Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća na primenu obrnute naplate PDV-a u pružanju usluga u oblasti građevinarstva

Poreska administracja Kosova podseća da je u decembru / 2019. donela Javno tumačanje odluke br. 03/2019 – Obaveza plaćanja PDV-a za izvršenje usluga u oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate. Svrha ovog Javnog tumačanja odluke je da pojasni poreski tretman za aspekte PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva, odnosno primenu obrnute naplate (Reverse Charge) …

Obaveštenje za poreske obveznike – Pravilno prijavite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su prema poreskom zakonodavstvu dužna da na realan način prijavljuju poreze i penzijske doprinose. Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na sledeće kategorije: one koji manje prijavljuju plate zaposlenih, u srednjim i velikim preduzećima, u mikro i malim preduzećima, kako bi se identifikovali …

Obaveštenje za poreske obveznike – Opremite se FED / SF i izdajte fiskalne kupone!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima, da prema poreskom zakonodavstvu gde nije potrebno izdati poresku fakturu, moraju biti opremljeni elektronskom fiskalnom opremom (FEO), odnosno fiskalnim sistemom i izdavati fiskalne kupone. Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na poreske obveznike kojI: treba su da su fiskalizovani, a nemaju FEO / FS; …

Obaveštenje za poreske obveznike – Kazne se mogu platiti od samo 50%, ako se plate u roku od 15 dana

Poštovani poreski obveznici, Poreska administracija Kosova obaveštava sve poreske obveznike da je usvojila unutrašnju uredbu PAK-a br. 01/2022 o utvrđivanju procedure za funkcionisanje organizacionih jedinica za kazne i administrativne sankcije (KKAS), koji počinje da se primenjuje od 01.02.2022. Između ostalog, ova Uredba definiše procedure nakon donošenja odluke od strane KKAS. Na osnovu ove Uredbe, poreski …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK, donosi Javno objašnjenje odluke br. 01/2022 za procedure nasledstva individualnog biznisa nakon smrti vlasnika

Poreska administracija Kosova, donosi Javno objašnjenje odluke br. 01/2022 o zakonskim ostavinskim postupcima Individualnog biznisa nakon smrti vlasnika. Svrha ovog Javnog objašnjenja je da pojasni procedure sa poreskog aspekta, koje se odnose na nasleđivanje findividualnog biznisa lica nakon smrti vlasnika. Ovo Javno objašnjenje odluke je namenjena svim poreskim obveznicima koji imaju status fizičkog poslovnog lica …

Obaveštenje poreskim obveznicima – Porezi i doprinosi se deklarišu samo preko Elektronskog sistema EDI!

Poreska administracija Kosova, obaveštava sve poreske obveznike da će se od 01. februara 2022. godine, prijavljivanje svih poreza i doprinosa koji se primenjuju na Kosovu, vršiti samo elektronski preko elektronskog EDI sistema. Elektronski sistem EDI je potpuno operativan i visoko cenjen, kako od strane poslovne zajednice, tako i od strane drugih zainteresovanih strana. Do danas, …

Obaveštenje za poreske obveznike – Produženje roka za prijavu i plaćanje za period decembar / 2021. i 4. kvartal 2021. godine Poštovani poreski obveznici,

Kao posledica tehničkog problema, došlo je do privremenog prekida (u večernjim satima 17.01.2022.) u EDI aplikaciji, gde je jedan broj poreskih obveznika možda imao poteškoća da se prijavi i uplati u zakonskom roku. Zatim, kako se ne bi primenjivale kazne za neprijavljivanje i neplaćanje u zakonskom roku, za sve poreske obveznike koji nisu prijavili i …

Regjistrim i Stoqeve

Obaveštenje za poreske obveznike – Registruj robu u zalihama!

Poreska uprava Kosova Vas obaveštava da, prema Zakonu br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i postupcima, poreski obveznici moraju registrovati zalihe robe na kraju kalendarske godine. Takva registracija mora biti spremna najkasnije do 10 Januara 2022. Svaki poreski obveznik, bez obzira na godišnji promet, pored knjigovodstva i vođenje evidencije u skladu sa zakonom, dužan je da …

Njoftim për Tatimpagues – Rikujtesë, disa dispozita të Ligjit për Rimëkëmbjen Ekonomike skadojnë më 31.12.2021!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit e regjistruar për TVSH se bazuar në Ligjin Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – COVID 19, për furnizimet e mallrave dhe shërbimeve në veprimtarinë hoteliere, restorante dhe shërbime të ushqimit, aplikojnë normën e reduktuar të TVSH-së prej tetë përqind (8%) vetëm deri me datë 31.12.2021. Pas kësaj …

Obaveštenje za poreske obvezinke – Poreske obaveze za prihode ostvarene od kriptovaluta

Poreska uprava Kosova, u cilju pružanja dodatnih pojašnjenja u vezi sa prethodno objavljenim obaveštenjem pod naslovom „Prihodi ostvareni od kriptovaluta, su oporezivi prihodi!“, obaveštava sva neposlovna fizička lica, poslovna fizička lica i pravna lica na osnovu Zakona br. 03-L / 222 o poreskoj administraciji i postupcima, prihodi koji ova lica ostvare, kao legalni ili nezakoniti …