Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

KOMUNIKATË PËR MEDIA

ATK i njoftoi të pranishmit me aktivitetet në funksion të zhvillimit të procesit të fiskalizimit, dhe procesin e formimit të Njësisë për Menaxhimin e Arkave Fiskale si dhe për aktivitetet e implementimit në praktikë të planit për fushatën e nxitjes se konsumatorëve qe te kërkojnë dhe marrin kuponët fiskal me moton “ Kërko Kuponin Fiskal, …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Aktivnosti sa pozitivnim trendovima, novine i posvečenost prema poreskim obveznicima obeležavaju uspehe PAK-a u prvom tromesečju 2015

Poreska administracija Kosova je u prvom tromesečju ove godine, prikupila je prihode u iznosu od 84 miliona evra, ili 12% više nego u istom periodu 2014. godine. Sa ovim trendom prihoda, PAK je na najboljem putu za postizanje operativnih i strateških ciljeva. Tokom ovog kvartala, PAK je razvila veoma važne aktivnosti koje imaju posebnu ulogu …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK, je održao Seminare sa poreske obveznike

Svrha ovih seminara je bila prezentacija načina godišnje deklaracije, uključujući: deklaraciju i plaćanje poreza na lične prihode, deklaraciju i plaćanja poreza na prihod korporacija, deklaraciju poreza partnerstva, izveštavanje kupovina preko 500 €, poreza po odbitku i informisanje poreskih obveznika o novom elektronskom sistemu- EDI, koji će uskoro biti u upotrebi od strane poreskih obveznika. Poreski …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Ministar Finansija Avdulla Hoti posetio je danas Poresku Administracije Kosova

G.Haliti je tokom sastanka istakao da „dosledno imamo jedan stabilan trend redovnih prihoda, pružanje usluga preko 44.000 p/o, da prijavljuju i plaćaju poreze iz svojih kancelarija i iz svojih domova preko EDI -ja, usluge koje se pružaju su među najboljim institucionalnim uslugama u zemlji, održavajući i stvarajući pozitivnu klimu, koja snažno podržava ispunjavanje poreskih obaveza …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Studenti Američkog univerziteta na Kosovu-AUK upoznaju se sa oblašču oporezivanja

Teme koje su predstavljene/obrađene u ovom radionici su: šta su porezi?, kako se prikupljaju porezi, šta su takse, koji su poreski administrativni organi, vrste poreza, poreske stope, ispunjavanje poreskih obaveza, osnovna načela izgradnje poreskog sistema, olakšice pri plaćanju poreza, podizanje svesti o uzimanju fiskalnog kupona i saradnja preko besplatne telefonske linije. Takođe, tokom prezentacije, učenicima/maturantima …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Redovni sastanak sa prijateljima PAK-a

G. Haliti je, zahvaljujući se predstavnicima institucija na dosadašnjoj saradnji, izrazio spremnost PAK-a za nastavak saradnje i u budućnosti, u postizanju zajedničkih uspeha. Nakon toga je prikazao postignuti napredak za period januar-septembar 2014: U 2014 godini PAK je nastavio sa realizacijom objektiva prema propisanim strateškim planovima, kao i prema godišnjim planovima na institucionalnom i vladinom …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Sastanak sa predstavnicima biznisa naftnih derivata

Između ostalog zvaničnici iz Poreske administracije su naglasili da PAK ostaje posvećena realizaciji zadataka i odgovornosti koje proizilaze iz poreskog zakonodavstva, uslovi utvrđeni zakonom za registraciju transakcija putem fiskalne elektronske opreme i izdavanje fiskalnih kupona, prilikom prodaje roba i usluga, na način da ne postanu predmet kaznenih mera, propisanih Zakonom o poreskoj administraciji i procedurama. …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Zahtevi koji su utvrđeni zakonom za registraciju transakcija i izdavanje fiskalnih kupona u slučaju prodaje roba i usluga

Proces fiskalizacije poreskih obveznika, bez sumnje je jedan od velikih objektiva PAK-a. Vredno je pomena da je ovaj proces neprekidan i da je dosada fiskalizovano više od 20 poreskih obveznika, čiji  opšti promet obuhvata više od 95% opšteg prometa svih poreskih obveznika na Kosovu. Treba imati u vidu da je proces fiskalizacije poreskih obveznika i …

Saopštenje za štampu – Bekaj: Borba protiv neformalne ekonomije i fiskalnog utaja prioritet Vlade Kosova

Stoga, je neophodno da se sprovođenje Nacionalne strategije 2014-2018 zasniva na otvorenoj i snažnoj  saradnji između javnog i privatnog sektora i civilnog društva. “Vlada takođe zahteva povećanje prihoda za intenziviranje borbe protiv sive ekonomije. Poreska administracija i Carine Kosova su povećale naplate prihoda i sprečavanje neformalne ekonomije, razvijajući svoje mehanizme za procenu rizika, aktivnosti podizanja svesti …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Predstavnici iz PAK učesnici tradicionalnog polu-maratona

U nedjelju u Prištini je organizovan polutacionalni međunarodni maraton koji simbolizira vrijednosti mira, tolerancije i suživota. Učesnici takmičenja bili su predstavnici, pojedinci i različite ličnosti, među kojima su bili i predstavnici Poreske uprave Kosova – PAK. Učesnici koji su završili trku dobili su sertifikate, sa imenom i rezultatom njihovog trčanja. Organizatori trke su Atletski savez …