20.11.2009
Pajisjet elektronike fiskale Pajisjet elektronike fiskale kerkesat dhe karakteristikat teknike


05.06.2009
Broshur Statuti i Tatimpaguesve


28.01.2009
Deklarate_ATK_Rajone Joint Declaration from Multi-Lateral Meeting of Balkan Tax Administration


09.01.2009
Udhz_ndryshimi_normave_Tatimore_TAP Tatimi në të Ardhura Personale – Ulja e normave tatimore nga ( 0% , 5% , 10% , 20% ) në ( 0% , 4% , 8% , 10% )


09.01.2009
Udhz_ndryshimi_normave_Tatimore_TAK Tatimi në të Ardhura të Korporatave– Ulja e normës së tatimit nga 20% në 10%


26.12.2008
Ndryshimi_normave_TVSH TVSH – Ndryshimi i normës prej 15% në 16% – Udhëzues për bizneset e regjistruara për TVSH


15.12.2008
Memorandum Kos-Shqip Marrëveshje Kosovë – Shqiperi


02.07.2007
Vendim për shtyerjen e afatit Vendim për shtyerjen e afatit për ndrrimin i certifikatave të TVSH-së


28.05.2007
Udhezim_certifikata Udhëzim për aplikimin dhe pajisjen me Certifikat të TVSH-së


20.04.2007
Vendim mbi ndrrimin i certifikatave Vendim mbi ndrrimin i certifikatave të TVSH-së


26.02.2007
Doracak Doracak mbi Tatimet në Kosovë


Pages:   1 2 3