KOMUNIKATË PËR MEDIA – 15.8 milion euro të hyra më shumë së planifikimi për katër muajt e parë të vitit 2021

Përveç ofrimit të shërbimeve ndaj tatimpaguesve, inkasimi i të hyrave është njëri ndër prioritetet kryesore të Administratës Tatimore të Kosovës. ATK, për katër muajt e parë të këtij viti është duke shënuar trend shumë pozitivë në inkasimin e të hyrave, ku ky trend i inkasimit ka tejkaluar edhe pritshmërit që ATK ka pasur për periudhën …

Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa origjinë. Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i cili arsyeton prejardhjen e …

Njomza Alaj Njoftimet

Njoftim për tatimpagues – Përfitoni nga masat për mbështetje të bizneseve!

Bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 08/08, datë 21.04.2021, lidhur me subvencionimin e shoqërive tregtare (bizneseve), përkatësisht për subvencionimin e pagës së punëtorëve dhe/ose subvencionimin e pagesës së qirasë për bizneset që kanë pësuar rënie të ndjeshme në të hyra për shkak të kufizimeve të vendosura sipas Vendimit Nr. 01/05, të …

P𝐚𝐣𝐢𝐬𝐮 𝐦𝐞 𝐏𝐄𝐅/𝐒𝐅 𝐝𝐡𝐞 𝐥𝐞̈𝐬𝐡𝐨 𝐊𝐮𝐩𝐨𝐧𝐞̈ 𝐅𝐢𝐬𝐤𝐚𝐥!

Njoftim për tatimpagues – Pajisu me PEF/SF dhe lësho Kuponë Fiskal!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore, janë të obliguar që të pajisen me Pajisje Elektronike Fiskale (PEF), gjegjësisht Sistem Fiskal dhe të lëshojnë Kuponë Fiskal. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen …

Telegram ngushëllimi

I nderuar z.Rexha, Me pikëllim të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta të kolegut tonë, zyrtarit doganor z. Luan Berisha. Në emrin tim dhe në emër të Menaxhmentit të Lartë, si dhe gjithë stafit të ATK-së, ju shprehim ngushëllimet më të sinqerta juve, Menaxhmentit të Doganës, si dhe gjithë stafit. Përmes këtij telegrami, shprehim …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK inkason 36.2% më shumë borxhe tatimore se në tremujorin e parë të vitit 2020

Trajtimi dhe mbledhja e borxheve tatimore të krijuara nga tatimpaguesit është njëri ndër prioritetet kryesore të Administratës Tatimore të Kosovës, për të cilën fushë edhe është punuar mjaft shumë në reformimin e departamentit, i cili trajton borxhet tatimore. Ku qëllimi kyç i konsolidimit të Mbledhjes së Detyrueshme është përmirësimi i performancës së menaxhimit të borxheve …

Njoftim për tatimpagues – Së shpejti, skadon afati për mos-bllokimin e llogarive bankare nga ATK!

Me qëllim të zbatimit të Vendimit Nr. 04/60 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, datë 27.01.2021, për lehtësimin e ushtrimit të aktivitetit ekonomik të të gjithë tatimpaguesve, si pasojë e gjendjes së vështirësuar ekonomike të krijuar nga pandemia COVID-19, Administrata Tatimore e Kosovës, ri-njofton të gjithë tatimpaguesit që kanë obligime tatimore të pashlyera se mos-bllokimi …

Njoftim për tatimpagues – Certifikata e të punësuarit, shkarkohet përmes Sistemit Elektronik EDI

Referuar në vendimin e Qeverisë së Kosovës Nr. 01/05, datë 05.04.2021, për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se të gjitha bizneset, (punonjëseve të të cilave ju kërkohet leje qarkullimi vetëm në kuadër të kryerjes së detyrave të punës), përmes Sistemit …

Njoftim për tatimpagues – Paguaj tatimin bazë dhe interesin, përfito nga shlyerja e ndëshkimeve!

Me qëllim të zbatimit të Vendimit Nr. 04/60 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, datë 27.01.2021, për lehtësimin e ushtrimit të aktivitetit ekonomik të të gjithë tatimpaguesve, si pasojë e gjendjes së vështirësuar ekonomike të krijuar nga pandemia COVID-19, Administrata Tatimore e Kosovës, ri-njofton të gjithë tatimpaguesit se mund të përfitojnë nga falja e ndëshkimeve …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK tejkalon pritshmërit për të hyrat tatimore, inkason 11.7 milion euro më shumë se plani

Vazhdon të rritet performanca e të hyrave në Administratën Tatimore të Kosovës, ku vetëm për muajin Janar-Mars 2021 nga të hyrat e rregullta janë mbledhur 134.7 milion euro, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kemi rritje për 16.2 milion euro. Ndërsa, në raport me planin janë mbledhur 11.7 milion euro më …