Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Periudha TM4/2019(Tetor,Nëntor,Dhjetor)
Shkarko listën e fituesve Lista e fituesve – Periudha TM4/2019
Data e tërheqjës së Numrave Potencial Fitues 06.02.2020
Data publikimit të listës në web 07.02.2020
Numrat Potencial Fitues (NPF) 72 24 25
Numri i qytetarëve fitues 3 fitues 1360 fitues 1380 fitues
Afati për dorëzimin e plikos Nga 10 Shkurt – deri 14 Shkurt 2020
Pages:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11