Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Baškim (Šefćet ) ŠALJA, rođen 20. januara 1972. u Penduhu, Podujevo

e-mail adresa: bashkim.shala@atk-ks.org i bashkim.shala@live.com

Stručno obrazovanje i kvalifikacije:

   1. ECC Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini – Računovodstvo i finansije 1992/93 do 1997/98
   2. Magistarske studije – Koledž za međunarodni menadžment „Globus“ Priština, Menadžment 2011/12 do 2013/14
   3. Međunarodni sertifikat CIPFA za unutrašnju reviziju javnog sektora, april 2015. godine;
   4. Program razvoja liderstva ”- Diploma USAID, jun 2007
   5. Program profesionalnog razvoja ”- Diploma USAID, decembar 2006

Radno iskustvo:

 • Zamenik generalnog direktora, Poreska uprava Kosova – Odeljenje za operativne aktivnosti, mart 2016-u toku;
 • Direktor, Jedinica za unutrašnju reviziju (JUR), mart 2012. – mart 2016;
 • Zamenik generalnog direktora, Poreska uprava Kosova – Odeljenje za operativne aktivnosti, jun 2005 – februar 2012
 •  Vršilac dužnosti generalnog direktora, Poreska uprava Kosova, decembar 2007 – maj 2008;
 •  Menadžer  odeljenja za kontrolu, april 2003. – jun 2005.;
 • Savetnik menadžera za kontrolu, od marta 2001 do 2003. godine;
 • Inspektor za velike biznise od septembra 2000. do marta 2001. godine;
 • Inspektor za male biznise, od aprila 2000. do septembra 2000. godine;
 • IT operater na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini, septembar 1999. – april 2000.

Posebna angažovanja:

 • Izrada strateških planova PAK-a za 2007-2010, 2010 – 2015 i 2015-2020;
 • Strategija ispunjavanja poreskih obaveza 2010-2015;
 • Strategija interne revizije za 2015-2017;
 • Grupe za izradu zakona o porezima na Kosovu (procedure, porezi);
 • Izrada Plana rada interne revizije;