Denoncime 0800 80 800

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, potrebna je dokumentacija o poreklu robe.   Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na poreske obveznike, koji poseduju robu bez porekla.   Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju, koja opravdava poreklo dobara kako na …

Obaveštenje poreskim obveznicima – PAK, u implementaciji projekta „PDV kreditiranje“

Poreska uprava Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su na osnovu poreskog zakonodavstva dužna da: registruju, čuvaju dokumentaciju, pravilno prijavljuju i plaćaju poreske obaveze. Na osnovu Strateškog plana 2022-2026 i Plana upravljanja rizikom za 2023 godinu, PAK je izradila akcioni plan za poboljšanje nalate poreskih obaveza poreskih obveznika registrovanih za PDV, …

Obaveštenje poreskim obveznicima – Opremite FPO/FS i izdajte fiskalne kupone!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica, koja se bave poslovnim aktivnostima, da su na osnovu poreskog zakonodavstva gde nije potrebno izdavanje poreske fakture, obavezna da budu opremljena fiskalnom elektronskom opremom (FEO) / fiskalnim sistemom (FS) ) i izdaju fiskalne kupone. Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na poreske obveznike, koji: Zahteva se da budu …

Obaveštenje za poreske obveznike – Registrujte privredne delatnosti i prijavite svoje zaposlene!

Poreska uprava Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima da su, na osnovu poreskog zakonodavstva, obavezna da se registruju, dobiju jedinstveni matični broj/fiskalni broj, prijave i plate porez (na osnovu svog statusa) i zadrže porez po odbitku. i penzijski doprinosi za svoje zaposlene. Takođe, PAK podseća sva lica da imaju razvoj ekonomske delatnosti …

Obaveštenje za poreske obveznike – Izdajte fiskalne kupone i za onlajn prodaju!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica da je snabdevanje robom i/ili uslugama elektronskim putem (preko Interneta) oblik trgovine, gde se trgovina i poslovanje uglavnom odvijaju na isti način kao i na bilo kom drugom tržištu. Trgovina na daljinu, ili elektronska, ili takozvana „onlajn“ trgovina razlikuje se samo po tome što lično prisustvo prodavca i kupca …

Obaveštenje za poreske obveznike – Dostavljanje izveštaja o kontrolisanim transakcijama za 2022. godinu

Poštovani poreski obveznici, Na osnovu poreskog zakonodavstva, odnosno Administrativnog uputstva MF-br. 02/2017 za Transferne cena, rok za podnošenje obrasca „Obaveštenje o godišnjim kontrolisanim transakcijama“ za 2022. godinu je do 31. marta 2023. godine. Poreski obveznici uključeni u kontrolisane transakcije između povezanih lica, koji su subjekti različitih poreskih jurisdikcija, a koji u izveštajnom periodu ukupno prelaze …

Obaveštenje za poreske obveznike – ATK postavlja ograničenja na Knjigu kupovine i Knjigu prodaje!

Poreska administracija Kosova vas obaveštava da ću od 01.02.2023. godine objaviti novu verziju Elektronskog sistema – EDI. Izmena koja će biti u poređenju sa aktuelnom verzijom je ograničenje u prijavi knjige kupovine i knjige prodaje, koje neće moći da budu poslate ako nisu popunjene na traženi način. Tačnije, ograničenja su napravljena u koloni Jedinstveni identifikacioni …

Obaveštenje za poreske obveznike – Registruj robu u zalihama!

Poreska uprava Kosova Vas obaveštava da, prema Zakonu br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i postupcima, poreski obveznici moraju registrovati zalihe robe na kraju kalendarske godine. Takva registracija mora biti spremna najkasnije do 10 Januara 2023.   Svaki poreski obveznik, bez obzira na godišnji promet, pored knjigovodstva i vođenje evidencije u skladu sa zakonom, dužan je …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK takođe sa novom elektronskom uslugom – DI Formular!

Poreska administracija Kosova stalno pokušava da ponudi veće olakšice za poreske obveznike. Od 01.01.2023. godine nudi i novu elektronsku uslugu, gde će preko EDI elektronskog sistema biti omogućeno prijavljivanje poreza na dohodak fizičkih lica, preko Novog obrasca – godišnje prijave i obrasca za uplatu poreza na dohodak fizičkih lica –DI“.   Prijavu poreza na dohodak …