Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Njoftim për tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminarin online me temën Rimbursimet për:

 

  • Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)
  • Tatimin në të Ardhura Personale (TAP) dhe
  • Tatimin në të Ardhura të Korporatave (TAK)

 

Ky seminar do të prezantohet nga Drejtori i Departamentit për Regjistrim dhe Shërbim të Tatimpaguesve, z. Sami Salihu.

 

Të gjithë të interesuarit mund ta ndjekin seminarin live përmes faqës zyrtare të Administratës Tatimore të Kosovës në facebook, apo përmes platformës Zoom, me datë: 19 Tetor 2022, në orën 10:00.

 

Realizimi i seminarit online mbështeten nga Programi i USAID për Qeverisje Ekonomike.