.

Telegram ngushëllimi

Me pikëllim të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta të kolegut tonë, zyrtarit nga Divizioni për Koordinim, Xhavit Gruda. Në emrin tim dhe Menaxhmentit të Lartë, si dhe gjithë stafit të ATK-së, shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjës Gruda për humbjen e më të dashurit të tyre! Ngushëllime të gjithë familjarëve, miqëve dhe kolegëve! …

Yll Shahini

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Konferenca rajonale e CEF në Kosovë: shembulli i ATK-së në reformën e mbledhjes së detyrueshme

Në ditën e dytë të konferencës rajonale, e cila po mbahet për herë të parë në Kosovë e organizuar nga CEF (Qendra e Ekselencës Financiare, Slloveni), nё bashkëpunim me FMN-nё, Administratën Tatimore tё Kosovës dhe Autoritetin Tatimor tё Holandës, lidhur me suksesin e Konsolidimit të Mbledhjes së Detyrueshme, sot mori pjesë Kryeministri i Republikës së …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Seminari online për rimbursime tatimore

Administrata Tatimore e Kosovës, mbështetur nga Programi i USAID për Qeverisjen Ekonomike në Kosovë, ka mbajtur sot seminarin online për tatimpagues përmes platformës Zoom. Qëllimi i kësaj seminari ishte informimi i tatimpaguesve lidhur me kërkesat për rimbursim të: Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), Tatimit në të Ardhura Personale (TAP) dhe Tatimit në të Ardhura …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2022 vlerëson lartë punën e ATK-së

Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2022, i cili është publikuara se fundi, ka raportuar për progresin e shënuara të ATK-së në lidhje me mbledhjen e tatimeve, bashkëpunimit ndërinstitucionalë, si dhe shërbimeve ndaj tatimpaguesve.   Referuar pjesës ku raporti thekson inkasimin e të hyrave thuhet se “Progres i mirë është bërë gjatë periudhës …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Tryezë diskutimi për Të Dhënat e Hapura (‘Open Data’) në Administratën Tatimore të Kosovës

Administrata Tatimore e Kosovës në bashkëpunim me Programin e USAID për Qeverisje Ekonomike në Kosovë, ka organizuar Tryezë të Rrumbullakët për të Dhëna të Hapura (‘Open Data’) në Administratës Tatimore të Kosovës (ATK). Qëllimi kësaj nisme (Open Data) sigurisht është rritja e transparencës, përmirësimin e percepsionit të institucionit të ATK-së për publikun, njëherit edhe zhvillimi …

Njoftim për tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminarin online me temën Rimbursimet për:   Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) Tatimin në të Ardhura Personale (TAP) dhe Tatimin në të Ardhura të Korporatave (TAK)   Ky seminar do të prezantohet nga Drejtori i Departamentit për Regjistrim dhe Shërbim të Tatimpaguesve, z. Sami Salihu.   Të gjithë të …

Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat fizikë afarist dhe personat juridikë, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në legjislacionin tatimor. Aktivitetet …

Njoftim për tatimpagues – Pajisu me PEF/SF dhe lësho Kuponë Fiskal!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore, janë të obliguar që të pajisen me Pajisje Elektronike Fiskale (PEF), gjegjësisht Sistem Fiskal dhe të lëshojnë Kuponë Fiskal. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen …

Njoftim për tatimpagues – Deklaro saktë tatimin!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të deklarojnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te kategoritë, si: Nën-deklaruesit e pagave të punëtorëve, nën-deklaruesit tek bizneset e mesme dhe …