Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Zajednički sastanak uprave PAK i Carine Kosova

Generalni Poreske uprave Kosova z direktora. Sakip Imeri je sa svojim saradnicima dočekao  danas direktora Kosovske carine g. Bahri Beriša sa saradnicima. Na sastanku se razgovaralo, između ostalog, za nastavak institucionalne saradnje u zajedničkim aktivnostima u borbi protiv neformalne ekonomije i utaje poreza. Razmena podataka i informacija elektronskim putem kako bi se ubrzao i pomogao …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Razmatrana su dostignuća PAK-a za period januar-jun 2017 godine

Menadžment Poreske administracije Kosova, danas je održao sastanak sa Direktorima regionalnih i funkcionalnih kancelarija. Cilj ovog sastanka je bio da se razgovara o prihodima od januara do juna 2017. gde je vrednovan rad i posvećenost trendu pozitivnog rasta prihoda. Takođe je diskutovano u vezi sa izveštajima eksperta MMF-a o sprovođenju preporuka za dalji napredak. Generalni …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Inicijalizacija sporazuma za eliminaciju dvostrukog oporezivanja između Kosova i Austrije

Od 20. do 22. juna 2017. godine na Kosovu je boravila delegacija iz Ministarstva finansija Austrije kako bi nastavili pregovore o ukidanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na prihode i sprečavanja poreske utaje i izbegavanja. Tokom ovog perioda, odvio se drugi krug pregovora i postiglo se Inicijalizacija sporazuma od šefova dve delegacije. Na čelu …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK učestvuje na regionalnom samitu u Crnoj Gori

Dana 16. i 17. jun 2017. godine, u Bečićima je održan regionalni samit na temu „Finansijska stabilnost regiona u novom globalnom okruženju”guvernera, ministara finansija i direktora poreskih administracija. Učesnici na ovom samitu su bili predstavnici iz zemalja regiona, kao što su: Kosovo, Crna Gora, Albanija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija. U panelu direktora poreskih …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – MMF nastavlja sa podrškom za Poresku administraciju Kosova

Međunarodni monetarni fond je dosledno podržavao proces Poreske uprave Kosova. U cilju još većeg poboljšanja procesa upravljanja rizicima naplate, od 5. do 15. juna 2017, u PAK je izvršena tehnička misija pomoći Međunarodnog monetarnog fonda uz ekspertizu gđe Telita Snyckers. Cilj ove misije je bio da pruži savete o unapređenju procesa upravljanja u dobrovoljnoj naplati, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Ristrukturimi i skemës organizative të ATK-së

Menaxhmenti i Administratës Tatimore të Kosovës  ka mbajtur sot punëtori së bashku me përfaqësuesit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe GIZ. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte rishikimi i strukturës organizativë të ATK-së, e cila ishte aprovuar me 15 mars 2016, me qëllim të funksionalizimit më të mirë dhe reflektimit ndaj ndryshimeve të ndodhura gjatë kësaj periudhe. …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK, održala svoj redovni sastanak sa zainteresovanim stranama

Da bi se odgovorilo na zahteve i zabrinutost poslovne zajednice, Poreska uprava Kosova je održala redovni konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama. Cilj ovog sastanka bio je da se predstavnici biznisa blisko upoznaju sa dostignućima i reformama koje su sprovedene u Poreskoj upravi, odnosno digitalizacije poreskih usluga koje su izvršene tokom ova četiri meseca, kao i …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Regionalni direktori PAK-a juče zvanično počeli sa radom

Iz internog konkursa, koji je imao za cilj da regrutuje devet (9) Regionalnih direktora Poreske uprave Kosova, na koji je apliciralo pedeset (50) zainteresovanih, gde je nakon sprovođenja redovnih procedura koje zakon predviđa za civilnu službu Kosova, devet od njih je izabrano. Juče na sastanku visokog rukovodstva PAK-a, devet imenovanih direktora je dalo obećanje za …