Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK do të trajtoj personat e pasur përmes projektit specifik

Administrata Tatimore e Kosovës ka lancuar projektin më të ri për përmbushje tatimore “Personat e pasur” i cili ka për qëllim identifikimin e personave të pasur duke përdorur bazë të të dhënave në formë sistemi/platforme e cila mundëson ndërlidhjen me institucione qeveritare, jo-qeveritare, financiare me qëllim të trajtimit tatimor të kësaj kategorie, rritjen e numrit …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – UNDP: zvogëlohet perceptimi për prezencën e korrupsionit në ATK nga 35.30% sa ka qenë në maj 2019 në 21.20%

Korrupsioni është një sfidë e madhe për shumë vende dhe institucione, por Administrata Tatimore e Kosovës ka bërë progres të vazhdueshëm në ruajtjen dhe rritjen e besimit të publikut për këtë institucion. Kjo ka ndodhur duke forcuar mekanizmat dhe reformat në proceset kyçe të ATK-së, siç janë llogaridhënia, automatizimi i proceseve të punës, si dhe …

Njoftim për tatimpagues – ATK, në implementim të Projektit “Mos deklarimi i të Ardhurave në TAP”

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat të cilët krijojnë të ardhura, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të obliguar të deklarojnë dhe të paguajnë saktë detyrimet tatimore. Bazuar në Planin Strategjik 2022-2026 dhe Planin e Trajtimit të Rreziqeve për vitin 2023, ATK ka hartuar Planin e  Veprimit për të përmirësuar përmbushjen tatimore të …

Njoftim për tatimpagues – ATK, në implementim të Projektit “Personat e Pasur”

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat të cilët krijojnë të ardhura, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të obliguar të deklarojnë dhe të paguajnë saktë detyrimet tatimore. Bazuar në Planin Strategjik 2022-2026 dhe Planin e Trajtimit të Rreziqeve për vitin 2023, ATK ka hartuar Planin e  Veprimit për të përmirësuar përmbushjen tatimore të …

Njoftim për tatimpagues – Apliko saktë Normën e TVSH-së!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët janë Deklarues të TVSH-së, se në bazë të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, janë të detyruar të aplikojnë saktë Normën e TVSH-së në furnizimet e tyre, si: furnizim të mallrave apo furnizim të shërbimeve. Deklaruesit e TVSH-së, duhet të deklarojnë saktë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka vazhduar me kontrollimin e klubeve të natës dhe restoranteve 209 gjoba për sektorin e gastronomisë

Në vazhdën e kontrolleve për përmbushje tatimore, Administrata Tatimore e Kosovës bënë të ditur se javën e kaluar ka inspektuar klubet e natës dhe restoranteve në qytete të ndryshme të vendit.   Këto kontrolle janë iniciuar me qëllim të monitorimit dhe verifikimit të zbatimit të ligjeve dhe rregullave tatimore, kur kemi parasysh se tek këta …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK rritë të hyrat për 68 milionë euro

Drejtori Ekzekutiv i Administratës Tatimore të Kosovës zt. Ilir Murtezaj, sot përmes një konference për media ka shpalosur rezultatet nga aktivitetet e realizuara përgjatë periudhës janar-qershor 2023. Gjatë fjalimit para mediave, zt Murtezaj tha: “Jam këtu sot për të ndarë me ju rezultatet dhe sfidat e ATK-së. Konferenca për media është një rast i rëndësishëm …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Sesion informues për anëtarët e Institutit AAB

Në kuadër të programit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional, me datë 21 qershor 2023 është mbajtur sesioni i radhës informues në bashkëpunim me Institutin AAB për Kontabilistë dhe Auditor të Certifikuar, me temën:   TRAJTIMI TATIMOR I KONTRATAVE TË NDËRTIMIT   Përmes këtij sesioni, anëtarëve të Institutit AAB për Kontabilistë dhe Auditor të Certifikuar u janë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit dhe Administrata Tatimore e Kosovës diskutojnë me institucionet tjera ligjzbatuese për bashkëveprimin në shkëmbim të informatave për platformën për hetime penale mbi të dhënat inteligjente

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, përkatësisht U.D. Kryeprokurori i Shtetit, z. Besim Kelmendi, së bashku me Drejtorin e Administratës Tatimore të Kosovës (ATK), Ilir Murtezaj, mbështetur nga Zyra e UNDP në Kosovë, përmes Projektit SAEK III, kanë mbajtur takimin e radhës me akterët institucional të zbatimit të ligjit në Republikën e Kosovës, ku kanë diskutuar për …