SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – 15,8 miliona evra više prihoda nego što je planirano za prva četiri meseca 2021

Pored pružanja usluga poreskim obveznicima, prikupljanje prihoda je jedan od glavnih prioriteta Poreske uprave Kosova. PAK, u prva četiri meseca ove godine beleži veoma pozitivan trend u naplati prihoda, gde je ovaj trend naplate premašio očekivanja koja je PAK imala za period januar-april 2021. godine. Tokom ovog perioda, PAK je naplatila 201,3 miliona evra poreza, …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK prikupila 36,2% više poreskih dugova nego u prvom kvartalu 2020

PAK prikupila 36,2% više poreskih dugova nego u prvom kvartalu 2020 Tretiranje i naplata poreskih dugova koje su stvorili poreski obveznici jedan je od glavnih prioriteta Poreske uprave Kosova, za koju je puno posla urađeno na reformi odeljenja koje se bavi poreskim dugovima. Tamo gde je ključni cilj objedinjavanja prinudne naplate poboljšanje učinka upravljanja poreskim …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK premašuje očekivanja za poreske prihode, inkasira 11,7 miliona evra više od planiranog

Učinak prihoda u Poreskoj upravi Kosova nastavlja da raste, gde je samo za januar-mart 2021. godine od redovnih prihoda prikupljeno 134,7 miliona evra, u poređenju sa istim periodom prošle godine imamo porast od 16,2 miliona evra. Dok je, u odnosu na plan, prikupljeno 11,7 miliona evra više prihoda ili 9,6% više od plana. Rezultat povećanja …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK je sprovela seminar za nevladine organizacije

Poreska uprava Kosova, u saradnji sa platformom CiviKos, organizovala je on-line seminar za nevladine organizacije na temu: „Poreske obaveze NVO“. Ovom seminaru je prisustvovalo oko 100 predstavnika organizacija civilnog društva koje deluju na Kosovu. Na ovom seminaru predstavnika PAK-a predstavljene su / obrađene sledeće teme: Porez na dohodak od zarada i doprinosa za penzije; Porez …

ATK_MD

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor Hisenaj posećuje Odeljenje za prinudnu naplatu

„Moramo raditi maksimalno, tako da se nivo duga u našoj instituciji smanji“, ove reči su zamenika, generalni direktor PAK-a Ekremu Hisenaju, koji je zajedno sa članovima rukovodstva su posetili ovo odeljenje. Direktor Hisenaj je, između ostalog, tokom ovog sastanka naglasio da je reforma prinudne naplate (PN) proces koji bi trebalo da da svoje efekte u …

Takimi i ekspertin e BM

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Oproštajni sastanak sa stručnjakom iz Velike Britanije

Zamenik, generalni direktor PAK-a Ekrem Hisenaj, danas se sastao sa stručnjakom iz Velike Britanije, g. Leslijem Grinom, koji je dve godine bio deo Poreske uprave Kosova. Gospodin Grin je pomagao Odeljenju za poreske istrage i obaveštajnu službu PAK-a u sprečavanju, otkrivanju i borbi protiv finansijskog i ekonomskog kriminala. Tokom sastanka u kancelarijama DPOI, direktor Hisenaj …

Takim ATK Dogana

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK i Carina Kosova razgovarali su danas o intenziviranju daljih aktivnosti

Danas je održan sastanak između direktora PAK-a i Carine Kosova, kao i višeg rukovodstva, čiji je cilj bio da uskladi procedure za oslobađanje od PDV-a na sirovine za proizvodnju kao podsticaj za tržišnu konkurenciju, i poveća saradnju i intenziviranje mnogih aktivnosti, što bi se odrazilo na povećanje rezultata kako u borbi protiv neformalne ekonomije, tako …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Virtuelni sastanak CEF-a sa zemljama regiona

Zamenik generalnog direktora PAK-a Ekrem Hisenaj, na poziv Centra izvrsnosti u finansija (CEF) sa sedištem u Ljubljani, Slovenija, zajedno sa predstavnicima Holandije i MMF-a bili su deo panela kao stručnjaci u oblasti ispunjavanja poreskih obaveza. Na virtuelnom sastanku organizovanom sa mnogim zemljama u regionu, gde je tema razgovora bilo upravljanje rizicima ispunjavanja obaveza nakon pandemije …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Memorandum o saradnji između PAK-a i KOK-a

Međuinstitucionalna saradnja PAK-a se kontinuirano povećava, poslednja koja je finalizovana u okviru Memoranduma o saradnji je ona sa Kosovskim organom za zaštitu konkurencije. Memorandum je sastavljen za saradnju i koordinaciju aktivnosti između Kosovskog organa za zaštitu konkurencije i Poreske uprave Kosova. Memorandum izražava slobodnu volju potpisnika da promovišu saradnju na polju istrage kršenja konkurencije na …