Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Implementacija klasifikacije ekonomskih aktivnosti NACE Rev. 2

Na osnovu dinamičnog plana za potpunu implementaciju i sprovođenje Uredbe br. 11/2013 Vlade Republike Kosova, Kosovska agencija za registraciju biznisa (KARB) u saradnji sa Poreskom administracijom Kosova (PAK) i Agencijom za statistike Kosova (ASK) od 14. Jula 2014. će  započeti sa implementacijom standardne klasifikacije ekonomskih aktivnosti NACE Rev. 2. Svi biznisi registrovani nakon ovog datuma, …

Obaveštenje za poreske obveznike – Intenzivne aktivnosti u specifičnoj delatnosti

Posebna pažnja biće usmerena na identifikaciju sledećih delatnosti: Ciljna grupa  Objektivi Hoteli i restorani Kafići i noćni klubovi (diskoteke) Turističke agencije Kompanije za prevoz putnika Letnji bazeni Sportske sale /Fitnes Muzičke grupe /Pevači Frizerski saloni Mlinovi /obrađivači pšenice Niska i visoka gradnja Auto-servisi Zdravstvene ordinacije Privatne obrazovne institucije Advokature Itd. Verifikacija biznisa koji nisu opremljeni …

(sq) (sr)

Javno tumačenje odluke o nastajanju poreskih obaveza za PDV na robu koja se nalazi u carinskim aranžmanima, kao što su: carinska skladišta, možete naći na veb stranici PAK-a www.atk-ks.org na linku Publikacije–Javna tumačenja . Poreska administracija Kosova

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Verifikacija dokumentacije robe bez dokumentacije

Tokom ovih kontrola, zahteva se verifikacija porekla robe, na osnovu Člana 19. Administrativnog Uputstva br. 15/2010: – Jedinstveni carinski dokument, koji dokazuje da je roba prešla granicu i da se izložena carinskih postupaka. U ovim slučajevima važno je da se navede primalac robe, – Dokument o prevozu/Dostavni list – tokom celog prevoza robe, moraju biti …

Njoftim pë tatimpagues – Pezullohet afati për fiskalizim tek shitësit e derivateve të naftës

Vendimi për pezullim është marrë më 21.03.2014, në takimin e përbashkët në mes të : Ministrisë së Financave Administratës Tatimore të Kosovës Shoqatës së naftëtarëve të Kosovës Odës Ekonomike Amerikane dhe Odës Ekonomike të Kosovës. Pezullimi i njoftimit të sipërpërmendur do të vlej deri në njoftimin e radhës i cili do të publikohet nga  Administrata …

SAOPŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – Tačno deklariši porez!

Neke od sledećih aktivnosti, ne primenjuju ovu obavezu, stoga ih PAK poziva da se izjasne ili isprave što pre svoje poreske prijave i da ispune svoje poreske obaveze propisane poreskim zakonodavstvom: Identifikovanje preduzeća koja pod-deklarišu plate radnika, kao i preduzimanje mera u cilju predstavljanja realne vrednosti naknade zaposlenih i njihovih doprinosa u prihodima ATK-a i …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Radni sastanci između KBA i PAK

Predsednik KBA, z. Agim Shahini je u tom smislu naglasio potrebu za nastavkom saradnje i za jačanje kapaciteta obe institucije u prikupljanja prihoda, uvek u cilju jednakog tretmana i transparentnosti. “ Niko ne bi trebalo da bude na veći način privilegovan u odnosu na ostale stranke, a da u tom pravcu ne dođe do gubitka …