Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK vazhdon me monitorimin e bizneseve për arka fiskale

Verifikimi i bizneseve nëse janë duke respektuar thirrjet ligjore për lëshim të kuponit fiskal, ka vazhduar edhe ditën e diel, në qytetin e Prizrenit ku Administrata Tatimore e Kosovës u fokusua te tatimpaguesit të cilët nuk janë të pajisur me pajisje elektronike fiskale (PEF,) nuk lëshojnë kuponë fiskal dhe ata tatimpagues që lëshojnë kuponë jo-fiskal. …

Njoftim për tatimpagues – ATK, publikon formën “Kërkesë për heqjen e ndëshkimeve”

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton të gjithë tatimpaguesit se ka publikuar formën “Kërkesë për heqjen e ndëshkimeve”, përmes të cilës tatimpaguesi mund të kërkojë nga ATK heqjen e ndëshkimeve, atëherë kur plotëson kriteret e përcaktuara me Legjislacionin tatimor në fuqi. Ashtu siç është e përcaktuar me Legjislacionin tatimor, nëse personi obligues për ndonjë tatim dëshmon …

Njoftim – Lësho kuponë fiskal edhe për shitjet online!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat se furnizimi i mallrave dhe/ose shërbimeve në mënyrë elektronike (përmes internetit) është një formë e tregtisë, ku tregtia dhe afarizmi në përgjithësi kryhen në të njëjtën mënyrë si në çdo treg tjetër. Tregtia në distancë, apo elektronike, ose e ashtuquajtur “online”, ndryshon vetëm në atë që prania …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Mbi 60 milionë euro më shumë të hyra tatimore

Administrata Tatimore e Kosovës vazhdon me reforma dhe projekte në drejtim të rritjes së mbledhjes së të hyrave tatimore të cilat ndikojnë ne zhvillimin socio – ekonomik të vendit. Mjedisi në të cilin ATK vepron është kompleks dhe vazhdimisht pëson ndryshime, andaj kjo e detyron Administratën Tatimore që të adaptohet dhe të reagojë. Pikërisht në …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK dhe AUVK takojnë importuesit e gjedhëve

Përmes një takimi të organizuar nga Kryeshefi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë zt. Bekim Hoxha,  Drejtori Ekzekutiv i Administratës Tatimore të Kosovës zt. Ilir Murtezaj dhe zv. Drejtori Ekzekutiv1 zt. Nijazi Asllani, kanë takuar një grup të importuesve  të gjedhëve. Takimi ishte organizuar me qëllim që të diskutohet mbi sigurinë e mishit në vend, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – FMN vlerëson të arriturat e ATK-së në mbledhjen e borxheve

Ekipi i ekspertëve nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dje ka përfunduar vizitën e tyre në Administratën Tatimore të Kosovës. Gjatë takimit përmbyllës që kishin me Drejtorin Ekzekutiv të ATK-së z. Ilir Murtezaj, përfaqësues nga FMN vlerësuan implementimin e deritanishëm të reformës që është bërë në Departamentin për Menaxhimin e Mbledhjes së Borxheve, si dhe u shprehën …

Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa origjinë. Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i cili arsyeton prejardhjen e …