Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Shpallja e fituesit për dizajnimin e logos së ATK-së

Administrata Tatimore e Kosovës ka shpallur fituesin për dizajnimin e logos. aktiviteti ka qenë i natyrës garuese dhe janë shpërblyer tri vendet e parë: vendi i parë 2000 euro, vendi i dytë 700 euro dhe vendi i tretë 300 euro.

 

Shpërblyes të kësaj gare janë:

Vendi i parë: “Zero Pozitive” sh.p.k.

Vendi i dytë: “Asha” sh.p.k.

Vendi i tretë: N.T.SH. “Fiqa”