SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK predstavlja projekat za tretman robe bez porekla i nestašica u zalihama

Sledeći projekat koji počinje da se realizuje je projekat ispunjenja „Nedostatak zaliha i robe bez porekla“, koji ima za cilj da poboljša poresku usklađenost u sektoru trgovine na veliko, uključujući sve faktore koji utiču i na koje utiče ovaj sektor na što više fokusirani i što više koordinisani način. Ciljne grupe za tretman kroz ovaj …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK uspeva da naplati preko 1 milion evra ostalih poreskih dugova

Odeljenje prinudne naplate nastavilo je sa intenziviranjem aktivnosti naplate potraživanja. Aktivnost prinudnih mera je druga po redu u roku od nekoliko dana, gde su juče, 31. maja 2022. godine, preduzete radnje protiv 22 privredna subjekta, koji su imali obavezu prema PAK-u od 2,9 miliona evra. Akcije poreznika su bile uspešne sa momentalnom uplatom preko milion …

te_hyrat

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Pred kraj meseca projekcija prihoda za januar/2022 premašena je za 4,3 miliona evra

Reforme, kvalitet rada, povećana odgovornost, efektivnost u naplati dugova, neki su od ključnih pokazatelja koji su za prvi mesec ove godine obezbedili naplatu prihoda na višem nivou od zacrtanog, čime je prikupljeno 77,3 miliona evra ili 4,3 miliona evra više od plana za ovaj mesec. Dok je u odnosu na januar 2021. prikupljeno 13,3 miliona …

Ambasadori italian ka takuar sot drejtorin Murtezaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Ambasadori italian ka takuar sot drejtorin Murtezaj

Ambasadori italian në Kosovë, Antonello De Riu së bashku me ekspertët nga Guarda Di Financa kanë takuar sot drejtorin e ATK-së Ilir Murtezaj me bashkëpunëtor, ku diskutuan për përkrahjen që ambasada italiane mund t’i ofroj ATK-së. Me theks të veçantë palët folën për ngritjen e kapaciteteve profesionale për stafin e ATK-së. Nga ana tjetër, drejtori …

22 Vjetori ATK

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK obeležava 22. godišnjicu svog osnivanja

Poreska uprava Kosova obeležila je 22. godišnjicu svog osnivanja, svečanošću na koju su bili pozvani predstavnici domaćih i međunarodnih institucija. Na otvaranju ove svečanosti, direktor PAK-a Ilir Murtezaj rekao je da smo poslednjih godina uspeli da finalizujemo mnoge projekte, koji nas nesumnjivo uveravaju da smo u dobrom pravcu u uspešnim putovanjem u ispunjavanju poverenja koje …

Verifiko punedhenesin

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – 88 slučajeva prijavljivanja poslodavaca od strane zaposlenih

Za samo 12 dana prijavljeno je 88 prijavnih slučajeva, putem elektronske aplikacije za verifikaciju zaposlenih, ukoliko su prijavljeni/registrovani od strane svojih poslodavaca. Na osnovu projekta za formalizaciju radnog odnosa, među glavnim razlozima koji su doprineli da se neformalna zaposlenja tretiraju kao takva su manja prijave zarada, isplata zarada u gotovini, zaposleni bez ugovora o radu …

Verifiko punedhenesin

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Verifikohu nëse jeni i regjistruar nga punëdhënësi

Verifikohu KËTU nëse jeni i regjistruar nga punëdhënësi Në vazhdën e implementimit të projektit për formalizimin e punësimit, si dhe ofrimit të mundësisë për punëtorët, ATK sot ka lansuar aplikacionin elektronik për verifikimin e punëtorëve nëse janë të regjistruar/deklaruar nga punëdhënësi i tyre. Aplikacioni në fjalë është shumë i thjesht, kërkon pak të dhëna për …

Konferenca per fundvit

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 591.4 milion euro të inkasuar ose 34.5 milion euro më shumë se projeksioni për këtë vit

Janë shumë aktivitete, rezultate dhe sfida me të cilat Administrata Tatimore e Kosovës gjatë këtij viti është ballafaquar, por ky vit do të  karakterizohet për një performancë jashtëzakonisht të mirë në inkasimin e të hyrave, rritjen e efektivitetit në trajtimin e borxheve, avancimin e shërbimeve digjitale ndaj tatimpaguesve, si dhe rritjen e llogaridhënies dhe përgjegjësisë. …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Javna rasprava sa organizacijama civilnog društva o formalizaciji zapošljavanja

Poreska administracija Kosova u saradnji sa Civikos platformom danas je organizovala informativni panel o formalizmu zaposlenih i utaji poreza, u okviru najnovijeg projekta PAK-a za „Neformalno zapošljavanje“. Ovaj projekat ima za cilj podizanje svesti, proširenje debate na ovu temu i poboljšanje situacije kroz multilateralnu saradnju. Deo današnjeg panela bili su: Donika Emini, izvršna direktorka Platforme …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK nastavlja da prevazilazi očekivanja naplate

Samo mesec dana pre kraja 2021. godine, Poreska administracija Kosova naplatila 552,7 miliona evra poreza, prihoda koji garantuju realizaciju projekcije za ovu godinu, ali i njeno prekoračenje, na osnovu sadašnjeg trenda. Ostvarenje prihoda za ovih jedanaest meseci beleži rast od 126,06 miliona evra ili procentualno više od 29,5% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. …