Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

ATK në përkrahje të Pakos Fiskale Emergjente!

Bazuar në vendimin e Ministrit të Financave dhe Transfereve, datë 03.04.2020, lidhur me aprovimin e Planit Operacional për Pakon Fiskale Emergjente dhe obligimin e institucioneve për zbatimin e këtij Plani, Administrata Tatimore e Kosovës, ka bërë përgatitjet dhe tashmë punëdhënësit dhe qiramarrësit mund të parashtrojnë kërkesat e tyre për të përfituar nga kjo pako.

00000
Kërkesat për kompensim të pagave të punëtoreve
00000
Kërkesat për kompensim të qirasë
0000
Kërkesat për kompensim për punëtorë të rrezikuar

ATK me aksion për verifikim të informatave denoncuese për ngritje të çmimeve

Bazuar në vendimin e Ministrisë së Financave dhe Transfereve, Administrata Tatimore e Kosovës ka ndërrmarë masat ligjore kundër keqpërdorimeve të bizneseve me ngritje artificiale te çmimeve pas shpalljes se Gjendjes se pandemisë nga OBSH për Coronavirusin.

Nga fillimi i zbatimit të vendimit të Ministrisë së Financave dhe Transfereve, nga data 12 mars deri me 22 mars 2020, në ATK janë pranuar në total 3,984 thirrje apo denoncime për biznese, të cilat kanë rritur çmimet, si dhe për parregullesi tatimore.

0000
Gjithsej denoncime

Raport statistikor sa i përket rasteve të trajtuara nga ZGJONA nga data 12.03.2020 deri 22.05.2020

Nr Drejtoria rajonale Nr i lëndëve të shqyrturata Nr i ndëshkimeve Vlera  Nr ndëshkimeve për mall pa origjinë Vlera e ndëshkimeve për mall pa origjinë
1 PR. 1 41 61 21,000.00 € 3 4,413.03 €
2 PR. 2 33 45 12,375.00 € 7 1,230.15 €
3 PR. 3 42 58 20,875.00 € 4 679.50 €
4 PZ.1 94 30,231.00 €
5 PZ.2 77 21,458.00 €
6 Pejë 9 1,143.00 €
7 Mitrovicë 63 16,506.80 € 5 678.27 €
8 Gjilan 17 5,542.25 €
9 Ferizaj 21 6,672.15 €
10 Gjakovë 13 7,875.00 €
11 DTM 3 4 4,000.00 €
Totali 119 462 147,678.20 € 19 7,000.95 €

Rezultatet nga Aktivitetet e ndërmarrura me date 18.05.2020-22.05.2020

Nr.  Rajoni Nr. i Aktiviteteve  Deleguar në ZgjoNa Deleguar në Inspektoriatin e tregut Deleguar në Policinë e Kosovës
1 PR. 1 3 0 0 0
2 PR. 2 1 0 0 0
3 PR. 3 4 1 0 0
4 PZ.1 3 3 0 0
5 PZ.2 0 0 0 0
6 Pejë 1 1 0 0
7 Mitrovicë 12 0 0 0
8 Gjilan 0 0 0 0
9 Ferizaj 0 0 0 0
10 Gjakovë 0 0 0 0
11 DTM 0 0 0 0
Total 24 5 0 0