SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Slovenia pruza svoje iskustvo Kosovu u spajanju Carine i Poreske administracije

Predstavnicima Ministarstva finansija, među kojima su i Generalni direktor Carina Lulzim Rafuna i v. d. generalnog direktora Poreske administracije Kosova Nahit Sharku,  predstavljeno je od strane njihovih slovenačkih kolega detaljno iskustvo Slovenije u integracionim procesima, pripremi pravne osnove, organizacionim i drugim pitanjima neophodnim za funkcionisanje jedinstvene administracije, i bili su obavešteni o organizaciji i funkcionisanju …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK sa elektronskim sistemom EDI, na ICT Awards (nagradama) osvojio prvu nagradu “Najbolja javna usluga”

PAK je funkcionalizovao najnoviji poreski elektronski sistem–EDI, koji omogućava deklarisanje/ uplatu svih poreza/ penzionih doprinosa, tretiranje poreskih obrazaca, administraciju EDI aplikacije, korekciju svih poreskih obrazaca, kao i jednostavan  pristup istoriji poreskih obveznika, bilansno stanje, itd. PAK je odlučan da nastavi sa što većom posvećenosti u realizaciji daljih uspeha u njenoj misiji, prikupljanju prihoda i ostvarivanju …

SAOPŠTENJE ZA PORESKOG OBVEZNIKA – PAK, donosiJavno odluke 01/2015 INDIREKTNE METODE KONTROLE

Izbor indirektne metode koja treba da se koristi kada se vrše napori za utvrđivanje tačnih prihoda poreskog obveznika zavisiće od prirode biznisa, posebnih faktora i okolnosti slučaja. PAK, ohrabruje sve poreske obveznike da na tačan način odgovore na svoje poreske obaveze, u suprotnom, PAK će biti dužna da preduzme kaznene mere prema zakonodavstvu PAK-a. Javno …

KOMUNIKATË PË MEDIA

Gjatë kësaj periudhe, ATK-ja ka zhvilluar aktivitete mjaft të rëndësishme, si në hartimin e planit Strategjik 2015-2020, modernizimin  e sistemit të teknologjisë informative, analizës së riskut etj.,  të cilat kanë rol të veçantë në realizimin e misionit dhe vizionit të saj si një administratë moderne. Gjatë muajit mars është funksionalizuar Sistemi i Ri Elektronik Tatimor EDI, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA

ATK i njoftoi të pranishmit me aktivitetet në funksion të zhvillimit të procesit të fiskalizimit, dhe procesin e formimit të Njësisë për Menaxhimin e Arkave Fiskale si dhe për aktivitetet e implementimit në praktikë të planit për fushatën e nxitjes se konsumatorëve qe te kërkojnë dhe marrin kuponët fiskal me moton “ Kërko Kuponin Fiskal, …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Aktivnosti sa pozitivnim trendovima, novine i posvečenost prema poreskim obveznicima obeležavaju uspehe PAK-a u prvom tromesečju 2015

Poreska administracija Kosova je u prvom tromesečju ove godine, prikupila je prihode u iznosu od 84 miliona evra, ili 12% više nego u istom periodu 2014. godine. Sa ovim trendom prihoda, PAK je na najboljem putu za postizanje operativnih i strateških ciljeva. Tokom ovog kvartala, PAK je razvila veoma važne aktivnosti koje imaju posebnu ulogu …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK, je održao Seminare sa poreske obveznike

Svrha ovih seminara je bila prezentacija načina godišnje deklaracije, uključujući: deklaraciju i plaćanje poreza na lične prihode, deklaraciju i plaćanja poreza na prihod korporacija, deklaraciju poreza partnerstva, izveštavanje kupovina preko 500 €, poreza po odbitku i informisanje poreskih obveznika o novom elektronskom sistemu- EDI, koji će uskoro biti u upotrebi od strane poreskih obveznika. Poreski …