Obaveštenje za poreske obveznike – Obaveštenje za poreske obveznike – Potvrda za zaposlenog, preuzima se preko EDI elektronskog sistema

Pozivajući se na odluku Vlade Kosova br. 01/32, od 28.08.2021, za opšte i posebne mere za kontrolu, prevenciju i borbu protiv pandemije COVID-19, Poreska uprava Kosova, obaveštava vas da sva preduzeća (čiji zaposleni moraju imati samo dozvolu za promet u okviru izvršavanja radnih zadataka), putem Elektronskog EDI sistema može se dobiti „potvrda zaposlenog“. Izdavanje „Potvrde …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK verifikuje robu bez porekla

Poreska uprava Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i postupcima, potrebna je dokumentacija o poreklu robe. Aktivnosti PAK-a biće kontinuirano usmerene na poreske obveznike koji poseduju robu bez porekla. Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju koja opravdava poreklo robe kako na lokaciji, tako i …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK objavljuje alatku „Verifikacija subvencije iz paketa ekonomskog preporoda“

Poreska administracija Kosova stalno pokušava da obezbedi veće olakšice za poreske obveznike. Od 6. avgusta 2021. takođe nudi novu elektronsku uslugu za poreske obveznike, za koje je objavio alatku „Verifikacija subvencija iz paketa ekonomskog preporoda“. Ova alatka služi za proveru osoba koje ispunjavaju uslove za subvenciju iz mere 1.1 Paketa ekonomskog preporoda, odnosno povratak na …

Obaveštenje poreskim obveznicima – Prijavite tačno porez!

Poreska uprava Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima, da su u skladu sa poreskim zakonodavstvom dužna da prijave poreze i doprinose za penzije na realan način. Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na sledeće kategorije: Poddeklaranti za plate zaposlenih, poddeklaranti u srednjem i velikom preduzeću, poddeklaranti u mikro i malim preduzećima, kako …

Njoftim për tatimpagues – Mos bëj transaksione me biznese fiktive dhe biznese jo-aktive!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjitha bizneset, të cilat merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor, ATK nuk njeh transaksionet e realizuara me bizneset fiktive dhe bizneset jo-aktive. Transaksionet e realizuara me bizneset fiktive dhe bizneset jo-aktive, gjegjësisht shpenzimet në Deklaratën e Tatimit në të Ardhura, si dhe kërkesat për kreditim …

Njoftim për tatimpagues – ATK publikon Broshurën “Përmbushja tatimore”

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim që të njoftoj të gjithë Personat lidhur me përmbushjen vullnetare të detyrimeve tatimore, ka publikuar Broshurën “Përmbushja tatimore”. Në një vend modern, që Kosova synon të jetë, nga qytetarët kërkohet pagesa e tatimeve dhe obligimeve tjera të përcaktuara me ligj. Andaj, Personat që zhvillojnë aktivitet ekonomik në Kosovë, në …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća na primenu obrnute naplate za PDV u pružanju usluga u oblasti građevine

Poreska uprava Kosova vas podseća da je u decembru / 2019. godine donela Javnu obrazloženje br. 03/2019 – Obaveza plaćanja PDV-a za pružanje usluga u građevinarstvu – Primena obrnute naplate. og punjenja. Svrha ove javne obrazloženja je da razjasni poreski tretman za aspekte PDV-a za pružanje usluga u građevinarstvu, odnosno primenu obrnute naplate (Reverse Charge) …

Obaveštenje za poreske obveznike – Platite osnovni porez i kamate, i biće vam ukinute kazne!

U cilju sprovođenja Odluke br. 04/60 Vlade Republike Kosovo, od 27.01.2021, kako bi se olakšalo vršenje ekonomske aktivnosti svih poreskih obveznika, kao rezultat teške ekonomske situacije stvorene pandemijom COVID-19, Poreska administracija Kosova, ponovo informiše sve poreske obveznike da mogu imati koristi od ukidanja kazni ako izvrše punu uplatu osnovnog poreza (glavnice) i kamata. Sva fizička …

Obaveštenje za poreske obveznike – Intenzivne aktivnosti – Ispunjenost poreskih obaveza u građevinskom sektoru

Poreska uprava Kosova ponovo obaveštava sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima, da su u skladu sa poreskim zakonodavstvom dužna da se registruju, dobiju identifikacioni broj preduzeća / fiskalni broj, prijave i plaćaju porez (na osnovu njihovog statusa) i porez po odbitku i doprinose za njihove zaposlene. Na osnovu Strateškog plana 2021-2025 i Plana upravljanja …