Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

VESTI COVID-19

Sve vesti

ODLUKE

Sve odluke

PAK podrška tokom COVID-19

Kliknite ovde za više informacija o statistikama paketa za hitne slučajeve, informacijama o cenama i prijavama za povećanje cena, statističkim izveštajima o slučajevima koje obrađuje KKAS (ZGjONA) i drugim informacijama

Često postavljana pitanja – COVID-19

Na osnovu odluke ministra finansija i transfera od 03.04.2020 o odobrenju Operativnog plana za hitni fiskalni paket i obaveze institucija za sprovođenje ovog plana, Poreska uprava Kosova se intenzivno priprema da putem elektronskog sistema EDI, Poslodavci i zakupci mogu predatsvoje prijave kako bi iskoristili ovaj paket. Čim sistem bude bio spreman, bićete obavešteni blagovremeno.
Što se tiče slobodnog kretanja, Poreska uprava Kosova, vam je poslala obrazac "Potvrda o slobodnom kretanju", za popunjavanje od strane svih preduzeća koja su registrovana za privredne u jednoj od aktivnosti (izraženo u NACE kodovima) navedenih u naredbi Ministarstvu ekonomije, rada, trgovine, industrije, poduzetništva i strateških investicija (MEPTINIS), od 23. marta 2020. Vi treba da sastavite “Potvrdu za slobodno kretanje", popunjenu sa podacima potrebnim za vaš posao i za svakog od vaših zaposlenih kojima je neophodno slobodno kretanje, tokom radnog vremena sa ograničenjima za vreme vanredne situacije za javno zdravlje. Nakon što popunite formular, morate staviti pečat i potpisati ga, i kao takav, zajedno sa ličnom kartom, kao i sa službenom legitimacijom zaposlenih (ako ih imaju), služiće kao dozvola za kretanje tokom navedenih časova. Ako niste primili obrazac iz PAK, molimo vas da na veb strani PAK-a www.atk-ks.org preuzmete formular koji morate popuniti. https://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2020/03/Vertetim-per-L%C3%ABvizje-t%C3%AB-lir%C3%AB-V3.pdf https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sW5kdwZnBXH3b9fo8SS2oHIs_jps_Mx1ceEQHoZTWmk/edit#gid=1411211835, gde moužete pronaći informacije o ekonomskim aktivnostima, u skladu sa kodovima, u vezi sa naredbom iz MEPTINIS-a, donete 23. marta 2020. Ukoliko se ne nalazite na listi objavljenoj na PAK veb-sajtu, obratite se u MEPTINIS.
ATK ka zgjatur afatin për deklarimin, raportimin dhe pagesën e tatimeve. Klikoni ne linkun ne vijim dhe lidhuni me njoftimin dhe tabelën për llojet e tatimeve dhe periudhave: https://www.atk-ks.org/njoftim-per-tatimpagues-zgjatet-afati-per-deklarimin-dhe-pagesen-e-tatimeve-kontributeve/
Finansijska podrška u trećoj meri Fiskalnog paketa za vanredne situacije pripada komercijalnim preduzećima koja su u finansijskim teškoćama kao rezultat pada aktivnosti zbog vanredne javnozdravstvene situacije. Dakle, komercijalna kompanija podrazumeva svaki biznis registrovan pri Kosovskoj agenciji za registraciju preduzeća, bez obzira na status poslovanja.
Na osnovu odluke Ministra finansija i transfera od 03.04.2020 o odobrenju Operativnog plana za hitni fiskalni paket i obaveze institucija za sprovođenje ovog plana, Poreska uprava Kosova intenzivno vriši pripreme da putem Elektronskog sistema EDI, zakupci mogu podneti svoje zahteve za korišćenje ovog paketa. čim sistem bude bio spreman, bićete obavešteni na vreme. Ako je vaš zahtev odobren, onda će u slučaju plaćanja zakupnine, za deo koji plaća država, Trezor zadržati porez po odbitku od 9%.

Video

75 mijë € gjoba bizneseve për ngritje të çmimeve

Intervista Top Channel

Kontakt za izveštavanje i informacije

Pozivni Centar

Tel: 038 222 165
Na ovoj telefonskoj liniji možete prijaviti slučajeve povećanja cena i drugih zloupotreba poreza

Besplatna linija

Tel:0800 80 800
Na ovoj telefonskoj liniji možete prijaviti slučajeve povećanja cena i drugih zloupotreba poreza

Odeljenje za registraciju i usluge poreskih obveznika

Tel:038 200 250 17
E-mail:info@atk-ks.org
Na ovoj telefonskoj liniji i e-mail adresi možete dobiti informacije o svim donesenim odlukama, a koje su povezane sa PAK-om