Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Nastavlja se trend rasta poreskih prihoda, 356,5 miliona evra prihoda samo za period januar-april 2024

Poreska uprava Kosova nastavlja sa trendom rasta prihoda, gde je samo za period januar-april 2024. uspela da prikupi 356,5 miliona evra, ili 38,9 miliona evra više nego u istom periodu prošle godine, ili izraženo u procentima od 12,3 % . Dok smo u odnosu na plan premašili plan za 7,9 miliona evra ili 2,3%. Dobrovoljno …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Sastanak predstavnika nemačkog saveznog ministarstva za saradnju i ekonomski razvoj i Poreske administracije Kosova

U Poreskoj administraciji Kosova održan je sastanak između nemačkog Saveznog ministarstva za saradnju i ekonomski razvoj i PAK-a, na kojem se razgovaralo o izazovima i mogućnostima u borbi protiv korupcije kroz poreske istrage. Na ovom sastanku, nemački predstavnici su istakli značaj međunarodne saradnje u borbi protiv fenomena korupcije, ceneći PAK kao važnog partnera u ovoj …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Ambasador Hargreaves je danas posetio PAK

Radi daljeg produbljivanja saradnje između Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu i Poreske administracije  Kosova, danas je prvi put novi ambasador Ujedinjenog Kraljevstva g. Džonatan Hargreaves posetio je Poresku administraciju Kosova. Njegova poseta označila je važan korak ka daljem nastavku odnosa dve institucije u oblasti poreza. Na sastanku održanom u sedištu PAK-a u Prištini, primljen je …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – 25,8 miliona evra više poreskih prihoda

Glavna institucija za punjenje državne kase i dalje odlično posluje u pogledu povećanja naplate poreskih prihoda, kao i u suočavanju sa pojavama koje štete ekonomiji i fer konkurenciji na tržištu. Profesionalnost, sprovođenje poreskog zakonodavstva, odgovornost, rast digitalnih usluga, partnerstvo sa građanima u prijavljivanju slučajeva korupcije, neki su od faktora koji su uticali na povećanje trenda …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Sporazum o saradnji između PAK-a i RAEPC-a

Poreska administracija Kosova i Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije su potpisali Sporazum o saradnji, kroz koji imaju za cilj da ojačaju saradnju i razmenu informacija između strana sa zajedničkim ciljem povećanja komunikacije i koordinacije u cilju olakšavanja njihovih napora u vezi sa sprovođenjem ciljeva utvrđenih važećim zakonodavstvom.   Generalni direktor PAK-a, Ilir Murtezaj …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Za samo dva meseca 22,5 miliona evra više poreskih prihoda

Poreska uprava Kosova beleži izuzetno dobar učinak u prikupljanju 172 miliona evra poreskih prihoda za period januar-februar 2024. Uz kontinuiranu posvećenost unapređenju i obezbeđivanju efikasnosti u administraciji poreskih zadataka, PAK je postigao odlične rezultate čak i u ovoj ranoj godini.   Tokom perioda januar-februar 2024. godine, PAK je ostvario značajnu naplatu poreskih prihoda, gde u …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Richard Heater iz američke ambasade je posetio PAK

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj ugostio je predstavnika Američke ambasade na Kosovu Richarda Heatera, sa kojim su razgovarali o napretku PAK-a, kao io saradnji poreske institucije sa ambasadom. Saradnja između PAK-a i Ambasade SAD je veoma važna za unapređenje i razvoj poreskog sistema na Kosovu. Uz podršku vlade Sjedinjenih Država, Poreska uprava je ostvarila značajan …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Januar sa 4,26 miliona evra prihoda više od plana

Kao rezultat kontinuiranih napora na prikupljanju poreza u skladu sa zakonom, Poreska administracija Kosova vas obaveštava o rezultatima prikupljenih prihoda za prvi mesec 2024. godine.   U prvom mesecu 2024. godine, PAK je uspela da prikupi značajan iznos poreskih prihoda. Suma od 111,22 miliona evra prikupljenih prihoda premašila je očekivanja PAK-a, uspevši da prikupi 14,5 …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Zakonske izmene u skladu sa Zakonom o vođenju poreskih postupaka

Polazeći od značaja sprovođenja zakonskih izmena u oblasti poreskih postupaka, obaveštavamo javnost o održanom prvom seminaru za ovu godinu na kome je bilo reči o zakonskim izmenama, shodno Zakonu o vođenju poreskog postupka, koji je stupio na snagu stupio na snagu 28. januara 2024. godine. Na ovom seminaru stručnjaci Poreske administracije razmenili su informacije i …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Kosovska policija uhapsila je dva službenika PAK-a

Kosovska policija je danas obavestila Poresku upravu Kosova da je uhapsila dva službenika PAK-a iz srpske zajednice, pod optužbom za šverc lekovima.   Nakon zvaničnog obaveštenja, PAK je preduzela sve radnje u skladu sa zakonskim okvirom, suspendujući dvojicu uhapšenih sa posla do konačne odluke suda.   Protiv takvih radnji koje narušavaju integritet Poreske uprave mora …