Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, u implementaciji Projekta „Nedostatak zaliha i robe bez porekla“

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su prema poreskom zakonodavstvu dužna da: registruju, čuvaju dokumentaciju, pravilno prijavljuju i plaćaju poreze. Na osnovu Strateškog plana 2022-2026 i Plana upravljanja rizikom za 2022 godinu, PAK je izradila akcioni plan za poboljšanje poreske usklađenosti “Nedostatak zaliha i robe bez porekla“, gde će …

Obaveštenje za poreske obveznike – Prijavite prihode i platite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva neposlovna fizička lica, poslovna fizička i pravna lica da su obavezna da prijavljuju i plaćaju poreze i penzijske doprinose na realan i blagovremen način, kako je definisano poreskim zakonodavstvom. Aktivnosti PAK-a, na stalnoj osnovi, će se fokusirati upravo na lica koja ne prijavljuju ostvarene prihode i ne plaćaju poreze i …

Obaveštenje za poreske obveznike – Poreska administracija Kosova, iz bilansa PDV kredita, pokriva dugove poreskog obveznika

Poreska administracija Kosova, obaveštava sve poreske obveznike da će od 21. juna 2022. godine pokrenuti procedure verifikacije PDV-a za sve poreske obveznike koji se nalaze u bilansu PDV kredita i sa druge strane imaju neizmirene dugove prema PAK-u.   Dakle, PAK će pokrenuti procedure verifikacije PDV-a i sa važećim PDV kreditom pokriti neplaćena dugovanja poreskog …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća na primenu obrnute naplate PDV-a u pružanju usluga u oblasti građevinarstva

Poreska administracja Kosova podseća da je u decembru / 2019. donela Javno tumačanje odluke br. 03/2019 – Obaveza plaćanja PDV-a za izvršenje usluga u oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate. Svrha ovog Javnog tumačanja odluke je da pojasni poreski tretman za aspekte PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva, odnosno primenu obrnute naplate (Reverse Charge) …

Obaveštenje za poreske obveznike – Pravilno prijavite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su prema poreskom zakonodavstvu dužna da na realan način prijavljuju poreze i penzijske doprinose. Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na sledeće kategorije: one koji manje prijavljuju plate zaposlenih, u srednjim i velikim preduzećima, u mikro i malim preduzećima, kako bi se identifikovali …

Obaveštenje za poreske obveznike – Kazne se mogu platiti od samo 50%, ako se plate u roku od 15 dana

Poštovani poreski obveznici, Poreska administracija Kosova obaveštava sve poreske obveznike da je usvojila unutrašnju uredbu PAK-a br. 01/2022 o utvrđivanju procedure za funkcionisanje organizacionih jedinica za kazne i administrativne sankcije (KKAS), koji počinje da se primenjuje od 01.02.2022. Između ostalog, ova Uredba definiše procedure nakon donošenja odluke od strane KKAS. Na osnovu ove Uredbe, poreski …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, donosi Javno objašnjenje odluke br. 01/2022 za procedure nasledstva individualnog biznisa nakon smrti vlasnika

Poreska administracija Kosova, donosi Javno objašnjenje odluke br. 01/2022 o zakonskim ostavinskim postupcima Individualnog biznisa nakon smrti vlasnika. Svrha ovog Javnog objašnjenja je da pojasni procedure sa poreskog aspekta, koje se odnose na nasleđivanje findividualnog biznisa lica nakon smrti vlasnika. Ovo Javno objašnjenje odluke je namenjena svim poreskim obveznicima koji imaju status fizičkog poslovnog lica …

Obaveštenje poreskim obveznicima – Porezi i doprinosi se deklarišu samo preko Elektronskog sistema EDI!

Poreska administracija Kosova, obaveštava sve poreske obveznike da će se od 01. februara 2022. godine, prijavljivanje svih poreza i doprinosa koji se primenjuju na Kosovu, vršiti samo elektronski preko elektronskog EDI sistema. Elektronski sistem EDI je potpuno operativan i visoko cenjen, kako od strane poslovne zajednice, tako i od strane drugih zainteresovanih strana. Do danas, …

Obaveštenje za poreske obveznike – Produženje roka za prijavu i plaćanje za period decembar / 2021. i 4. kvartal 2021. godine Poštovani poreski obveznici,

Kao posledica tehničkog problema, došlo je do privremenog prekida (u večernjim satima 17.01.2022.) u EDI aplikaciji, gde je jedan broj poreskih obveznika možda imao poteškoća da se prijavi i uplati u zakonskom roku. Zatim, kako se ne bi primenjivale kazne za neprijavljivanje i neplaćanje u zakonskom roku, za sve poreske obveznike koji nisu prijavili i …

Regjistrim i Stoqeve

Obaveštenje za poreske obveznike – Registruj robu u zalihama!

Poreska uprava Kosova Vas obaveštava da, prema Zakonu br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i postupcima, poreski obveznici moraju registrovati zalihe robe na kraju kalendarske godine. Takva registracija mora biti spremna najkasnije do 10 Januara 2022. Svaki poreski obveznik, bez obzira na godišnji promet, pored knjigovodstva i vođenje evidencije u skladu sa zakonom, dužan je da …