.

Komunikatë për media – ATK e përkushtuar të siguroj transparencë dhe trajtim të barabartë

Administrata Tatimore të Kosovës i siguron të gjithë qytetaret e Republikës se Kosovës se ne vazhdimësi do të jetë e përkushtuar në arritjen e objektivave dhe misionit të saj për ofrimin e shërbimeve profesionale, transparente dhe në Administratën Tatimore të Kosovës do te këtë vend vetme për zyrtar me integritet të lart moral dhe profesional. Prandaj ATK ju fton të vazhdojmë bashkëpunimin e mëtutjeshëm në identifikimin e këtyre rasteve, me qëllim të forcimit të shtetit ligjor .

Administrata Tatimore e Kosovës do te ndërmerr te gjitha veprimet ligjore që të gjithë tatimpaguesit të kenë trajtim të barabartë nga ana e zyrtarëve të ATK-së, ashtu siç parasheh ligji.