Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Raportime 0800 80 800

KOMUNIKATË PËR MEDIA – FMN vlerëson të arriturat e ATK-së në mbledhjen e borxheve

Ekipi i ekspertëve nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dje ka përfunduar vizitën e tyre në Administratën Tatimore të Kosovës. Gjatë takimit përmbyllës që kishin me Drejtorin Ekzekutiv të ATK-së z. Ilir Murtezaj, përfaqësues nga FMN vlerësuan implementimin e deritanishëm të reformës që është bërë në Departamentin për Menaxhimin e Mbledhjes së Borxheve, si dhe u shprehën …

Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa origjinë. Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i cili arsyeton prejardhjen e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Thirrje nga ATK për tatimpaguesit nga sektori gastronomisë/hotelerisë, këngëtarëve, stilistëve, si dhe salloneve të bukurisë

Duke pas parasysh që tani më kemi hyrë në sezonin kur disa sektorë të bizneseve rrisin aktivitetin e tyre, andaj Administrata Tatimore e Kosovës u bënë thirrje të gjithë tatimpaguesve të cilët në aktivitetet e tyre kanë veprimtarinë e gastronomisë/hotelerisë, këngëtarëve, stilistëve, si dhe salloneve të bukurisë, që të deklarojnë saktë detyrimet e tyre tatimore, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK hap të dhënat për ‘Të hyrat tatimore 2017-2023’

Administrata Tatimore e Kosovës ka vazhduar me publikimin e dataseteve për të dhëna të hapura, këtë herë janë publikuar të dhëna mbi të hyrat tatimore nga viti 2017 deri në 2023. Dataseti i ‘Të hyrave tatimore’ janë të publikuara në linkun e Open Data https://www.atk-ks.org/open-data/ brenda këtyre seteve qytetarët mund të gjejnë të dhënat e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Takimi me përfaqësuesit nga sektori i ndërtimtarisë

Sot Drejtori Ekzekutiv i Administratës Tatimore të Kosovës zt. Ilir Murtezaj dhe Zv. Drejtor Ekzekutiv 2 zt.Sami Salihu kanë mbajtur takim me tatimpagues nga sektori i ndërtimtarisë. Në këtë diskutim të organizuar nga Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës zt. Lulzim Rafuna, u diskutua rreth përmirësimit të përmbushjes tatimore në sektorin e ndërtimtarisë, si njëri …

Njoftim për tatimpagues – ATK, plotëson/ndryshon dokumentin “Kërkesat Specifike, Teknike dhe Funksionale për Pajisjet Elektronike Fiskale”

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton tatimpaguesit se ka bërë disa plotësim / ndryshime në dokumentin ”Kërkesat Specifike, Teknike dhe Funksionale për Pajisjet Elektronike Fiskale”. Këto ndryshime janë bërë në nenin “Kërkesat për Terminalin Tatimor (TT) – Transmetimi i të dhënave” dhe nenin “Sistemi Fiskal për sektorë të veçantë – TAXI”.   ATK ri-njofton të gjithë …

Yll Shahini Njoftimet