Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

(sq)

Znj. Shabanaj, në bashkëpunim me kolegët tjerë do të mundohet t’ua gjej zgjidhjen në periudhë sa më të shkurtër kohore, megjithatë ne ju lusim për mirëkuptim nëse përgjigja juaj mund të vonohet. Për ju që nuk keni arritur të merrni tokenët dhe kontratat, ju lusim që duke filluar nga data 13 Shtator të vizitoni zyren …

(sq)

Me ç’rast, në një takim të organizuar nga EU-CTA, Drejtor i Përgjithshëm i Administratës Tatimore z.Behxhet Haliti dhe z.Naim Huruglica, Drejtor i Përgjithshëm i Doganave të Kosovës, së bashku kanë folur rreth projektit të EU-CTA-së, për të cilin thanë se ky ishte një projekt i kohës së duhur dhe njëri prej më të mirëve që …

(sq)

Kurse, nëse krahasohet periudha Janar-Gusht 2011, me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, të hyrat në këtë periudhë janë më të mëdha për 28.6 milionë euro, ose shprehur në përqindje 20% më të mëdha. Poashtu, gjatë kësaj konference Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së z.Behxhet Haliti prezantoj projektin e E-Deklarimit, i cili është futur në …

(sq)

Konferenca për media, do të mbahet: më datë: 08 Shtator, 2011 (e enjte), në ora 11:00. Adresa-Prishtinë: Këndi i rrugës “Bill Klinton” dhe “Dëshmorët e Kombit”- Administrata Tatimore e Kosovës – Kati i I-rë-Salla e Trajnimeve. – Ju mirëpresim – Administrata Tatimore e Kosovës

(sq)

“Çdo ditë në punën tonë ne duhet të vazhdojmë që të bëjmë progres të mëtutjeshëm në rrugën tonë drejt modernizimit. Duke pasur parasysh këtë, unë dëshiroj që ju të bëni zotime personale të sinqerta për të kontribuar në këtë proces të ndryshimit, të përmirësimit të vazhdueshëm dhe mbi të gjitha për të arritur rezultate. Gjatë …

(sq)

Prezentimi do të mbahet me DATË: 8 shtator 2011, në Hotel Grand – Prishtinë, në dy termine nga ora 9-12 dhe nga ora 13-16. Për të parë cilit termin i takoni dhe tek cili zyrtar të drejtoheni për të marrë tokenët dhe dokumentet tjera klikoni në njërin nga terminet më poshtë: 9:00 – 12:00 13:00 – …

(sq)

Gjatë këtij takimi është diskuatuar për bashkërëndimin e aktiviteteve të fiskalizimit të pompave në mes të Administratës Tatimore, Ministrisë së Tregëtisë dhe Industris, si dhe Operatorëve ekonomik në projektin e Arkave Fiskale. Me ç’rast Operatorët e licencuar nga ATK-ja, kanë prezantuar ofertat e tyre në lidhje me aparaturat për fiskalizimin e pikave shitëse të derivateve …

N J O F T I M – Për mbajtjen e seminareve me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës  do të mbajë seminar për tatimpagues, rreth trajtimit të: Mallrat pa origjinë nga këndvështrimi i administratës, Obligimi për përdorimin dhe lëshimin e KUPONAVE FISKAL Obligimi për lëshimin e KUPONAVE TATIMOR dhe apo FATURAVE aty ku ende nuk janë te instaluara PEF Gjendja e stoqeve (regjistrimi i stoqeve) Seminaret mbahen si vijon …

N J O F T I M – Për mbajtjen e seminarit me Ndërmarrjet Publike

Njoftojmë të gjitha Ndërmarrjet Publike të Republikës së Kosovës (qendrore dhe lokale ) se më date 26/08/2011 (ditë e premte), Administrata Tatimore e Kosovës  do të mbajë seminar, rreth trajtimit të : Pranimi i Zhvlerësimit të Aseteve Procedurat e njohjes së Borxhit të Keq Deklarimi i TVSH-së në shkallë inkasomi Seminari mbahet duke filluar nga ora 10:00 …