Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Verifikacija dokumentacije robe bez dokumentacije

Tokom ovih kontrola, zahteva se verifikacija porekla robe, na osnovu Člana 19. Administrativnog Uputstva br. 15/2010: – Jedinstveni carinski dokument, koji dokazuje da je roba prešla granicu i da se izložena carinskih postupaka. U ovim slučajevima važno je da se navede primalac robe, – Dokument o prevozu/Dostavni list – tokom celog prevoza robe, moraju biti …

Njoftim pë tatimpagues – Pezullohet afati për fiskalizim tek shitësit e derivateve të naftës

Vendimi për pezullim është marrë më 21.03.2014, në takimin e përbashkët në mes të : Ministrisë së Financave Administratës Tatimore të Kosovës Shoqatës së naftëtarëve të Kosovës Odës Ekonomike Amerikane dhe Odës Ekonomike të Kosovës. Pezullimi i njoftimit të sipërpërmendur do të vlej deri në njoftimin e radhës i cili do të publikohet nga  Administrata …

SAOPŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – Tačno deklariši porez!

Neke od sledećih aktivnosti, ne primenjuju ovu obavezu, stoga ih PAK poziva da se izjasne ili isprave što pre svoje poreske prijave i da ispune svoje poreske obaveze propisane poreskim zakonodavstvom: Identifikovanje preduzeća koja pod-deklarišu plate radnika, kao i preduzimanje mera u cilju predstavljanja realne vrednosti naknade zaposlenih i njihovih doprinosa u prihodima ATK-a i …

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Radni sastanci između KBA i PAK

Predsednik KBA, z. Agim Shahini je u tom smislu naglasio potrebu za nastavkom saradnje i za jačanje kapaciteta obe institucije u prikupljanja prihoda, uvek u cilju jednakog tretmana i transparentnosti. “ Niko ne bi trebalo da bude na veći način privilegovan u odnosu na ostale stranke, a da u tom pravcu ne dođe do gubitka …

Upoznavanje izblica članova USRRK-a sa poreskim zakonodavstvom

Teme koje su predstavljene/razmatrane u ovoj radionici su bile: Razvoj u PAK-u i prijavljivanje poreskih obveznika Reversna/obratna/preinačena naplata PDV-a Tumačenje javne odluke br. 01/2014 – tretman prihoda dugoročnih ugovora Pravo na odbitak PDV-a Članovi USRRK takođe su upoznati kroz primere kako, kada i od koga se prijavljuje preinačena naplata za PDV, kako se tretiraju prihodi …

PAK izdaje tumačenje odluke – Procedure za prenos imovine na promenu oblika poslovanja

Svrha ovog javnog tumačenja odluke je da biznisima koji su zainteresovani da izvrše prenos vlasništva na promene oblika poslovanja, pruži informacije o koracima koje treba preduzeti da bi se izvršile takve promene. Ova odluka stupa na snagu dana, 20.03.2014. Javno tumačenje odluke, Procedure za prenos imovine na promenu oblika poslovanja, možete naći na veb stranici …

Opremi se fiskalnom kasom i izdaj fiskalni račun!

Neke aktivnosti, kao što su: trgovina, proizvodnja, usluge, zdravstvo, ugostiteljstvo, obrazovanje, transport, umetnost, zabava i rekreacija itd, ne izvršavaju ovu obavezu, stoga ih PAK poziva da se opreme fiskalnom kasom i da izdaju fiskalne račune.  Identifikovanje i fiskalizacija preduzeća koja nisu opremljena fiskalnim kasama, kao i identifikovanje i preduzimanje korektivnih mera za preduzeća koja su …

Obavestenje za poreskog obveznika – Vodi dokumentaciju na osnovu Zakonu!

PAK procenjuje da je broj poreskih obveznika koji nepravilno vode i održavaju dokumentaciju  značajan, što izaziva negativne efekte na poslovne aktivnosti, stvara nekonkurentno i nelojalno okruženje za samu poslovnu funkcionalnost i istovremeno stvara gubitak kosovskom budžetu. Za identifikaciju takvih slučajeva PAK, na osnovu nadležnosti, je ovlašćena da preduzme potrebne mere u cilju proveravanja knjiga i …

ATK, realizoi seminaret me tatimpagues

Qëllimi i mbajtjes së këtyre sminareve ishte prezantimi i mënyrës së deklarimit vjetor, duke përfshirë: deklarimin dhe pagesën e Tatimit në të Ardhurat Personale, deklarimin dhe pagesën e Tatimit në të Ardhurat e Korporatave, deklarimin e të Ardhurave nga Ortakëritë, Raportimin e Blerjeve mbi 500€, Tatimin e Mbajtur në Burim dhe Procedurat e Rimbursimit të …