Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Raportime 0800 80 800

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Memorandum bashkëpunimi mes ATK-së dhe Departamenti për Tatimin në Pronë

Sot Drejtori Ekzekutiv i ATK-së zt. Ilir Murtezaj, dhe zt. Enis Spahiu zv.Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve,  kanë nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi, i cili ka për qëllim rritjen e shkëmbimit të informatave lidhur me zbulimin dhe parandalimin e evazionit tatimor, si dhe për ngritjen dhe lehtësimin e mëtutjeshëm të koordinimit dhe …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Sesioni informues me studentët të Universitetit “Hasan Prishtina”

Sot, përmes një sesioni informues studentët e Universitetit “Hasan Prishtina” – Fakulteti Ekonomik, janë njoftuar me Sistemin Tatimor të Kosovës. Zt. Sami Salihu Zv. Drejtor Ekzekutiv 2 i ATK, ka prezantuar Sistemin Tatimor në Kosovë, me theks të veçantë përparësitë e sistemit tatimor. Ajo çfarë u theksua në këtë sesion ishte rreth informimit se ligjet …

Njoftim për tatimpagues – Pajisu me PEF/SF dhe lësho Kuponë Fiskal!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore, janë të obliguar që të pajisen me Pajisje Elektronike Fiskale (PEF) / Sistem Fiskal (SF) dhe të lëshojnë Kuponë Fiskal. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Sesion informues për anëtarët e Institutit AAB

Në kuadër të programit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional, me datë 24 prill 2023 është mbajtur sesioni i radhës informues në bashkëpunim me Institutin AAB për Kontabilistë dhe Auditor të Certifikuar , me temat: APLIKIMI I NGARKESËS SË KUNDËRT PËR TVSH PËR SHËRBIMET E BLERA JASHTË KOSOVËS; dhe  APLIKIMI I NGARKESËS SË KUNDËRT PËR TVSH NË …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Sektori i ndërtimtarisë në monitorim specifik

Administrata Tatimore e Kosovës është e përkushtuar që të përmirësojë qasjen e saj aktuale në menaxhimin e rreziqeve të përmbushjes për të siguruar që përpjekjet për përmbushje të adresojnë rreziqet kryesore që e përbëjnë pjesën më të madhe të hendekut tatimor. Qasja e re bashkëkohore përfshinë caktimin e resurseve dhe strukturimin e aktiviteteve bazuar në …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Takimi koordinues me donatorë

Administrata Tatimore e Kosovës sot ka organizuar takimin koordinues me donatorë, të cilët janë përfaqësues nga organizatat dhe ambasadat ndërkombëtare. Në këtë takim u diskutua për zhvillimet e fundit në ATK, si dhe të arriturat nga mbështetja e vazhdueshme e donatorëve. Po ashtu, u prezantuan sfidat dhe projektet për të ardhmen, të cilat pritet të …

Njoftim për tatimpagues – ATK rifreskoi Pyetjet & Përgjigjet që lidhen me Mbledhjen e Detyrueshme

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim që të informojë tatimpaguesit, lidhur me aplikimin e procedurave tatimore, konform Legjislacionit Tatimor, ka rifreskuar Pyetjet & Përgjigjet që lidhen me Mbledhjen e Detyrueshme, me të dhëna shtesë, në mënyrë që tatimpaguesit të pajisen me informatat e duhura në çdo kohë.   Përmes këtij rifreskimi janë ofruar përgjigje të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – “Qarkullimi i bizneseve 2018-2022” është dataseti më i ri i publikuar në platformën për të Dhëna të Hapura

Hapja e të dhënave është çelës për çdo institucion e organizatë për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies. Administrata Tatimore e Kosovës çdo herë ka qenë e fokusuar përmes planeve strategjike në rritjen e mekanizmave, të cilët qojnë përpara integritetin e institucionit. Iniciativa për hapjen e të dhënave kontribuon direkt në zhvillimin demokratik të një institucioni, …