Denoncime 0800 80 800

Komunikatë për media – ATK mbanë takim konsultativ me palët e interesit

U.d. Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, z. Nahit Sharku shprehu konsideratën më të lartë për përfaqësuesit e bizneseve dhe institucioneve, dhe theksoi se bashkëpunimet e këtij niveli janë të një rëndësie të posaçme, pasi që përmes zërit të biznesit ne kemi arritur të kuptojmë nevojat dhe kërkesat e tatimpaguesve. Ne çdoherë do të kemi në plan të parë tatimpaguesin, ofrimin e shërbimeve në mënyrë që ata ta kenë më të lehët përmbushjen e obligimeve tatimore, gjë që deri më tani konsiderojmë se kemi punuar me të gjitha kapacitetet në ofrimin e një infrastrukture tatimore sa më të kompletuar, si dhe shumë projekte tjera të cilat kanë ndikuar mjaft shumë në rritjen e nivelit të të hyrave në mënyrë vullnetare nga ana e tatimpaguesve” ka thënë drejtori Sharku.

Ai gjithashtu ndër tjera theksoi se Administrata Tatimore e Kosovës që nga themelimi i saj ka pasur bashkëpunim të frytshëm me institucione dhe përfaqësuesit e bizneseve.  Si rezultat i këtij bashkëpunimi janë arritur zhvillime dhe avancime të mëdha në ATK. Të gjitha këto zhvillime kanë qenë të mundura falë përkrahjes së vazhdueshme të ofruar nga ana juaj,  prandaj ne ju falënderojmë të gjithëve që keni kontribuar për progresin tonë” ka shtuar Sharku.

Ndërsa gjatë takimit pjesëmarrësit-palët e interesit,  kanë  shprehur gatishmërinë për bashkëpunim dhe mbështetje në të gjitha projektet të cilat janë në interes të tatimpaguesve. Ata po ashtu, theksuan se ngritja e kapaciteteve vepruese, rritja e shërbimeve kualitative  ndaj tatimpaguesve që është duke krijuar ATK-ja, në bashkëpunim me institucionet tjera, janë duke treguar rezultate pozitive.

Gjatë këtij takim,  para të pranishmeve u prezantuan Plani Strategjik 2015-2020 dhe të arriturat në digjitalizimin e sistemit tatimor.

ATK gjithashtu i falënderon të gjithë tatimpaguesit të cilët i kryejnë me kohë obligimet tatimore dhe njëkohësisht inkurajoj tatimpaguesit që t’i deklarojnë dhe paguajnë tatimet që janë të përcaktuara me ligj.