Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Saopštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da na osnovu Zakona br. 08/Z-257 za vođenje poreskih procedura, potrebna je dokumentacija o poreklu robe.   Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na poreske obveznike koji poseduju robu bez dokumentacije.   Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju, koja opravdava poreklo robe kako na lokaciji …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da na osnovu Zakona br. 08/Z-257 za vođenje poreskih procedura, potrebna je dokumentacija o poreklu robe.   Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na poreske obveznike koji poseduju robu bez dokumentacije.   Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju, koja opravdava poreklo robe kako na lokaciji …

Obaveštenje za poreske obveznike – Prijavite PAK-u o sponzorstvima

Poreska administracija Kosova obaveštava sve poreske obveznike, odnosno pravna lica, koji su dali i daju sponzorstva u oblasti kulture, omladine i sporta da su dužni da dostave PAK-u, uverenje Ministarstva kulture, omladine i sporta, kao i dokaze o uplatama na ime sponzorstva.   Na osnovu Zakona br. 08/L-257 o upravljanju poreskim postupcima, Zakon br. 06/L-105 …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK dopunjava/menja postupke refundiranja

Poreska administracija Kosova vas obaveštava da je na osnovu Zakona br. 08/L-257 o upravljanju poreskim postupcima, koji je stupio na snagu 28. januara 2024. godine, donela je Uredbu kojom se dopunjavaju/menjaju postupci refundiranja.   Svrha ove Unutrašnje uredbe PAK-a Br. 2/2024 o postupcima refundiranja je da se kroz kreiranje pisanih postupaka definišu zakonske radnje koje …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK je objavio video uputstva za poresku usaglašenost

Poreska administracija Kosova Vas obaveštava da je danas, 13. marta 2024. godine, objavila nekoliko novih video uputstava za poresku usaglašenost, odnosno video zapise za poresku prijavu samozaposlenih (pojedinaca), prijavu zakupa od zakupodavaca (pojedinaca), kao i za podnošenje zahteva za povraćaj PDV-a od svih poreskih obveznika.   Ova video uputstva daju odgovore na sledeća pitanja: Kako …

Obaveštenje – Izdajte fiskalne kupone i za onlajn prodaju!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica da je snabdevanje robom i/ili uslugama elektronskim putem (preko Interneta) oblik trgovine, gde se trgovina i poslovanje uglavnom odvijaju na isti način kao i na bilo kom drugom tržištu. Trgovina na daljinu, ili elektronska, ili takozvana „onlajn“ trgovina razlikuje se samo po tome što lično prisustvo prodavca i kupca …

Obaveštenje poreskim obveznicima – Prijavite kontrolisane transakcije

Poštovani poreski obveznici,   Na osnovu poreskog zakonodavstva, odnosno člana 28. Administrativnog uputstva MF-br. 02/2017 za transfer cena, rok za dostavljanje obrasca „Obaveštenje o godišnjim kontrolisanim transakcijama“ za 2023. godinu je do 31. marta 2024. godine.   Poreski obveznici uključeni u kontrolisane transakcije između povezanih lica, koji su subjekti različitih poreskih jurisdikcija, a koji u …

Obaveštenje o uverenju o poreskom rezidentstvu

Poresko uverenje o prebivalištu je dokument koji potvrđuje mesto ili prebivalište za poreske svrhe. Ljudi koji rade u inostranstvu, traže CR za olakšice u oblasti oporezivanja sa zemljama sa kojima imamo Ugovore o eliminaciji dvostrukog oporezivanja (METD). Zahtev za izdavanje Uverenje o prebivalištu može se naći na veb stranici ATK-a, na linku: https://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2023/02/Kerkese-per-CR_Person-Fizik.pdf Zahtev za …