Ministar Hoti se sastao sa gradonačelnicom Đakovice gđa Mimoza Kusari Lila

Ministar finansija gdin. Avdullah Hoti je danas toekom posete u Đakovici dočekan od gradonačelnice Mimoza Kusari Lila, od koje je obavešten o ekonomskim razvoju i razvojnim projektima u opštini. Gradonačelnica gđa. Kusari Lila je izjavila da smo mi kao opština predani da ostvarimo mnoge opštinske projekte javno-privatnog partnerstva za što je izrazila zahvalnost za podršku …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Saradnja između Poreske administracije Kosova i Agencija prihoda Turske

Poreska administracija Kosova, od njenog osnivanja konstantno je imala dobru saradnju i od velikog interesa sa Upravom prihoda Turske, za razvoj PAK. Saradnja je uglavnom u dobijanju iskustva u raznim oblastima, uključujući i usluge poreskim obveznicima, obuka kroz Međunarodni poreski centar – OECD u Ankari, tretiranje Sporazuma o ukidanju dvostrukog oporezivanja, proces fiskalizacije poslovanja i …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Poreska administracija je odlučila da se bori protiv korupcije, udaljila je sa posla dva službenika zbog zloupotrebe službene dužnosti

Poreska administracija Kosova obaveštava javnost da promoviše princip nulte tolerancije prema korupciji, kao garancije vladavine prava. Nedavno je PAK udaljila sa posla dva (2) službenika , zbog zloupotrebe službenog položaja. Strategija Poreske administracije Kosova protiv korupcije je da doprinese progresivnom i održivom smanjenje fenomena korupcije, u cilju jačanja integriteta i povećanje poverenja građana u Poresku …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK, posvećena edukaciji poreskih obveznika

Poreska administracija Kosova je realizovala seminar za poreske obveznike iz građevinske oblasti za aspekte PDV-a. Tema koja je predstavljena/ tretirana na ovom seminaru je bila: Primena obrnute naplate PDV-a za isporuku usluga u oblasti građevine, unutar zemlje. Svrha održavanja ovog seminara je informisanje poreskih obveznika u vezi sa poreskim tretmanom za aspekte PDV-a, za  isporuku …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – GIZ, predstavlja anketu sa poreskim obveznicima

Poreska administracija Kosova je danas u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, održala zajedničku konferenciju, na kojoj su predstavljeni rezultati ankete sa poreskim obveznicima za 2015 godinu u vezi sa transparentnosti, efikasnosti, korektnostu i uslugama PAK-a, kao i prezentacija rada i postignuća PAK-a do sada, upravo na osnovu nalaza ove ankete. Na …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK, je održao sastanak sa zainteresovanim stranama

Kao i svake godine i u ovom polugođu,  generalni direktor PAK-a, Sakıp Imeri, održao je redovni konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama. Na ovom sastanku su bili učesnici Ministarka trgovine i industrije, Hikmete Bajrami, predstavnici Udruženja ovlašćenih računovođa i revizora Kosova, Penzionog fonda, Udruženja banaka, Kosovske Biznis Alijanse, Američke privredne komore, Turske privredne komore. Cilj sastanka …

(sq) (sr)

Direktor Poreske Administracije Kosova Sakıp Imeri, zajedno sa Direktorom za usluge i edukaciju poreskih obveznika Sami Salihu, danas je učestvovao na sastanku u organizaciji Privredne komore Kosova i Udruženja građevinara (konstruktora). Cilj ovog sastanka je bio objašnjenja u vezi sa primenom obrnute naplate PDV-a na usluge u oblasti građevine i druga poreska pitanja koja se …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Direktor PAK-a učestvuje na Samitu za finansijsku stabilnost u Crnoj

Generalni direktor PAK-a, g. Sakip Imeri, učestvuje na Samitu Ministara finansija, Guvernatora i Direktora Poreskih administracija u Bečićima, Crna Gora. Tema diskusije na Samitu Ministara finansija, Guvernatora i Direktora Poreskih administracija je “Regionalna finansijska stabilnost u izmenjenim globalnim okolnostima”, koji se održava u Bečićima pod patronažom Ministarstva finansija Crne Gore. U svojstvu jednog od glavnih …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, e përkushtuar maksimalisht në luftimin e ekonomisë jo-formale

Poreska uprava, u periodu od januara do maja 2016. godine postigla je zadovoljavajuće rezultate u smislu prevencije utaje poreza, prikupljanju prihoda, poboljšanju usluga za poreske obveznike, kao i druga dostignuća koja direktno utiču na dobrovoljno ispunjavanje poreskih obaveza.Na današnjoj konferenciji organizovanoj za medije, objavljeno je da je PAK tokom ovog perioda razvio i dodatne aktivnosti …