(sq) (sr)

Poreska administracija Kosova uz neprestanu profesionalnu podršku Edukacije održala je seminare sa Udruženjima licenciranih računovodstva i revizora Kosova, kao što su: Udruženje licenciranih računovođa i revizora Kosova-ULRRK (SHKÇAK) i Institut za računovodstvo, reviziju i finansije–IRRF (IKAF). Teme koje su predstavljene/ tretirane na ovim seminarima bile su:

ATK-ja, vazhdon aksionin për mbylljen e subjekteve dhe njësive të palicencuara të lojërave të fatit në Regjionin e Prishtinës dhe Mitrovicës

Administrata Tatimore e Kosovës – Departamenti i Lojërave të Fatit me asistim të Policisë së Kosovës-Njësia e Krimeve Ekonomike dhe Inspektoratit Komunal, prej datës 26.04.2011 deri më 03.06.2011, kanë zhvilluar aksionin për mbylljen e subjekteve dhe njësive të pa licencuara që merren me aktivitete të Lojërave të Fatit (LF), në Regjionin e Prishtinës dhe Regjionin …

ATK-ja, vazhdon aksionin për mbylljen e subjekteve dhe njësive të palicencuara të lojërave të fatit në Regjionin e Pejës, Prizrenit dhe Gjilanit

Drejtorati i Lojërave të Fatit me asistim të Policisë së Kosovës-Njësia e Krimeve Ekonomike dhe Inspektoriatit Komunal, prej datës 03.03.2011 deri më 15.04.2011, kanë zhvilluar aksionin për mbylljen e subjekteve dhe njësive të pa licencuara që merren me aktivitete të Lojërave të Fatit (LF) në Komunën e Gjakovës, Klinës, si dhe Regjionet e Prizrenit e …

Nënshkruhet marrëveshja për eliminimin e tatimit të dyfishtë ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë

Sot në Ministrinë e Finanancave, Ministri Bedri Hamza dhe homologu i tij maqedonas Ministri Zoran Stavreski, kanë nënshkruar marrëveshjen ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për eliminimin e tatimit të dyfishtë . Pas ceremonisë së nënshkrimit Ministri Bedri Hamza, duke falënderuar zëvendëskryeministër Stavreski për angazhimin e tij për të …

(sq) (sr)

Në këtë takim i cili u mbajt në OEK, kryetari Gërxhaliu theksoi se OEK është këtu qe përmes dialogut te jetë zëri i biznesit, që të gjenden forma dhe të krijohet një vizion apo strategji e mirëfillte e mos përdorimit të politikave ad hoc ne mënyrën e grumbullimit, por vërtet të punojmë bashkërisht në rend …

Takimi i rradhës në mes AMCHAM dhe ATK

Në takim ishte prezent edhe vet Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës, z. Behxhet Haliti, i cili u shpreh mirënjohës për takimin duke shtuar se edhe pse ATK mbështet punën në tre shtylla, të cilat janë: një përkushtim për zbatim transparent dhe efektiv të shërbimeve, zbatim të barabartë dhe të njëtrajtshëm të ligjit, …

Komunikatë për media – Administrata Tatimore e Kosovës, verifikon stoqet dhe mallrat pa prejardhje

Administrata Tatimore e Kosovës – Departamenti i Operacioneve, gjatë muajit Janar ka zhvilluar aktivitete të shumta, sipas planit operativ 2011. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është: Komunikimi me tatimpagues me qëllim të informimit me të drejtat dhe obligimet e tyre, verifikimi i stoqeve dhe mallit pa prejardhje, regjistrimi i stoqeve, trajtimi i bizneseve me gjendje kreditore …

Komunikatë për shtyp – Viti 2010, vit i ngritjes së kapaciteteve dhe shërbimeve ndaj tatimpaguesve

Me qëllim të informimit të opinionit publik dhe të sigurimit të një transparence maksimale ndaj tatimpaguesve, Administrata Tatimore e Kosovës mbajti sot konferencën e radhës për gazetarë, ku Drejtori i Përgjithshëm z. Behxhet Haliti prezantoi Raportin Vjetor të vitit 2010. Në bazë të këtij raporti, viti 2010 ka qenë një vazhdimësi e punës së stafit …