Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Raportime 0800 80 800

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Građevinski sektor pod posebnim nadzorom

Poreska administracija Kosova je posvećena poboljšanju svog sadašnjeg pristupa upravljanju rizicima usklađenosti kako bi se osiguralo da napori za usaglašenost adresiraju ključne rizike koji čine većinu poreskog jaza. Novi savremeni pristup podrazumeva raspodelu resursa i strukturiranje aktivnosti na osnovu identifikovanih rizičnih grupa, korišćenje niza intervencija za rešavanje uzroka nepoštovanja propisa i procenu uspešnosti intervencija prema …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Koordinacioni sastanak sa donatorima

Poreska administracija Kosova organizovala je danas koordinacioni sastanak sa donatorima, predstavnicima međunarodnih organizacija i ambasada. Na ovom sastanku se razgovaralo o najnovijim dešavanjima u PAK-u, kao i o dostignućima kontinuirane podrške donatora. Takođe, predstavljeni su izazovi i projekti za budućnost za koje se očekuje podrška donatora. Izvršni direktor PAK-a Ilir Murtezaj je tokom prezentacije donatorima …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – „Poslovni promet 2018-2022“ je najnoviji skup podataka objavljen na platformi otvorenih podataka

Otvorenost podataka je ključna za svaku instituciju i organizaciju za povećanje transparentnosti i odgovornosti. Poreska uprava Kosova je kroz strateške planove uvek bila fokusirana na razvoj mehanizama koji promovišu integritet institucije. Inicijativa za otvaranje podataka direktno doprinosi demokratskom razvoju institucije, kao i razvoju privrednog segmenta na inovativnom nivou. PAK od prošle godine radi na kategorizaciji …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Gastronomija i hoteli plaćaju 117,08% više poreza

Fokusirano praćenje hotela/gastronomije i funkcija vezanih za njih, kao što su pevači, stilisti, itd., započeto je kroz specifični projekat poreske obaveze u protekloj godini. Ovaj projekat je dao rezultate u tretmanu gore navedenih sektora, koji su u sistemu Poreske administraciji Kosova predstavljali značajan nivo rizika. Učestali pozivi PAK-a za ispunjavanje obaveza i rad na terenu …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK i IKS su danas organizovali tribinu na temu „FORMALIZACIJA ZAPOŠLJAVANJA“

„Formalizacija zapošljavanja“ bila je tema razgovora na panelu koji su organizovali Poreska administracija Kosova – PAK i Kosovska Inicijativa Kosova za stabilnost – IKS, na kojoj su rukovodioci ključnih institucija koje upravljaju praćenjem radnika, kako u pogledu prava i u delu svog saopštenja, kao i lideri iz organizacija poslovne zajednice i organizacija civilnog društva. Ovaj …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK je održala seminar sa poreskim obveznicima iz sektora poljoprivrede

Poreska administracija Kosova je nastavila ciklus seminara sa poreskim obveznicima, gde je ovoga puta održala seminar za poreske obveznike iz sektora poljoprivrede i stočarstva. Pored poljoprivrednih proizvođača i farmera, ovom seminaru su prisustvovali i predstavnici Udruženja farmera i proizvođača sa Kosova. Svrha ovog seminara je bila da se ova kategorija poreskih obveznika upozna sa njihovim …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Memorandum o saradnji između Poreske administracije Kosova i Inspektorata rada

Danas je, kroz zvaničnu ceremoniju, potpisan Memorandum o saradnji između Poreske administracije  Kosova i Inspektorata rada, koji ima za cilj da omogući PAK-u i IR-u da blisko sarađuju na poboljšanju institucionalnih napora da se bave neprijavljenim radom kroz bolju razmenu podataka, informacije, iskustva kao i organizovanje zajedničkih aktivnosti. Direktor PAK-a g-din Ilir Murtezaj je rekao …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Poreska administracija Kosova i Kancelarija glavnog državnog tužioca održali sastanak sa javnim institucijama u vezi sa razvojem platforme za krivične istrage o inteligentnim podacima

Izvršni direktor Poreske administracije Kosova (PAK), g. Ilir Murtezaj zajedno sa Kancelarijom glavnog državnog tužioca, odnosno V.D. Glavni državni tužilac, g. Besim Keljmendi, uz podršku Kancelarije UNDP-a na Kosovu, kroz SAEK III projekat, održao je zajednički sastanak sa institucionalnim akterima Republike Kosovo radi intenziviranja i koordinacije u funkciji razvoja platforme za krivične istrage o obaveštajnim …