Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

(sq)

Prezentimi do të mbahet me DATË: 8 shtator 2011, në Hotel Grand – Prishtinë, në dy termine nga ora 9-12 dhe nga ora 13-16. Për të parë cilit termin i takoni dhe tek cili zyrtar të drejtoheni për të marrë tokenët dhe dokumentet tjera klikoni në njërin nga terminet më poshtë: 9:00 – 12:00 13:00 – …

(sq)

Gjatë këtij takimi është diskuatuar për bashkërëndimin e aktiviteteve të fiskalizimit të pompave në mes të Administratës Tatimore, Ministrisë së Tregëtisë dhe Industris, si dhe Operatorëve ekonomik në projektin e Arkave Fiskale. Me ç’rast Operatorët e licencuar nga ATK-ja, kanë prezantuar ofertat e tyre në lidhje me aparaturat për fiskalizimin e pikave shitëse të derivateve …

N J O F T I M – Për mbajtjen e seminareve me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës  do të mbajë seminar për tatimpagues, rreth trajtimit të: Mallrat pa origjinë nga këndvështrimi i administratës, Obligimi për përdorimin dhe lëshimin e KUPONAVE FISKAL Obligimi për lëshimin e KUPONAVE TATIMOR dhe apo FATURAVE aty ku ende nuk janë te instaluara PEF Gjendja e stoqeve (regjistrimi i stoqeve) Seminaret mbahen si vijon …

N J O F T I M – Për mbajtjen e seminarit me Ndërmarrjet Publike

Njoftojmë të gjitha Ndërmarrjet Publike të Republikës së Kosovës (qendrore dhe lokale ) se më date 26/08/2011 (ditë e premte), Administrata Tatimore e Kosovës  do të mbajë seminar, rreth trajtimit të : Pranimi i Zhvlerësimit të Aseteve Procedurat e njohjes së Borxhit të Keq Deklarimi i TVSH-së në shkallë inkasomi Seminari mbahet duke filluar nga ora 10:00 …

ATK ka vazhduar me aktivitete për ngritjen e përformancës

Në vazhdën e aktiviteteve që ka Administrata Tatimore e Kosovës, këto ditë kanë përfunduar disa aktiviteteve me ç’rast njëri ka të bëjë me takimin e zhvilluar, me datën 29 korrik, mes ATK-së, Ministrisë së Financave, Dogana e Kosovës, FMN-së, Bankës Botërore, ECLO, USAID, DFID dhe GIZ, ku temë e diskutimit ka qen vendosja e qëllimeve …

Administrata Tatimore e Kosovës inkason 122,102,701 milion euro

Duke pasur parasysh se Administrata Tatimore e Kosovës, prioritet ka inkasimin e tatimeve qendrore qeveritare, andaj me qëllim të informimit sa më të mirë dhe të shpejt ndaj opinionit publik, si dhe transparencë maksimale për tatimpaguesit, Administrata Tatimore e Kosovës, ka mbajtur sot konferencën për media, në të cilën Drejtori i Përgjithshëm z.Behxhet Haliti, shpalosi …

Drejtori i Përgjithshëm z.Behxhet Haliti, vazhdon vizitat në zyrat regjionale të ATK-së

Në vazhdën e vizitave të planifikuara në zyrat regjionale të ATK-së, drejtori i përgjithshëm i ATK-së, Behxhet Haliti, ka vizituar regjionin e Gjakovës, Prizrenit dhe Ferizajt. Në këto takime drejtori i përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës z.Behxhet Haliti, foli për të arriturat dhe sfidat në gjashtëmujorin e parë dhe kërkoj angazhim të vazhdueshëm me …

(sq)

Në këtë konferencë, raportin gjashtëmujor do ta prezantoj, Drejtori i përgjithshëm i ATK-së, z. Behxhet Haliti, dhe bashkëpunëtorët e tij. Konferenca për media, do të mbahet: më datë: 14 Korrik, 2011 (e enjte), në ora 11:00. Adresa-Prishtinë: Këndi i rrugës “Bill Klinton” dhe “Dëshmorët e Kombit”- Administrata Tatimore e Kosovës – Kati i I-rë-Salla e …

(sq)

        Ua rikujtomë se: Formularët tatimorë duhet të shkarkohen vetëm nga Ueb Faqja e ATK-së. Duhet të përdoren vetëm një herë për një periudhë të vetme tatimore ashtu siç ju e keni përzgjedhur në momentin e shkarkimit të tij dhe ashtu siç është shkarkuar. Nëse keni bërë gabime në plotësimin e një …