SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Javna diskusija oko Administrativnih uputstva za PPK i PLP

Poreska administracija Kosova u saradnji sa Ministarstvom finansija održala je danas sastanak sa zainteresovanim stranama, na kojem se diskutovalo o dva nacrta administrativnih uputstava za primenu Zakona o Porezu na lične prihode (PLP) i Porezu na prihode korporacija (PPK). Na sastanku su pored domaćina učestvovali predstavnici iz Ministarstva finansija, Privredne komore Kosova, Američke privredne komore, …

Saopštenje za štampu – Poreski obveznici zadovoljni uslugama PAK-a

Poreska administracija Kosova u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, danas je održala zajednički sastanak, na kojem je predstavila rezultate ankete sa poreskim obveznicima za 2015. godinu u odnosu na usluge PAK-a, i na kojem je predstavljen rad Kancelarije za finansijske i administrativne kazne (ZGJONA/KNAK), kao i saradnja između PAK-a i GIZ-a, …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Hoti: pružanje fiskalnih olakšica za biznise u vezi sa novim investicijama

“Ministarstvo finansija je u stalnoj saradnji sa drugim institucijama, saradnja koja je uvek uticala na postizanje velikih razvoja. Sav ovaj napredak do sada je bilo moguće postići zahvaljujući stalnoj podršci koju smo dobili od vaše strane, tako da se zahvaljujemo svima koji su dali toliko veliki doprinos našem napretku“, rekao je ministar finansija Avdulah Hoti …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Ministar Hoti je danas posetio regionalnu kancelariju PAK-a u Prizrenu

Ministar Hoti je dodao da program Vlade ima kao prioritetni cilj suzbijanje sive ekonomije i zbog toga vi kao PAK, ali i Carina imaćete moju punu podršku u borbi protiv ovog fenomena, koji svakog dana oštećuje razvoj zemlje i formalno poslovanje. Mi smo kao Ministarstvo finansija nosioci implementacije strategije za prevenciju i borbu protiv sive …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK nastavlja sa modernizacijom procesa

Takođe, ovaj pristup je uticao na povećanje efikasnosti putem stručne specijalizacije osoblja. Dosadašnji rezultati pokazali su progresivan razvoj ovog projekta koji je rezultirao proširenjem u svim regionalnim kancelarija Kroz ovaj projekat je uspelo se u podizanju uslužnih kapaciteta PAK-a u pravcu jedne moderne administracije, gde je bitna podela oblasti delovanja, organizaciona podela  i određena centralizaciju, …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Slovenia pruza svoje iskustvo Kosovu u spajanju Carine i Poreske administracije

Predstavnicima Ministarstva finansija, među kojima su i Generalni direktor Carina Lulzim Rafuna i v. d. generalnog direktora Poreske administracije Kosova Nahit Sharku,  predstavljeno je od strane njihovih slovenačkih kolega detaljno iskustvo Slovenije u integracionim procesima, pripremi pravne osnove, organizacionim i drugim pitanjima neophodnim za funkcionisanje jedinstvene administracije, i bili su obavešteni o organizaciji i funkcionisanju …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK sa elektronskim sistemom EDI, na ICT Awards (nagradama) osvojio prvu nagradu “Najbolja javna usluga”

PAK je funkcionalizovao najnoviji poreski elektronski sistem–EDI, koji omogućava deklarisanje/ uplatu svih poreza/ penzionih doprinosa, tretiranje poreskih obrazaca, administraciju EDI aplikacije, korekciju svih poreskih obrazaca, kao i jednostavan  pristup istoriji poreskih obveznika, bilansno stanje, itd. PAK je odlučan da nastavi sa što većom posvećenosti u realizaciji daljih uspeha u njenoj misiji, prikupljanju prihoda i ostvarivanju …