në Raportin e OECD-së

Administrata Tatimore e Kosovës është vlerësuar më së miri në Raportin e OECD-së mbi Konkurrencën në Evropën Juglindore 2021, në këto fusha: në tiparet, funksionet dhe organizata; në vlerësimin e përmbushjes dhe menaxhimin e rrezikut; pavarësinë dhe transparencën; deklarimin tatimor dhe procedurat e pagesës; shërbimet ndaj tatimpaguesve. Në këtë raport përfshihen gjashtë vende të Evropës …

Shukrije Shabani Press Release

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK më shumë se çdoherë tjetër arrin që për 74.3 milion euro të rris inkasimin e të hyrave nga tatimet

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj sot përmes një konference për media ka prezantuar rezultatet nga aktivitetet e zhvilluara për gjashtëmujorin e parë të këtij viti. Gjatë këtij prezantimi për media, drejtori Murtezaj shpalosi se institucioni i ATK-së për periudhën janar-qershor 2021 ka arritur që të rris dukshëm inkasimin e të hyrave nga tatimet …

Shukrije Shabani Press Release

Njoftim për tatimpagues – Mos bëj transaksione me biznese fiktive dhe biznese jo-aktive!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjitha bizneset, të cilat merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor, ATK nuk njeh transaksionet e realizuara me bizneset fiktive dhe bizneset jo-aktive. Transaksionet e realizuara me bizneset fiktive dhe bizneset jo-aktive, gjegjësisht shpenzimet në Deklaratën e Tatimit në të Ardhura, si dhe kërkesat për kreditim …

Njomza Alaj Notices

PRESS RELEASE – Cooperation Agreement between TAK and KIB

In the light of cooperation with institutions and organizations of interest, Tax Administration of Kosovo and Kosovo Insurance Bureau signed today a Cooperation Agreement, which has been signed by the General Director of TAK, Ilir Murtezaj, and Executive Director of BKS, Sami Mazreku. The purpose of this Cooperation Agreement is data exchange between TAK and …

Shukrije Shabani Press Release

Njoftim për tatimpagues – ATK publikon Broshurën “Përmbushja tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim që të njoftoj të gjithë Personat lidhur me përmbushjen vullnetare të detyrimeve tatimore, ka publikuar Broshurën “Përmbushja tatimore”. Në një vend modern, që Kosova synon të jetë, nga qytetarët kërkohet pagesa e tatimeve dhe obligimeve tjera të përcaktuara me ligj. Andaj, Personat që zhvillojnë aktivitet ekonomik në Kosovë, në …

Njomza Alaj Notices

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2019 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …

Njomza Alaj Notices

PRESS RELEASE – Memorandum of Cooperation between TAK and KBRA

The Tax Administration of Kosovo and the Kosovo Business Registration Agency have signed today a Memorandum of Cooperation on enabling the TAK, respectively the Department of Tax Investigation and Intelligence, to access online the taxpayers’ electronic files which are in possession of the Kosovo Business Registration Agency. This access will be performed to investigate and …