Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Kompanitë e licencuara

Operatori Ekonomik Pajisjet Elektronike Fiskale(PEF) të Certifikuara
Lloji Modeli Doracaku i përdorimit
“GEKOS” Sh.p.k.
NUI: 810464652
Nr. Telefonit: 038/601-308
Email: prishtina@gekosgroup.com
Momentalisht nuk ka asnjë lloj të PEF të Certifikuar
“Enternet” Sh.p.k.
NUI: 811557266
Nr. Telefonit: 038/603-230; 038/231-232
E-mail: info@enternet-ks.com
Arkë Fiskale DP-25+ Shkarko
Arkë Fiskale WP50+ Shkarko
Printer Fiskal FP 700+ Shkarko
Printer Fiskal FMP-350 Shkarko
Sistem Fiskal EN SF-02 Shkarko
“SERVICE GLOBAL” 
Nr. Fiskal: 602193427
Nr. Telefonit: 049/717-944; 049/444-725
E-mail: euglobalservice@gmail.com
Arkë Fiskale M20 Shkarko
Arkë Fiskale S21 Shkarko
Printer Fiskal FP15 Shkarko
Sistem Fiskal DOMS-SG EU Shkarko
Sistem Fiskal për TAXI FP-24 Shkarko