SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Poreske istrage procenjuju preko 6 miliona evra skrivenog prometa iz tri specifična sektora

Poreska uprava Kosova nastavlja sa praćenjem pravnih/poslovnih i fizičkih lica koja imaju koristi od društvenih mreža, kriptovaluta, kao i od dela eksproprijacije. Samo u ovom periodu, Odeljenje za poreske istrage i obaveštajne poslove je identifikovalo 6,1 milion evra prometa iz navedenih sektora, koji su prema važećem poreskom zakonodavstvu bili dužni da prijave i uplate ostvarene …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Direktor PAK-a predstavlja dostignuća institucije za prvih šest meseci 2022 godine

Visok nivo naplate prihoda, povećanje efekta u tretmanu dugova, orijentacija ka poboljšanju poreske obaveze, samo su neke od tačaka predstavljenih na konferenciji za medije, postignute u instituciji Poreske uprave Kosova za prvih šest meseci ove godine. Na ovoj konferenciji, ministar finansija, rada i transfera Hekuran Murati čestita PAK-u i osoblju na postignutim dostignućima u šest …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Upravljanje usaglašenošću poreskih prijava

Poreska administracija Kosova učestvuje u radionici koju organizuje Svetska banka za razmenu iskustava u upravljanju i ispunjavanju poreske prijave. Kroz ovu radionicu, ima za cilj da predstavi pristupe za obezbeđivanje visokih stopa blagovremenog prijavljivanja za glavne poreze (Porez na lične prihode dohodak (PLP), Porez na prihode koorporacija (PPK) i Porez na dodatu vrednost (PDV). Između …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK predstavlja projekat za tretman robe bez porekla i nestašica u zalihama

Sledeći projekat koji počinje da se realizuje je projekat ispunjenja „Nedostatak zaliha i robe bez porekla“, koji ima za cilj da poboljša poresku usklađenost u sektoru trgovine na veliko, uključujući sve faktore koji utiču i na koje utiče ovaj sektor na što više fokusirani i što više koordinisani način. Ciljne grupe za tretman kroz ovaj …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK uspeva da naplati preko 1 milion evra ostalih poreskih dugova

Odeljenje prinudne naplate nastavilo je sa intenziviranjem aktivnosti naplate potraživanja. Aktivnost prinudnih mera je druga po redu u roku od nekoliko dana, gde su juče, 31. maja 2022. godine, preduzete radnje protiv 22 privredna subjekta, koji su imali obavezu prema PAK-u od 2,9 miliona evra. Akcije poreznika su bile uspešne sa momentalnom uplatom preko milion …

te_hyrat

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Pred kraj meseca projekcija prihoda za januar/2022 premašena je za 4,3 miliona evra

Reforme, kvalitet rada, povećana odgovornost, efektivnost u naplati dugova, neki su od ključnih pokazatelja koji su za prvi mesec ove godine obezbedili naplatu prihoda na višem nivou od zacrtanog, čime je prikupljeno 77,3 miliona evra ili 4,3 miliona evra više od plana za ovaj mesec. Dok je u odnosu na januar 2021. prikupljeno 13,3 miliona …

Ambasadori italian ka takuar sot drejtorin Murtezaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Ambasadori italian ka takuar sot drejtorin Murtezaj

Ambasadori italian në Kosovë, Antonello De Riu së bashku me ekspertët nga Guarda Di Financa kanë takuar sot drejtorin e ATK-së Ilir Murtezaj me bashkëpunëtor, ku diskutuan për përkrahjen që ambasada italiane mund t’i ofroj ATK-së. Me theks të veçantë palët folën për ngritjen e kapaciteteve profesionale për stafin e ATK-së. Nga ana tjetër, drejtori …

22 Vjetori ATK

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK obeležava 22. godišnjicu svog osnivanja

Poreska uprava Kosova obeležila je 22. godišnjicu svog osnivanja, svečanošću na koju su bili pozvani predstavnici domaćih i međunarodnih institucija. Na otvaranju ove svečanosti, direktor PAK-a Ilir Murtezaj rekao je da smo poslednjih godina uspeli da finalizujemo mnoge projekte, koji nas nesumnjivo uveravaju da smo u dobrom pravcu u uspešnim putovanjem u ispunjavanju poverenja koje …

Verifiko punedhenesin

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – 88 slučajeva prijavljivanja poslodavaca od strane zaposlenih

Za samo 12 dana prijavljeno je 88 prijavnih slučajeva, putem elektronske aplikacije za verifikaciju zaposlenih, ukoliko su prijavljeni/registrovani od strane svojih poslodavaca. Na osnovu projekta za formalizaciju radnog odnosa, među glavnim razlozima koji su doprineli da se neformalna zaposlenja tretiraju kao takva su manja prijave zarada, isplata zarada u gotovini, zaposleni bez ugovora o radu …