Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Vetëm për dy muaj 22.5 milionë euro më shumë të hyra tatimore

Administrata Tatimore e Kosovës shënon një performancë jashtëzakonisht të mirë në inkasimin e 172 milionë euro të hyrave tatimore për periudhën Janar-Shkurt 2024. Me një angazhim të vazhdueshëm për të avancuar dhe për të siguruar efikasitet në administrimin e detyrave tatimore, ATK-ja ka arritur rezultate të shkëlqyera edhe në këtë fillimvit.   Gjatë periudhës Janar-Shkurt …

Njoftim – Lësho kuponë fiskal edhe për shitjet online!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat se furnizimi i mallrave dhe/ose shërbimeve në mënyrë elektronike (përmes internetit) është një formë e tregtisë, ku tregtia dhe afarizmi në përgjithësi kryhen në të njëjtën mënyrë si në çdo treg tjetër. Tregtia në distancë, apo elektronike, ose e ashtuquajtur “online”, ndryshon vetëm në atë që prania …

Njoftim për tatimpagues – Raportoni për transaksionet e kontrolluara

Të nderuar tatimpagues, Bazuar në Legjislacionin Tatimor, gjegjësisht Nenin 28 të Udhëzimit Administrativ MF-Nr. 02/2017 për Transferimin e Çmimit, afati për dorëzimin e formularit “Njoftimi i transaksioneve vjetore të kontrolluara” për vitin 2023 është deri më datë 31 mars 2024. Tatimpaguesit e përfshirë në transaksione të kontrolluara në mes të personave të lidhur, që janë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Richard Heater nga Ambasada Amerikane ka vizituar ATK-në

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Ilir Murtezaj, ka pritur në takim përfaqësuesin nga Ambasada Amerikane në Kosovë, Richard Heater, me të cilin kanë biseduar për progresin e ATK-së, si dhe bashkëpunimin e institucionit tatimor me Ambasadën. Bashkëpunimi ndërmjet ATK-së dhe Ambasadës së SHBA-së është shumë i rëndësishëm për avancimin dhe zhvillimin e sistemit tatimor në …

Njoftim për Certifikatën e Rezidencës Tatimore

Certifikata e rezidencës tatimore është dokument që konfirmon vendin apo rezidencën për qëllime tatimore. Personat të cilët punojnë jashtë vendit, kërkojnë CR për lehtësim në fushën e tatimimit me vendet me të cilat kemi Marrëveshje për Eliminim të Tatimit të Dyfishtë (METD). Kërkesa për aplikim të Certifikatës së Rezidencës gjendet në ueb-faqe të ATK, në …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Seminari nga ATK: Ndryshimet ligjore sipas Ligjit për Administrimin e Procedurave Tatimore

Duke u nisur nga rëndësia e zbatimit të ndryshimeve ligjore në fushën e procedurave tatimore, informojmë opinionin publik në lidhje me seminarin e parë për këtë vit, në të cilin u diskutua për ndryshimet ligjore, sipas Ligjit për Administrimin e Procedurave Tatimore, i cili hyri në fuqi më 28 janar 2024. Në këtë seminar, ekspertë …

Njoftim – ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS Organizon SEMINAR PËR TATIMPAGUES

TEMA: • Ndryshimet ligjore sipas Ligjit Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore   SEMINARI MBAHET: Data Regjioni  Ora Vendndodhja 08.02.2024 Prishtinë 10:00 Hotel “Emerald” Prishtinë 09.02.2024 Pejë 10:30 Salla e Kuvendit Komunal në Pejë 12.02.2024 Prizren 10:30 Hotel “Theranda” Prizren 13.02.2024 Gjakovë 10:30 Shkolla e muzikës “Prenk Jakova” Gjakovë 14.02.2024 Mitrovicë 10:00 Salla e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Policia e Kosovës ka arrestuar dy zyrtar të ATK-së

Sot, Policia e Kosovës ka njoftuar Administratën Tatimore të Kosovës se ka arrestuar dy zyrtarë të ATK-së të komunitet serb,  nën akuza të kontrabandës së barnave.   Pas njoftimit zyrtar ATK-ja ka ndërmarr të gjitha veprimet konform kornizave ligjore, ku ka pezulluar dy të arrestuarit nga puna deri në vendimin përfundimtar të gjykatës.   Veprimet …