Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća na primenu obrnute naplate PDV-a u pružanju usluga u oblasti građevinarstva

Poreska administracja Kosova podseća da je u decembru / 2019. donela Javno tumačanje odluke br. 03/2019 – Obaveza plaćanja PDV-a za izvršenje usluga u oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate. Svrha ovog Javnog tumačanja odluke je da pojasni poreski tretman za aspekte PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva, odnosno primenu obrnute naplate (Reverse Charge) …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, potrebna je dokumentacija o poreklu robe.   Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na poreske obveznike, koji poseduju robu bez porekla.   Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju, koja opravdava poreklo dobara kako na …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, u sprovođenju projekta “Neprijavljivanje prihoda u PLP”

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja ostvaruju prihode, da su na osnovu poreskog zakonodavstva dužna da uredno prijavljuju i plaćaju poreske obaveze. Na osnovu Strateškog plana 2022-2026 i Plana upravljanja rizikom za 2023 godinu, PAK je izradila akcioni plan za poboljšanje poreske obaveze lica koja ne prijavljuju svoja lična primanja i koja dobrovoljno ne …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, objavljuje formular “Zahtev za ukidanje kazni”

Poreska administracija Kosova, obaveštava sve poreske obveznike da je objavila formular njofton të gjithë tatimpaguesit se ka publikuar formën ”Zahtev za ukidanje kazni”, preko kojeg će poreski obveznik moći da zahteva od PAK ukidanje kazni, onda kada ispunjava kriterijume utvrđene Poreskim zakonodavstvom. Kao što je utvrđeno poreskim zakonodavstvom, ukoliko ako lice dužno za bilo koji …

Obaveštenje – Izdajte fiskalne kupone i za onlajn prodaju!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica da je snabdevanje robom i/ili uslugama elektronskim putem (preko Interneta) oblik trgovine, gde se trgovina i poslovanje uglavnom odvijaju na isti način kao i na bilo kom drugom tržištu. Trgovina na daljinu, ili elektronska, ili takozvana „onlajn“ trgovina razlikuje se samo po tome što lično prisustvo prodavca i kupca …

Obaveštenje poreskim obveznicima – Opremite FPO/FS i izdajte fiskalne kupone!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica, koja se bave poslovnim aktivnostima, da su na osnovu poreskog zakonodavstva gde nije potrebno izdavanje poreske fakture, obavezna da budu opremljena fiskalnom elektronskom opremom (FEO) / fiskalnim sistemom (FS) ) i izdaju fiskalne kupone. Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na poreske obveznike, koji: Zahteva se da budu …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, potrebna je dokumentacija o poreklu robe. Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na poreske obveznike, koji poseduju robu bez porekla. Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju, koja opravdava poreklo dobara kako na lokaciji, odnosno …

Obaveštenje poreskim obveznicima – PAK dopunjuje/ menja dokument „Specifični, tehnički i funkcionalni zahtevi za fiskalne elektronske uređaje“

Poreska administracija Kosova obaveštava poreske obveznike da je izvršila neke dopune/izmene u dokumentu „Specifični, tehnički i funkcionalni zahtevi za fiskalne elektronske uređaje“. Ove izmene su izvršene u članku „Zahtevi za poreski terminal (TT) – prenos podataka” i u članu „Fiskalni sistem za specifične sektore – TAXI”.   PAK ponovo obaveštava sve poreske obveznike da na …