SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – 15,8 miliona evra više prihoda nego što je planirano za prva četiri meseca 2021

Pored pružanja usluga poreskim obveznicima, prikupljanje prihoda je jedan od glavnih prioriteta Poreske uprave Kosova. PAK, u prva četiri meseca ove godine beleži veoma pozitivan trend u naplati prihoda, gde je ovaj trend naplate premašio očekivanja koja je PAK imala za period januar-april 2021. godine.

Tokom ovog perioda, PAK je naplatila 201,3 miliona evra poreza, gde smo u odnosu na isti period prošle godine povećali za 37,2% ili 54,6 miliona evra više, dok smo u odnosu na plan prikupili 15,8 miliona evra više ili 8,6%.

Na osnovu trenda prihoda tokom meseci, očekuje se da ćemo imati realizaciju plana prihoda za naredne mesece.

PAK podstiče sve poreske obveznike da se prijave i izmiruju svoje poreske obaveze, jer će samo naša zemlja biti u stanju da se suoči sa izazovima ekonomskog razvoja i pandemije COVID-19.