Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK povećao prihode za 15,6 miliona sati 8,7% više nego u istom periodu prošle godine

Generalni direktor Poreske uprave, Sakip Imeri je održao konferenciju za štampu danas na kojoj je predstavio razvoj koji je pratio period januar-jun 2017. Na ovoj konferenciji, sa razgovaralo sa posebnim fokusom na prihode, novi oblik refundacije iz fiskalnih kupona, kao i izveštaj revizora za finansijske izveštaje za 2016. godine. Direktor Imeri je rekao medijima da …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK održao seminar za kosovske notare

Poreska uprava je sprovela seminar za članove Komore notara na temu: poreski sistem na Kosovu. Tačnije su na ovom seminaru predstavljene /obrađene teme kao što su: -Pružanje usluga od strane notara; -Transfer biznisa za svrhu PDV-a; -Tretman prihoda od zakupnine, vlasničkog prava, kamata, dividendi, kapitalne dobiti, itd.; -Transakcije preko 500 evra; -Izdavanje poreske fakture ili …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Poštovani građani, Na osnovu Administrativnog uputstva MF-BR br 01/2017, o izmenama i dopunama Administrativnog uputstva 01/2015 o korišćenju elektronske opreme i fiskalnih sistema, menja se način na koji se refundiraju građani iz prikupljanja fiskalnih kupona. Poreska uprava Kosova, informiše javnost o novom obliku aplikacije za refundaciju od fiskalnih kupona za TM2/ 2017 (april, maj, jun …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Zajednički sastanak uprave PAK i Carine Kosova

Generalni Poreske uprave Kosova z direktora. Sakip Imeri je sa svojim saradnicima dočekao  danas direktora Kosovske carine g. Bahri Beriša sa saradnicima. Na sastanku se razgovaralo, između ostalog, za nastavak institucionalne saradnje u zajedničkim aktivnostima u borbi protiv neformalne ekonomije i utaje poreza. Razmena podataka i informacija elektronskim putem kako bi se ubrzao i pomogao …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Razmatrana su dostignuća PAK-a za period januar-jun 2017 godine

Menadžment Poreske administracije Kosova, danas je održao sastanak sa Direktorima regionalnih i funkcionalnih kancelarija. Cilj ovog sastanka je bio da se razgovara o prihodima od januara do juna 2017. gde je vrednovan rad i posvećenost trendu pozitivnog rasta prihoda. Takođe je diskutovano u vezi sa izveštajima eksperta MMF-a o sprovođenju preporuka za dalji napredak. Generalni …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Inicijalizacija sporazuma za eliminaciju dvostrukog oporezivanja između Kosova i Austrije

Od 20. do 22. juna 2017. godine na Kosovu je boravila delegacija iz Ministarstva finansija Austrije kako bi nastavili pregovore o ukidanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na prihode i sprečavanja poreske utaje i izbegavanja. Tokom ovog perioda, odvio se drugi krug pregovora i postiglo se Inicijalizacija sporazuma od šefova dve delegacije. Na čelu …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK učestvuje na regionalnom samitu u Crnoj Gori

Dana 16. i 17. jun 2017. godine, u Bečićima je održan regionalni samit na temu „Finansijska stabilnost regiona u novom globalnom okruženju”guvernera, ministara finansija i direktora poreskih administracija. Učesnici na ovom samitu su bili predstavnici iz zemalja regiona, kao što su: Kosovo, Crna Gora, Albanija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija. U panelu direktora poreskih …