Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK je izvršila 25,407 aktivnosti kod privrednih subjekata

Poreska administracija Kosova je razvila širok spektar aktivnosti za suzbijanje i sprečavanje utaje poreza. Za osam (8) meseci obavljeno je 25.407 aktivnosti u privrednim subjektima, što je rezultiralo kaznama od 3,1 milion evra. Sprovedeno je 166 aktinosti poreske utaje, od kojih je 19 slučajeva otvoreno pod sumnjom za utaju poreza.   Ove aktivnosti su razvijene …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Preko pola milijarde poreskih prihoda za osam meseci

Poreska administracija Kosova je imala odličan učinak u prikupljanju prihoda u periodu januar-avgust 2023. godine, gde je prikupljeno 579,2 miliona evra, au poređenju sa istim periodima 2022-2023 imamo povećanje od 92 miliona evra. Ovi pozitivni rezultati govore o stalnom poboljšanju rada ove ključne institucije za državne prihode.   Kroz ovu naplatu prihoda, Poreska uprava Kosova …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – OECD objavljuje državni profil za Transferne cene za Kosovo

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je po prvi put objavila Državni profil za transferne cene (Transfer Pricing Country Profile – TPCP) za Kosovo. Državni profil uključuje ažurirane i usklađene informacije o glavnim aspektima zakonodavstva o transfernim cenama, koje je obezbedila Poreska administracija Kosova, kao odgovor na pitanja OECD-a, kako bi se postigao najviši …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Otvoreni skup podataka za broj radnika po ID-u i broj radnika po radnim mestima

Ovom komunikacijom želimo da obavestimo građane i razne organizacije da sada imaju mogućnost da koriste otvorene podatke Poreske uprave Kosova o broju radnika prema ličnim kartama i broju radnika po radnim mestim. Ovi podaci dolaze sa različitim kategorizacijama, što vam omogućava da izvršite analizu i studije u skladu sa vašim potrebama.   Ovaj novi prostor …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK predstavlja 10 skupova podataka sa otvorenim podacima

Poreska administracija Kosova, uz podršku USAID Programa za ekonomsko upravljanje na Kosovu, promovisala je otvorene podatke, objavljene na veb stranici PAK-a: https://www.atk-ks.org/open-data/ Ovaj skup je imao za cilj da posluži kao platforma za istraživanje skupova podataka (dataset) koje je već objavila PAK, da ilustruje kako se ovi podaci mogu koristiti za bolje razumevanje trendova privrede …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK sa osmim uzastopnim projektom u ispunjavanju poreskih obaveza

Nepodnosioca prijava za lične prihode   Najnoviji projekat Poreske administracije Kosova o neprijavljivanju ličnih prihoda ima za cilj da reši zabrinutost zbog nedostatka prijave prihoda pojedinaca. Ova inicijativa ima za cilj smanjenje utaje poreza i osiguranje da svi građani i stanovnici Kosova doprinose poreskom sistemu u skladu sa zakonom. Kroz ovaj plan, PAK će sprovoditi …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK će se baviti imućnim ljudima kroz specifičan projekat

Poreska administracija Kosova pokrenula je najnoviji projekat za poreske obaveze „Imućni (Bogati) ljudi“ koji ima za cilj da identifikuje bogata lica koristeći bazu podataka u vidu sistema/platforme koja omogućava povezivanje sa vladinim i nevladinim institucijama, finansijskim, sa ciljem poreskog tretmana ove kategorije, povećanje broja prijava i plaćanja poreza od strane ove kategorije poreskih obveznika, kao …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – UNDP: percepcija prisustva korupcije u PAK-u je smanjena sa 35,30% u maju 2019. na 21,20%

Korupcija je veliki izazov za mnoge zemlje i institucije, ali Poreska administracija Kosova je ostvarila kontinuirani napredak u održavanju i povećanju poverenja javnosti u ovu instituciju. Ovo se desilo jačanjem mehanizama i reformama u ključnim procesima PAK-a, kao što su odgovornost, automatizacija radnih procesa, kao i sprovođenje preko 40 aktivnosti planiranih Planom za unapređenje integriteta …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK je nastavila sa kontrolom noćnih klubova i restorana 209 kazni za gastronomski sektor

U nizu seriji u vezi sa ispunjavanjem poreskih obaveza, Poreska administracija Kosova saopštila je da je prošle nedelje izvršila kontrolu noćnih klubova i restorana u raznim gradovima zemlje.   Ove kontrole su pokrenute u cilju praćenja i provere sprovođenja poreskih zakona i propisa, s obzirom da u ovim sektorima u letnjoj sezoni imamo umnožavanje aktivnosti. …