Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

24.04.2018

Njoftimi i kandidatëve për testimin nga përzgjedhja e ngushtë – ZYRTAR I DEPOS


16.04.2018

Njoftimi i kandidatëve për test me shkrim – ZYRTAR I DEPOS


11.04.2018

VAZHDIM I AFATIT TË NJOFTIMIT TË JASHTËM PËR REKRUTIM – ZYRTAR I DEPOS


04.04.2018

Konkurs i brendshëm – Drejtor i Departamentit të Lojërave të Fatit


04.04.2018

Konkurs i jashtëm – Zyrtar i Mbledhjes së Detyrueshme (5 pozita)


27.03.2018

Njoftim i jashtëm për rekrutim – Zyrtar i Depos 1 (1 pozitë)


20.03.2018

Njoftim i jashtëm për rekrutim – Shtëpiak, dy(2) ekzekutues


06.03.2018

Njoftimi për kandidaten e suksesshme – Zyrtare për Arkivë


26.02.2018

Njoftimi mbi mbajtjën e intervistës me gojë – Zyrtar për Arkivë


19.01.2018

Njoftim për pezullim të konkursit – pozita zyrtar për Arkivë


21.12.2017

Njoftimi i kandidatëve për test me shkrim –  pozita Recepsionist


07.12.2017

Njoftim i brendshëm për rekrutim –  Auditor i brendshëm


07.12.2017

Njoftim i jashtëm për rekrutim –  Zyrtar për Arkhivë


22.11.207

Njoftim për anulimin e konkursit të jashtëm – Analist i Lartë i TI-së për Siguri


22.11.2017

Njoftim per anulim te konkursit –  Drejtor i Dep.të Hetimeve Tatimore


22.11.2017

Njoftim i jashtëm për rekrutim – Recepsionist


27.10.2017
NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Analist i lartë i TI-së për Siguri


20.09.2017
VAZHDIM I AFATIT TË NJOFTIMIT TË JASHTËM   PËR REKRUTIM


05.09.2017
Njoftimi për rekrutim – Zvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike dhe Analist i Lartë i TI-së për Siguri


11.08.2017


28.07.2017


28.07.2017


14.07.2017


13.06.2017Konkurs i jashtëm – Inspektor tatimor

05.06.2017

07.04.2017

24.01.2017

15.12.2016

 28.10.2016


 02.11.2016

 

Pages:   1 2