Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

(sq)

ATK-ja, ka paraparë mbajtjen e seminareve, si në vijim:

Data Regjioni Ora Vendndodhja
22.05.2012 Mitrovicë 10:00 Salla e Zyrës Regjionale të ATK-së
23.05.2012 Gjilan 10:00 Restaurant LUXOR (Salla e madhe)
24.05.2012 Ferizaj 10:00 Restaurant  “Ujëvara”
25.05.2012 Prizren 10:30 Salla e Kuvendit Komunal(Shtëpia e Bardhë)
28.05.2012 Gjakovë 10:30 Salla e Kuvendit Komunal
30.05.2012 Prishtinë 10:00 Hotel Grand
31.05.2012 Pejë 10:00 Salla e Kuvendit Komunal

Lusim të gjithë pjesëmarrësit në këto seminare që të shkarkojnë Udhëzuesin për deklarimin elektronik – EDI, në ueb-faqen e ATK-së: www.atk.-ks.org, në mënyrë që të lehtësohet ndjekja e hapave të Udhëzuesit krahas prezantimit për deklarim elektronik.

Ju mirëpresim !
Administrata Tatimore e Kosovës