28.09.2015
VENDIMI PËR DEKLARIMIN E PASURISË NGA ZYRTARËT E ATK-SË


16.09.2015
VENDIM PËR PUNË SEKONDARE


12.03.2013
KODI I ETIKËS DHE MIRËSJELLJES PËR ZYRTARËT E ADMINISTRATËS TATIMORE TË KOSOVËS


23.09.2011
Formulari i Aplikacionit – Shtyrja e TVSH-së për Mjetet Kryesore


25.04.2011
LIBRI- LIGJE DHE UDHEZIME Libri me titull – Legjislacioni Tatimor i Kosovës (BOTIMI II)


25.05.2010
LIBRI- LIGJE DHE UDHEZIME Libri me titull – Legjislacioni Tatimor i Kosovës (BOTIMI I)


Pages:   1 2 3