ATK_Dogana_ATK

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK dhe Dogana e Kosovës intensifikojnë aktivitetet e tyre

Koordinimi i aktiviteteve mes dy institucioneve kryesore për mbledhjen e të hyrave për Republikën e Kosovës është tejet i rëndësishëm. Kjo u tha sot në takimin e përbashkët që kishin Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj dhe Drejtori i Përgjithshëm i Doganës së Kosovës Agron Llugaliu. Takimi mes drejtuesve të ATK-së dhe Doganës së …

takim_DHPMV

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Institucioni i ATK-së sot është vizituar nga një delegacion i Drejtorisë së të Hyrave Publike të Maqedonisë së Veriut

Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj me bashkëpunëtoret e tij ka pritur në takim delegacionin nga Drejtoria e të Hyrave Publike të Maqedonisë së Veriut, të prirë nga Drejtoresha Sanja Lukarevska. Vizita e bërë sot kishte për qëllim diskutimin e përbashkët nga të dy palët për të arriturat e institucioneve, reformat e zhvilluara …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK tejkalon projeksion, mbledh afër 45 milion euro më shumë

Administrata Tatimore e Kosovës si njër ndër institiucionet kryersore të mbushjes së buxhetit të Republikës së Kosovës, ka vazhduar edhe më tej në tejkalimin e objektivave të parapara, më thekës të veçant në inkasimin e të hyrave për periudhen  janar-shtator 2021. Janë 44.8 milion euro  apo 11.2% të hyra tatimore të inkasuara për periudhen janar-shtator …

Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e dokumentacionit në Sektorin e Ndërtimtarisë

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, me theks të veçantë aktivitete në lëmin e ndërtimit se janë të obliguar të mbajnë librat dhe regjistrimet konform legjislacionit tatimor. Bazuar në Planin Strategjik 2021-2025 dhe Planin e Trajtimit të Rreziqeve për vitin 2021, ATK ka hartuar Planin e Veprimit për …

Njoftim për tatimpagues – “I punësuari mund të aplikoj për subvencionim të pagës’’

Bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 13/19, datë 14.07.2021, lidhur me Pakon e Ringjalljes Ekonomike, si dhe Vendimet e Ministrit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, gjegjësisht Vendimet për subvencionim sipas masave: 1.1 – Rikthimi në punë i atyre që kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë; 1.2 – Mbështetja …

Drejtori Murtezaj ka takuar përfaqësuesit e Shoqatës se Transportit Rrugorë të Udhëtarëve!

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Murtezaj ka takuar përfaqësuesit e Shoqatës se Transportit Rrugorë të Udhëtarëve

Drejtori i ATK-së Ilir Murtezaj ka pritur në takim përfaqësuesit e Shoqatës së Transportit Rrugor, me të cilët u diskutua për procesin e fiskalizimit në këtë sektor, si dhe gjetjen e modaliteteve në fiskalizim, duke pas parasysh natyrën specifike që ka ky sektor. Veç këtyre në këtë takim u fol edhe për aktivitetet e fundit …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK nis me publikimin e të dhënave

Me qëllim të rritjes së transparencës dhe përmirësimit të komunikimit dhe besueshmërisë  në raport me tatimpaguesit, Administrata Tatimore e Kosovës ka filluar publikimin e të dhënave, të cilat pasqyrojnë performancen e punës në trajtimin e vendimeve të ankesave të tatimpaguesve, si dhe gjobat e shqiptuara ndaj tatimpaguesve nga denoncimet e qytetarëve. Hapja e këtyre të …