Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

 

28.02.2024

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


28.02.2024

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


28.02.2024

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


28.02.2024

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


28.02.2024

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


28.02.2024

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


30.01.2024

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


30.01.2024

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


23.01.2024

Planifikimi përfundimtar i prokurimit per vitin 2024


07.12.2023

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


07.12.2023

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


07.12.2023

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


07.12.2023

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


29.09.2023

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


29.09.2023

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


29.09.2023

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


30.06.2023

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


30.06.2023

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


30.06.2023

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


06.04.2023

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


21.02.2023

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


16.01.2023

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


14.01.2023

PLANIFIKIMI PËRFUNDIMTAR I PROKURIMIT PËR VITIN 2023


06.10.2022

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


08.09.2022

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


11.01.2022

PLANIFIKIMI PËRFUNDIMTAR I PROKURIMIT PËR VITIN 2022


19.07.2021

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


19.07.2021

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


16.06.2021

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


16.06.2021

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


14.05.2021

NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA


15.04.2021

NJOFTIM PËR ANULIM TË SHITJES


26.03.2021

NJOFTIM I SHTIJES ME OFERTA TË MBYLLURA


08.01.2021

PLANIFIKIMI PËRFUNDIMTAR I PROKURIMIT PËR VITIN 2021


21.03.2020

PLANIFIKIMI PËRFUNDIMTAR I PROKURIMIT PËR VITIN 2020


09.10.2019

NJOFTIM I SHITJES ME ANKAND PUBLIK


13.09.2019
NJOFTIM I SHITJES ME ANKAND PUBLIK


24.05.2019
NJOFTIM I SHITJES ME ANKAND PUBLIK


26.04.2019
NJOFTIM I SHITJES ME ANKAND PUBLIK


12.03.2019
Planifikimi Final i Prokurimit për vitin 2019


23.08.2018
NJOFTIM I SHITJES ME OFERTA TË MBYLLURA