Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća na primenu obrnute naplate PDV-a u pružanju usluga u oblasti građevinarstva

Poreska administracja Kosova podseća da je u decembru / 2019. donela Javno tumačanje odluke br. 03/2019 – Obaveza plaćanja PDV-a za izvršenje usluga u oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate. Svrha ovog Javnog tumačanja odluke je da pojasni poreski tretman za aspekte PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva, odnosno primenu obrnute naplate (Reverse Charge) …

Obaveštenje za poreske obveznike – Prijavite prihode i platite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva neposlovna fizička lica, poslovna fizička i pravna lica da su obavezna da prijavljuju i plaćaju poreze i penzijske doprinose na realan i blagovremen način, kako je definisano poreskim zakonodavstvom. Aktivnosti PAK-a, na stalnoj osnovi, će se fokusirati upravo na lica koja ne prijavljuju ostvarene prihode i ne plaćaju poreze i …

Obaveštenje poreskim obveznicima – Procedure uzajamnog dogovora (MAP)

Član 25. Ugovora o eliminisanju dvostrukog oporezivanja dohotka i sprečavanju utaje i izbegavanja plaćanja poreza Poreska uprava Kosova je odobrila procedure putem kojih poreski obveznici mogu da traže pomoć od PAK-a za rešavanje sporova koji proizilaze iz oporezivanja koje nije u skladu sa odredbama relevantnog sporazuma o dvostrukom oporezivanju (SEDP). Ovi sporovi uključuju slučajeve pravnog …

Obaveštenje za poreske obveznike

Poreska administracija Kosova organizuje onlajn seminar na temu Povraćaja (refundacije) za:   Porez na dodatu vrednost (PDV) Porez na lični dohodak (PLP) i Porez na prihod preduzeća (PPK)   Ovaj seminar će održati direktor Odeljenja za registraciju i usluge za poreske obveznike g. Sami Salihu.   Svi zainteresovani mogu da prate seminar uživo preko zvanične …

Obaveštenje za poreske obveznike – Opremite se FED / SF i izdajte fiskalne kupone!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima, da prema poreskom zakonodavstvu gde nije potrebno izdati poresku fakturu, moraju biti opremljeni elektronskom fiskalnom opremom (FEO), odnosno fiskalnim sistemom i izdavati fiskalne kupone. Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na poreske obveznike kojI: treba su da su fiskalizovani, a nemaju FEO / FS; …

Obaveštenje za poreske obveznike – Pravilno prijavite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su prema poreskom zakonodavstvu dužna da na realan način prijavljuju poreze i penzijske doprinose. Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na sledeće kategorije: one koji manje prijavljuju plate zaposlenih, u srednjim i velikim preduzećima, u mikro i malim preduzećima, kako bi se identifikovali …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK objavljuje brošuru “KARTICA PORESKOG OBVEZNIKA”

Poreska administracija Kosova, u cilju informisanja svih poreskih obveznika o njihovim pravima i obavezama, objavila je brošuru „Kartica Poreskog Obveznika“. Kartica poreskog obveznika je pripremljena u obliku jednostavnog, sveobuhvatnog i razjašnjenog vodiča, za izgradnju zdravih odnosa između Poreske administracije Kosova i poreskih obveznika, zasnovanih na poverenju i međusobnom poštovanju.   Kroz ove odnose, stremi se …

Obaveštenje poreskim obveznicima – PAK, u sprovođenju Projekta „NEPODNOSIOCI PORESKIH PRIJAVA“

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike, kao što su: neposlovna fizička lica, poslovna fizička i pravna lica, da su na osnovu poreskog zakonodavstva dužni da: registruju, čuvaju dokumentaciju, prijavljuju i uredno i na vreme izmiruju obaveze. porez. Na osnovu Strateškog plana 2022-2026 i Plana upravljanja rizikom za 2022. godinu, PAK je izradila Akcioni plan …