Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

28.12.2016
Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH-së për shërbimit në lëminë e ndërtimtarisë
28.12.2016
Seminar për sigurime shëndetësore
09.11.2016
Seminar për organizata buxhetore
23.05.2016
 Trajnim për OJQ Maj 2016 – PDF
11.03.2016
 Deklarimi Vjetor PD-CD-DO
 Ngarkesa e kundërt në ndërtimtari
29.02.2016
SISTEMI TATIMOR – Shkollat e mesme
02.02.2016
 Prezantimi KKRF
02.02.2016
 Deklarimi vjetor dhe raportimi i blerjeve mbi 500 €
 10.09.2015
Prezantimi Pakoja e re Fiskale
25.04.2012
Reformat në deklarmin e tatimeve
25.04.2012
Reformat në regjistrimin e bizneseve
15.02.2014
 Procedurat e Rimbursimit
15.02.2014
Deklarimi vjetor
 19.02.2014
Prezentimi – Raporti vjetor i punës 2013
02.05.2014
 SEMINAR ME OJQ
Pages:   1 2