.

Procesi i ndërrimit të certifikatave të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se procesi i lëshimit të certifikatave të reja për regjistrim në TVSh,  ka filluar që nga data 1 Tetor, siç edhe keni qenë të njoftuar më herët.

ATK-ja, kërkon nga të gjithë ata që kanë certifikata të vjetra të Regjistrimit për TVSh, të lajmëroheni në Administratën Tatimore të Kosovës, në mënyrë që të pajiseni me certifikatat e reja të TVSh-së, sepse pas datës 30 Nëntor 2010, certifikatat e vjetra do të konsiderohen, jo të vlefshme.

Kërkesa për ndërrimin e certifikatave të TVSh-së, është bazuar në zbatueshmërinë e plotë të Ligjit 03/L-146 për TVSh, i cili ka filluar të aplikohet në Republikën e Kosovës, që nga data 01.07.2010, dhe sipas këtij Ligji tani e tutje, do të ketë vetëm dy lloje të certifikatave e që do të jenë: “Certifikata për regjistrim në TVSh”, dhe “Certifikata për Import dhe Export”.

Pra, ju njoftojmë se certifikatat e vjetra të TVSh-së, pas datës 30 Nëntor 2010, nuk do të jenë të pranueshme as nga Doganat e Kosovës, dhe si pasoj e kësaj, ju nuk do të mund të kryeni Importe apo Eksporte.