Tryeze diskutimi me bizneset

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Tryezë diskutimi me bizneset

Me ftesë të Odës Ekonomike Amerikane sot në një tryezë diskutimi me bizneset ka marr pjesë Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj. Temë e këtij diskutimi ishin problematikat me të cilat po ballafaqohen bizneset në vendin tonë dhe zgjidhjet që mund të ofrohen në raport bashkëpunimi me Administratën Tatimore të Kosovës. Në hapje të …

Njoftim për tatimpagues – Deklaroni të ardhurat dhe paguani tatimin!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat fizikë jo afarist, personat fizikë afarist dhe personat juridikë, se janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale dhe në kohë, ashtu siç është përcaktuar me legjislacionin tatimor. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te personat, të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Ri-fillon punën Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj

Sot Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj, ri-filloj punën, me ç’rast ka mbajtur takim me menaxhmentin e lartë, në të cilin u diskutuan aktivitetet në vijim, planet dhe objektivat për këtë vit. Bazuar në vendimin e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës , i cili ka konstatuar se shkarkimi i drejtorit Murtezaj …

Njoftim për tatimpagues – Apliko saktë Normën e TVSH-së!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët janë Deklarues të TVSH-së, se në bazë të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, janë të detyruar të aplikojnë saktë Normën e TVSH-së në furnizimet e tyre, si: furnizim të mallrave apo furnizim të shërbimeve. Deklaruesit e TVSH-së, duhet të deklarojnë saktë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 15.8 milion euro të hyra më shumë së planifikimi për katër muajt e parë të vitit 2021

Përveç ofrimit të shërbimeve ndaj tatimpaguesve, inkasimi i të hyrave është njëri ndër prioritetet kryesore të Administratës Tatimore të Kosovës. ATK, për katër muajt e parë të këtij viti është duke shënuar trend shumë pozitivë në inkasimin e të hyrave, ku ky trend i inkasimit ka tejkaluar edhe pritshmërit që ATK ka pasur për periudhën …

Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa origjinë. Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i cili arsyeton prejardhjen e …

Njomza Alaj Njoftimet

Njoftim për tatimpagues – Përfitoni nga masat për mbështetje të bizneseve!

Bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 08/08, datë 21.04.2021, lidhur me subvencionimin e shoqërive tregtare (bizneseve), përkatësisht për subvencionimin e pagës së punëtorëve dhe/ose subvencionimin e pagesës së qirasë për bizneset që kanë pësuar rënie të ndjeshme në të hyra për shkak të kufizimeve të vendosura sipas Vendimit Nr. 01/05, të …

P𝐚𝐣𝐢𝐬𝐮 𝐦𝐞 𝐏𝐄𝐅/𝐒𝐅 𝐝𝐡𝐞 𝐥𝐞̈𝐬𝐡𝐨 𝐊𝐮𝐩𝐨𝐧𝐞̈ 𝐅𝐢𝐬𝐤𝐚𝐥!

Njoftim për tatimpagues – Pajisu me PEF/SF dhe lësho Kuponë Fiskal!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore, janë të obliguar që të pajisen me Pajisje Elektronike Fiskale (PEF), gjegjësisht Sistem Fiskal dhe të lëshojnë Kuponë Fiskal. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen …

Telegram ngushëllimi

I nderuar z.Rexha, Me pikëllim të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta të kolegut tonë, zyrtarit doganor z. Luan Berisha. Në emrin tim dhe në emër të Menaxhmentit të Lartë, si dhe gjithë stafit të ATK-së, ju shprehim ngushëllimet më të sinqerta juve, Menaxhmentit të Doganës, si dhe gjithë stafit. Përmes këtij telegrami, shprehim …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK inkason 36.2% më shumë borxhe tatimore se në tremujorin e parë të vitit 2020

Trajtimi dhe mbledhja e borxheve tatimore të krijuara nga tatimpaguesit është njëri ndër prioritetet kryesore të Administratës Tatimore të Kosovës, për të cilën fushë edhe është punuar mjaft shumë në reformimin e departamentit, i cili trajton borxhet tatimore. Ku qëllimi kyç i konsolidimit të Mbledhjes së Detyrueshme është përmirësimi i performancës së menaxhimit të borxheve …