Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK predstavlja 10 skupova podataka sa otvorenim podacima

Poreska administracija Kosova, uz podršku USAID Programa za ekonomsko upravljanje na Kosovu, promovisala je otvorene podatke, objavljene na veb stranici PAK-a: https://www.atk-ks.org/open-data/ Ovaj skup je imao za cilj da posluži kao platforma za istraživanje skupova podataka (dataset) koje je već objavila PAK, da ilustruje kako se ovi podaci mogu koristiti za bolje razumevanje trendova privrede …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK sa osmim uzastopnim projektom u ispunjavanju poreskih obaveza

Nepodnosioca prijava za lične prihode   Najnoviji projekat Poreske administracije Kosova o neprijavljivanju ličnih prihoda ima za cilj da reši zabrinutost zbog nedostatka prijave prihoda pojedinaca. Ova inicijativa ima za cilj smanjenje utaje poreza i osiguranje da svi građani i stanovnici Kosova doprinose poreskom sistemu u skladu sa zakonom. Kroz ovaj plan, PAK će sprovoditi …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK će se baviti imućnim ljudima kroz specifičan projekat

Poreska administracija Kosova pokrenula je najnoviji projekat za poreske obaveze „Imućni (Bogati) ljudi“ koji ima za cilj da identifikuje bogata lica koristeći bazu podataka u vidu sistema/platforme koja omogućava povezivanje sa vladinim i nevladinim institucijama, finansijskim, sa ciljem poreskog tretmana ove kategorije, povećanje broja prijava i plaćanja poreza od strane ove kategorije poreskih obveznika, kao …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – UNDP: percepcija prisustva korupcije u PAK-u je smanjena sa 35,30% u maju 2019. na 21,20%

Korupcija je veliki izazov za mnoge zemlje i institucije, ali Poreska administracija Kosova je ostvarila kontinuirani napredak u održavanju i povećanju poverenja javnosti u ovu instituciju. Ovo se desilo jačanjem mehanizama i reformama u ključnim procesima PAK-a, kao što su odgovornost, automatizacija radnih procesa, kao i sprovođenje preko 40 aktivnosti planiranih Planom za unapređenje integriteta …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK je nastavila sa kontrolom noćnih klubova i restorana 209 kazni za gastronomski sektor

U nizu seriji u vezi sa ispunjavanjem poreskih obaveza, Poreska administracija Kosova saopštila je da je prošle nedelje izvršila kontrolu noćnih klubova i restorana u raznim gradovima zemlje.   Ove kontrole su pokrenute u cilju praćenja i provere sprovođenja poreskih zakona i propisa, s obzirom da u ovim sektorima u letnjoj sezoni imamo umnožavanje aktivnosti. …

SAOPŠTENE ZA MEDIJE – PAK je povećao prihode za 68 miliona evra

Izvršni direktor Poreske administracije Kosova g. Ilir Murtezaj je danas na konferenciji za medije obelodanio rezultate aktivnosti sprovedenih u periodu januar-jun 2023. Tokom obraćanja medijima, gospodin Murtezaj je rekao: „Danas sam ovde da podelim sa vama rezultate i izazove PAK-a. Konferencija za štampu je važan povod da predstavimo naše napore i dostignuća u ovom posebnom …

\SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK kažnjava noćne klubove sa 163 kazne

Imajući u vidu početak letnje sezone kada se aktivnost u noćnim klubovima, barovima i raznim restoranima višestruko uvećava, Poreska administracija Kosova je tokom vikenda sprovela aktivnosti u ovom sektoru u nekoliko gradova Kosova. PAK je saopštila da su ove inspekcije izvršene u nastojanju da se osigura da ova preduzeća poštuju zakonske pozive za izdavanje fiskalnih …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Informativna sesija za članove Instituta AAB

U okviru programa stalnog stručnog usavršavanja, 21. juna 2023. godine održana je naredna informativna sesija u saradnji sa AAB institutom za sertifikovane računovođe i revizore, sa temom:   PORESKI TRETMAN GRAĐEVINSKIH UGOVORA   Kroz ovu sednicu, članovima AAB instituta za ovlašćene računovođe i revizore ponuđena su pojašnjenja u vezi sa poreskim obavezama, odnosno načinom prijavljivanja …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Ured glavnog državnog tužioca i Poreska administracija Kosova razgovaraju sa drugim institucijama za sprovođenje zakona o saradnji u razmeni informacija za platformu za krivične istrage o obaveštajnim podacima

Ured Glavnog državnog tužioca, i to V.D. Glavni državni tužilac, g. Besim Keljmendi, zajedno sa direktorom Poreske administracije Kosova (PAK), Ilirom Murtezajem, uz podršku Kancelarije UNDP-a na Kosovu, kroz projekat SAEK III, održao je sledeći sastanak sa institucionalnim akterima sprovođenja zakona u Republici Kosovo , gde je razgovarano o saradnji u razmeni informacija za platformu …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK nastavlja sa praćenjem poslovanja u vezi sa fiskalnim kasama

Provera preduzeća da li se pridržavaju zakonskih poziva za izdavanje fiskalnih kupona nastavljena je u nedelju, u gradu Prizrenu, gde se Poreska uprava Kosova fokusirala na poreske obveznike koji nisu opremljeni elektronskom fiskalnom opremom (PEF), izdaju fiskalne vaučere i oni poreski obveznici koji izdaju nefiskalne vaučere. Takođe, osim ovoga, pratili su i radnici da li …