Obaveštenje za poreske obveznike – Pravilno prijavite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su prema poreskom zakonodavstvu dužna da na realan način prijavljuju poreze i penzijske doprinose. Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na sledeće kategorije: one koji manje prijavljuju plate zaposlenih, u srednjim i velikim preduzećima, u mikro i malim preduzećima, kako bi se identifikovali …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla  

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, potrebna je dokumentacija o poreklu robe.   Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na poreske obveznike, koji poseduju robu bez porekla.   Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju, koja opravdava poreklo dobara kako na …

Obaveštenje za poreske obveznike – Pravilno prijavite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su prema poreskom zakonodavstvu dužna da na realan način prijavljuju poreze i penzijske doprinose.   Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na sledeće kategorije: one koji manje prijavljuju plate zaposlenih, u srednjim i velikim preduzećima, u mikro i malim preduzećima, kako bi se …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, u implementaciji Projekta „Nedostatak zaliha i robe bez porekla“

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su prema poreskom zakonodavstvu dužna da: registruju, čuvaju dokumentaciju, pravilno prijavljuju i plaćaju poreze. Na osnovu Strateškog plana 2022-2026 i Plana upravljanja rizikom za 2022 godinu, PAK je izradila akcioni plan za poboljšanje poreske usklađenosti “Nedostatak zaliha i robe bez porekla“, gde će …

Obaveštenje za poreske obveznike – Prijavite prihode i platite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva neposlovna fizička lica, poslovna fizička i pravna lica da su obavezna da prijavljuju i plaćaju poreze i penzijske doprinose na realan i blagovremen način, kako je definisano poreskim zakonodavstvom. Aktivnosti PAK-a, na stalnoj osnovi, će se fokusirati upravo na lica koja ne prijavljuju ostvarene prihode i ne plaćaju poreze i …

Obaveštenje za poreske obveznike – Poreska administracija Kosova, iz bilansa PDV kredita, pokriva dugove poreskog obveznika

Poreska administracija Kosova, obaveštava sve poreske obveznike da će od 21. juna 2022. godine pokrenuti procedure verifikacije PDV-a za sve poreske obveznike koji se nalaze u bilansu PDV kredita i sa druge strane imaju neizmirene dugove prema PAK-u.   Dakle, PAK će pokrenuti procedure verifikacije PDV-a i sa važećim PDV kreditom pokriti neplaćena dugovanja poreskog …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća na primenu obrnute naplate PDV-a u pružanju usluga u oblasti građevinarstva

Poreska administracja Kosova podseća da je u decembru / 2019. donela Javno tumačanje odluke br. 03/2019 – Obaveza plaćanja PDV-a za izvršenje usluga u oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate. Svrha ovog Javnog tumačanja odluke je da pojasni poreski tretman za aspekte PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva, odnosno primenu obrnute naplate (Reverse Charge) …

Obaveštenje za poreske obveznike – Pravilno prijavite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su prema poreskom zakonodavstvu dužna da na realan način prijavljuju poreze i penzijske doprinose. Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na sledeće kategorije: one koji manje prijavljuju plate zaposlenih, u srednjim i velikim preduzećima, u mikro i malim preduzećima, kako bi se identifikovali …

Obaveštenje za poreske obveznike – Kazne se mogu platiti od samo 50%, ako se plate u roku od 15 dana

Poštovani poreski obveznici, Poreska administracija Kosova obaveštava sve poreske obveznike da je usvojila unutrašnju uredbu PAK-a br. 01/2022 o utvrđivanju procedure za funkcionisanje organizacionih jedinica za kazne i administrativne sankcije (KKAS), koji počinje da se primenjuje od 01.02.2022. Između ostalog, ova Uredba definiše procedure nakon donošenja odluke od strane KKAS. Na osnovu ove Uredbe, poreski …