Verifiko punedhenesin

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – 88 slučajeva prijavljivanja poslodavaca od strane zaposlenih

Za samo 12 dana prijavljeno je 88 prijavnih slučajeva, putem elektronske aplikacije za verifikaciju zaposlenih, ukoliko su prijavljeni/registrovani od strane svojih poslodavaca.

Na osnovu projekta za formalizaciju radnog odnosa, među glavnim razlozima koji su doprineli da se neformalna zaposlenja tretiraju kao takva su manja prijave zarada, isplata zarada u gotovini, zaposleni bez ugovora o radu i dr. Sve navedene tačke su dokazane u izveštajima i istraživanjima Svetske banke, izveštajima koje finansira Evropska unija, Agencije za statistiku Kosova, Akademije nauka Kosova, Finansijske obaveštajne jedinice, kao i drugih institucija, kao i nalaza PAK-a na terenu.

PAK poziva sve zaposlene da se pridruže kampanji PAK-a koristeći ovu aplikaciju, jer ćemo samo na taj način moći da smanjimo statistiku neformalnih zaposlenih, omogućavajući ostvarivanje vašeg prava na budućnost uz sigurnu penziju.

Aplikaciju možete pronaći na veb stranici PAK-a  https://apps.atk-ks.org/regemployer