Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

(sq)

Ai gjithashtu tha se “përmes monitorimit, këshillimit dhe  trajnimit,  ne mund të ndihmojmë institucionet e Kosovës, por gjithashtu ne mund të ndihmojmë këto institucione duke siguruar pajisje shtesë që kanë vlerë të konsiderueshme, sikur që jemi duke e bërë sot”.

Ndërsa, ministri Bedri Hamza, duke falënderuar z. De Marnhac dhe misionin e EULEX-it , tha se “jam i bindur se ky donacion do të përmirësojë ambientin për punë dhe kushtet e njerëzve që punojnë në këtë drejtim, për inspektorët tatimor dhe shërbimin e doganierëve dhe  këto vetura do të shfrytëzohen në mënyrën më të mirë. Njëkohësisht do të përmirësojë kushtet për transportim të  doganierëve në pikat doganore, në kontroll më të mirë të Inspektorëve tatimor si dhe do të ndikoj edhe në luftimin e informalitetit. “

 “Ky donacion është i mirëseardhur dhe  vjen në kohën kur edhe Qeveria e Kosovës është e përkushtuar në kursimin e buxhetit dhe uljen e shpenzimeve” shtoi ministri Hamza.