Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Zajednička izjava sa sastanka održanog između institucija Republike Kosovo u vezi borbe protiv falsifikovanja novca

Centralna banka Republike Kosovo, u koordinaciji sa Kosovskom policijom, Kosovskom agencijom za sudsku medicinu, Kosovskom carinom, Kosovskom poreskom upravom, finansijsko-obaveštajnom jedinicom, Tržišnom inspekcijom i Kosovskom obaveštajnom agencijom, prepoznajući značaj snabdevanja gotovinom za privredu zemlje, sigurnost i pouzdanost novca i platnog sistema, obavezala se da će intenzivirati relevantne institucionalne akcije u borbi protiv falsifikovanja novca. Na …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK sa međunarodnom ekspertizom u tretiranju digitalne ekonomije

Misija stručnjaka TAIEX-a za snabdevanje robom i uslugama putem e-trgovine počinje danas sastanke nivoa saradnje sa Poreskom upravom Kosova u oblasti digitalne ekonomije. Kroz ovu radionicu, stručnjaci iz TAIEKS-a će pružiti prakse iz zemalja koje su napredovale u bavljenju digitalnom trgovinom. Trenutno, na osnovu poreskog zakonodavstva na Kosovu (PDV, PPK, PLP), postoji dobra osnova zakonskih …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – GIZ – EU nastavlja da pomaže PAK-u u jačanju profesionalnih kapaciteta u oblasti transfernih cena

Operativno osoblje iz Odeljenja za velike poreske obveznike Poreske administracije Kosova prisustvuje seminaru koji je organizovao projekat GIZ-EU u vezi sa odredbama o transfernim cenama, kao i raznim pitanjima iz prakse. Pored toga, deo dnevnog reda ovog seminara biće i Procedure i smernice za sprovođenje revizije za transferne cene. Na otvaranju ovog seminara bili su …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Sastanak između V.D. Glavnog državnog tužioca i Generalnog direktora PAK-a

Direktora Poreske administracije Kosova (PAK), g. Ilira Murtezaja, u pratnji svojih kolega i predstavnika nemačkog GIZ-a, danas je na radnom sastanku dočekao vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca g. Besim Keljmendi, koji podržava PAK u projektu „Podrška implementaciji administrativnih obaveza“. Centralna tema zajedničkih diskusija bila je unapređenje saradnje i interakcije između Državnog tužioca i Poreske administracije …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Praćenje poslovanja radi neizdavanja fiskalnih kupona

Poreska administracija Kosova, u nastojanju da obezbedi primenu poreskog zakonodavstva i da prati napore biznisa u ispunjavanju poreskih obaveza, izvršila je 3.188 poseta za usklađivanje različitih preduzeća u zemlji, gde je neizdavanje fiskalnih kupona, rezultiralo  primenom 3.817 kazni u vrednosti od preko milion evra. Od januara do sada štampana su 317.598.532 fiskalna kupona. Memoriranje podataka …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK je izvršila 25,407 aktivnosti kod privrednih subjekata

Poreska administracija Kosova je razvila širok spektar aktivnosti za suzbijanje i sprečavanje utaje poreza. Za osam (8) meseci obavljeno je 25.407 aktivnosti u privrednim subjektima, što je rezultiralo kaznama od 3,1 milion evra. Sprovedeno je 166 aktinosti poreske utaje, od kojih je 19 slučajeva otvoreno pod sumnjom za utaju poreza.   Ove aktivnosti su razvijene …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Preko pola milijarde poreskih prihoda za osam meseci

Poreska administracija Kosova je imala odličan učinak u prikupljanju prihoda u periodu januar-avgust 2023. godine, gde je prikupljeno 579,2 miliona evra, au poređenju sa istim periodima 2022-2023 imamo povećanje od 92 miliona evra. Ovi pozitivni rezultati govore o stalnom poboljšanju rada ove ključne institucije za državne prihode.   Kroz ovu naplatu prihoda, Poreska uprava Kosova …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – OECD objavljuje državni profil za Transferne cene za Kosovo

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je po prvi put objavila Državni profil za transferne cene (Transfer Pricing Country Profile – TPCP) za Kosovo. Državni profil uključuje ažurirane i usklađene informacije o glavnim aspektima zakonodavstva o transfernim cenama, koje je obezbedila Poreska administracija Kosova, kao odgovor na pitanja OECD-a, kako bi se postigao najviši …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Otvoreni skup podataka za broj radnika po ID-u i broj radnika po radnim mestima

Ovom komunikacijom želimo da obavestimo građane i razne organizacije da sada imaju mogućnost da koriste otvorene podatke Poreske uprave Kosova o broju radnika prema ličnim kartama i broju radnika po radnim mestim. Ovi podaci dolaze sa različitim kategorizacijama, što vam omogućava da izvršite analizu i studije u skladu sa vašim potrebama.   Ovaj novi prostor …