Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Monitorimi i hotelerisë/gastronomisë, këngëtareve, stilisteve, si dhe salloneve të bukurisë

Zëvendësues Drejtori i Përgjithshëm i ATK Ilir Murtezaj sot ka mbajt konferencë për media, përmes së cilët ka njoftuar se ka realizuar aktivitete në teren te veprimtaria e gastronomisë/hotelerisë, këngëtarëve, stilistët, si dhe salloneve të bukurisë.  Murtezaj tha se Administrata Tatimore e Kosovës ka mbledhur informacione të ndryshme, të cila e vërtetojnë aktivitetin e gastronomisë/hotelerisë, këngëtareve, stilistet, si dhe salloneve të bukurisë, ku për secilin kemi mjaftueshëm informata për të bërë vlerësime tatimore.

Tutje në këtë konferencë u theksua se sezoni i verës shumëfishon aktivitetet e lartpërmendura, të cilat bazuar në aktivitetin që kanë janë si një zinxhir, pasi që kryesisht në këtë sezon janë shumë evidente ndeja të ndryshme, si në restorante ashtu edhe në diskoteka, në të cilat ndërlidhen pjesa e këndimit ose dj, si dhe përgatitja nga sallonet e bukurisë dhe stilistet. Për ketë qëllim ne në fillim të këtij viti kemi dizajnuar projektin për Akomodim dhe Shërbime Ushqimore, i cili bazuar në të dhënat e përmbushjes gjatë vitit 2021, renditet si njëra ndër industritë me nivel të lartë të mos-përmbushjes së detyrimeve tatimore, andaj edhe është pjesë e planeve specifike të përmbushjes për grupet e identifikuara me rreziqe të larta për vitin 2021.

Murtezaj, ndër të tjera përmendi problemet më specifike, të dala nga sistemet dhe modulet e ndërtuara përbrenda ATK-së, të cilat kanë kontribuar në këtë përzgjedhje të trajtimit të kësaj industrie “pagesa përgjithësisht të ulëta,  me një kontribut të vogël në të hyra,  pavarësisht numrit të madh të tyre; mos-deklarimi i punëtorëve dhe pagesa cash e tyre; mos-deklarimi apo nën-deklarimi i ahengjeve dhe mos-mbajtja e evidencave lidhur me këngëtarët gjatë mbrëmjeve muzikore; mos-lëshimi i kuponëve fiskal; pagesat po ashtu në cash të realizuara në mes të  konsumatorëve dhe bizneseve gjatë organizimit të ahengjeve të ndryshme; si dhe mos mbajtja e tatimit në qira apo nën-deklarimi i saj”.

Në fund të kësaj konference drejtori i ATK-së paralajmëroj se para së të fillojmë me vlerësimet tatimore, kontrollet ne përmes kësaj konference i bëjmë thirrje të gjithë personave, bizneseve, të cila gjatë kësaj sezone kanë pasur aktivitete të shtuar të deklaroj dhe paguajnë saktë obligime e tyre që i përcakton Legjislacioni Tatimor në fuqi, në të kundërtën ne jem të obliguar që të fillojmë me hapjen e kontrolleve, si dhe ndëshkimet për mos deklarim, e cila sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës konsiderohet si vepër penale.

“I bëjmë thirrje që deri në afatet e rregullta me datën 20 të muajit shtator dhe 15 tetor, të deklarojnë dhe paguaj obligimet tatimore, pasi që pas këtyre afateve veprimet e ATK-së nuk do të jenë më thirrje por veprime konkrete”, tha në fund zv.drejtori i ATK-së.